Αυτοβοήθεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Certificate in Communication & Counselling Skills

  Απευθύνεται σε:              

 • ü  Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων
 • ü  Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)
 • ü  Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
 • ü  Στελέχη διαχείρισης προσωπικού
 • ü  Το Certificate in Communication & Counselling Skills επίσης είναι σχεδιασμένο με σκοπό να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να επιδιώξουν στη ζωή τους  και να επιτύχουν σημαντικούς για τους ίδιους στόχους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένης κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης

Στόχοι του Προγράμματος: 

      Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Επικοινωνία

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αρχές, τους μηχανισμούς και τις μεθόδους της Συμβουλευτικής Επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες εφαρμογές της (άτομα, ομάδες, παιδιά, σχολείο, εξαρτήσεις, οικογένεια, ζευγάρια, γονείς, νοσοκομεία, χρόνιους ή καταληκτικούς ασθενείς κτλ.)

      Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Συμβουλευτικής και πρακτική εφαρμογή

Αναφέρεται στο βιωματικό μέρος του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει τρείς παράλληλους τρόπους: α) Ομάδες αυτογνωσίας β) Εργαστήρια και πρακτική άσκηση σε δεξιότητες Συμβουλευτικής επικοινωνίας γ) Διερεύνηση πιθανών δυσκολιών των συμμετεχόντων στην καθημερινή τους επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

 • Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επιτυχία.
 • Σχεδιάζει και θέτει στόχους, προσωπικούς και επαγγελματικούς, τους οποίους στη συνέχεια θα επιδιώκει.
 • Ελέγχει την αρνητική αυτοκριτική η οποία θα μπορεί να πλήξει την αυτό-εικόνα του.
 • Αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το χτίσιμο της οποίας θα μπορεί να συνεχίσει και μετά το πέρας του προγράμματος.
 • Θέτει όρια, όπως ο ίδιος θα επιθυμεί, στους άλλους γύρω του.
 • Έχει ξεκάθαρη εικόνα των αξιών του και πως αυτές έχουν δημιουργηθεί και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του.

 

1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.4259/221/01.09.2016.

2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

4. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Διάρκεια Προγράμματος: 6 Μήνες, (Ιανουάριος-Ιούνιος 100 εκπαιδευτικές ώρες) 

Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Ελληνική 

Ηµέρες Διδασκαλίας: Καθημερινές (Δευτέρα) απόγευμα & 3  Σαββατοκύριακα

Τύπος Προγράμματος:  Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning).

 

Περιορισμένος Αριθμός Συμμετοχής!

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & ΑΜΕΑ!

 

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

 

Read more...

Βιωματικά Σεμινάρια & Εξειδικεύσεις

Πιστοποιημένα Βιωματικά Σεμινάρια και Εξειδικεύσεις, σε ειδικά θέματα Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, όπως Δυσλεξία, Εξαρτήσεις, Άγχος & Ψυχοσωματική, Play Therapy κ.α. 

Τα προγράμματα του Τμήματος είναι βιωματικά.  Οι εμπειρίες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των μελών των εκπαιδευτικών ομάδων επενδύονται με θεωρία - προσωποκεντρικής και άλλων προσεγγίσεων, ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας, μεθοδολογίας-έρευνας -  η οποία είναι πάντα σχετική με τα θέματα που έχουν προκύψει.  Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η διαδικασία με ασκήσεις εφαρμογής στη συμβουλευτική. Αυτές οι ασκήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να αναδύονται και πάλι συναισθήματα, απορίες και συνειδητοποιήσεις οι οποίες και πάλι συνοδεύονται από θεωρητική ανάλυση και από εφαρμογές της νεοαποκτηθείσας μάθησης.

Βιωματικά Σεμινάρια & Εξειδικεύσεις

 


Certificate in Communication & Counselling Skills

  Απευθύνεται σε:              

ü  Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων

ü  Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)

ü  Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

ü  Στελέχη διαχείρισης προσωπικού

ü  Το Certificate in Communication & Counselling Skills επίσης είναι σχεδιασμένο με σκοπό να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να επιδιώξουν στη ζωή τους  και να επιτύχουν σημαντικούς για τους ίδιους στόχους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένης κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης.

Περισσότερα...


