Τμήμα Βιωματικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Βιωματικής Εκπαίδευσης

Η Εκπαίδευση στο ΕΨΜ

Η εκπαίδευση όπως προσφέρεται στο Ε.Ψ.Μ βασίζεται στις φιλοσοφικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και διέπεται από το σεβασμό προς τη μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα και από την προσπάθεια ανάπτυξης της ξεχωριστής προσωπικότητάς του.

Σύμφωνα με την  Προσωποκεντρική Προσέγγιση  η πιο σημαντική προσφορά του Συμβούλου στη θεραπευτική του σχέση, είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Η προσωπική του ανάπτυξη είναι αυτή που συντελεί στη δημιουργία μιας ισότιμης, αυθεντικής σχέσης με τον πελάτη του.

Τα προγράμματα του Τμήματος είναι βιωματικά.  Οι εμπειρίες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των μελών των εκπαιδευτικών ομάδων επενδύονται με θεωρία - προσωποκεντρικής και άλλων προσεγγίσεων, ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας, μεθοδολογίας-έρευνας -  η οποία είναι πάντα σχετική με τα θέματα που έχουν προκύψει.  Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η διαδικασία με ασκήσεις εφαρμογής στη συμβουλευτική. Αυτές οι ασκήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να αναδύονται και πάλι συναισθήματα, απορίες και συνειδητοποιήσεις οι οποίες και πάλι συνοδεύονται από θεωρητική ανάλυση και από εφαρμογές της νεοαποκτηθείσας μάθησης.

Τα Προγράμματά μας

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) προσφέρει σύγχρονα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στους κλάδους της Συμβουλευτικής, Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής.

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) προσφέρει Advanced Professional Diplomas (μεταπτυχιακές πιστοποιήσεις), Professional Diplomas (επαγγελματικές εξειδικεύσεις), Executive Diplomas και Professional Certificates (επαγγελματικά σεμινάρια), διάρκειας από λίγες ώρες έως τέσσερα έτη. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες πρακτικές κάθε κλάδου ενώ κάποια από τα προσφερόμενα προγράμματα υλοποιούνται με τη μορφή ευέλικτης- εξ' αποστάσεως φοίτησης για κατοίκους που διαμένουν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και άτομα με χρονικούς περιορισμούς.

Ιδανική επιλογή Σπουδών για:

Τα προγράμματα που οδηγούν στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις που προσφέρει το ΕΨΜ αποτελούν ιδανική επιλογή σπουδών για:

 • Φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης (Κολλεγίων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κ.α.) ανεξαρτήτου ειδικότητας, οι οποίοι αναζητούν νέες ευκαιρίες εργασίες, διεύρυνση επαγγελματικών οριζόντων, εξειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες και επαγγελματική δικτύωση στο χώρο της Ψυχικής Υγείας και της Συμβουλευτικής.
 • Εργαζόμενους & επαγγελματίες που αναζητούν επαγγελματική εξειδίκευση, κατοχύρωση της θέσης τους, εξέλιξη – προαγωγή ή αλλαγή καριέρας.
 • Άνεργους που αναζητούν τρόπο αποτελεσματικής εισόδου στην αγορά εργασίας.
 • Ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες που προσδοκούν διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους ή βελτίωση της απόδοσής τους.
 • φοιτητές / απόφοιτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών / ανθρωπιστικών σχολών
 • όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη Συμβουλευτική
 • επαγγελματίες Υγείας
 • στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων, υπεύθυνα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού
 • όσους θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
 • όσους ενδιαφέρονται για προσωπική ανάπτυξη

Το ΕΨΜ υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παυδείας

 

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2017 το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών έχει λάβει άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με Α.Π.  ΕΟΠΠΕΠ 3374/2017, 5700/2017 και κωδικό απόφασης 2101510. Οπότε το ΕΨΜ πλέον τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης.

Οπότε:

 1. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.4259/221/01.09.2016.
 2. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 3. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».
 4. Τα προγράμματα εξασφαλίζουν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Log in