Ποια η σχέση του άγχους όμως και με σωματικές ασθένειες; (καρδιοαγγειακές διαταραχές, βλάβη στο συκώτι λόγω αυξημένης πίεσης και διατάραξη των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, διαβήτης, υπογλυκαιμία, αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, αυτοάνοσα, πονοκεφάλους ή πόνους στη μέση, πεπτικό έλκος, αρτηριοσκλήρυνση, ανικανότητα, στειρότητα και άλλες σεξουαλικές διαταραχές, καρκίνος, κτλ.)

Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το Άγχος;

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων. Σε επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ.) Σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερα...

 


 

Εντατικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης 15 ωρών:

Εξαρτήσεις & Συνεξάρτηση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Λερναία Ύδρα της εξαρτητικής προσωπικότητας (εξάρτηση: τοξική, διατροφική, τεχνολογική, συναισθηματική, ψυχοσωματική κτλ. στα παιδιά, στους εφήβους, στους ενήλικες)  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ- FOLLOWUP.

Περισσότερα...


 

Ο θάνατος όπως και η γέννηση, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, ανάπτυξης και εξέλιξης. Οριοθετεί τη διάρκειά μας μέσα στη ζωή και μας κεντρίζει, όσο έχουμε καιρό, να δημιουργούμε. Γιατί αντιμετωπίζουμε το θάνατο σαν ταμπού; Ποιά είναι η αιτία των φόβων μας; Πώς εκφράζουμε τη λύπη μας και με ποιό τρόπο αντιδρούμε στο θάνατο κάποιου δικού μας και στην οδύνη της απώλειας; Πώς μπορούμε να ανακουφιστούμε από τον πόνο; Πώς μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η ζωή μας είναι πεπερασμένη και να αναπτυχθούμε; Μπορούμε ν’ ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημα της ζωής με το να συμβιβαστούμε και με την οδύνη της ανθρώπινης ύπαρξης.

Περισσότερα...


Συνοπτική περιγραφή :Ελάτε να γνωρίσουμε τα παιδιά Να παρατηρήσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά τους χωρίς να χάνουµε τις ιδιαιτερότητές τους. Θα εξετάσουμε το συγκεκριμένο στάδιο της ανθρώπινης ζωής, την παιδική ηλικία, όπως αυτή εξελίσσεται στο συγκεκριμένο πολιτισµικό περιβάλλον µας. Θα µοιραστούµε σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμούς που αφορούν θέµατα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτήν την ηλικία. Θα εξετάσουμε επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης µίας καλύτερης επικοινωνίας µαζί τους. 

Περισσότερα... 

 


 

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ διοργανώνει ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή, 10π.μ.- 6 μ.μ.

Το σεμινάριο είναι βασισμένο στις αρχές τις Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση ερευνητικών και κλινικών ευρημάτων του Ε. Ψ. Μ. για την αλληλεπίδραση δυσλεξίας και προσωπικότητας στο παιδί.


Στόχος: Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω βιωματικών μεθόδων να διερευνήσουν τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τωνπαιδιών και των εφήβων με δυσλεξία και να αναζητήσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό το Σεμινάριο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχομετρικά test, προβολικές τεχνικές, και την παγκοσμίου φήμης διευκολυντική παρέμβαση σε παιδιά playtherapy

Περισσότερα...

Read more...

Εμπειρίες - Μαρτηρίες-"Πένθος & Απώλεια"

 • "-ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΚΑΛΑ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 8ΩΡΟ.

ΗΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ. ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΕΓΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΝΘΟΥΣ / ΑΠΩΛΕΙΑΣ.

-ΕΙΧΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΤΙ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ. ΑΥΤΗ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΑΦΗ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ.

-ΕΧΩ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

-Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ."

 • "ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΣ, ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ.

ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΑΝ ΠΗΡΑ ΚΑΤΙ."

 • "-ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

-ΕΝΙΩΣΑ ΟΙΚΕΙΑ, ΑΝΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΙΩΣΑ ΣΑΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΛΑ ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ.
-ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟ ΝΑ ΒΡΕΘΩ ΜΕ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ.
-ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΔΩ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΘΟΥΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ."

Read more...

Εξαρτήσεις & Συνεξάρτηση

Εντατικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης 15 ωρών:

Εξαρτήσεις & Συνεξάρτηση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Λερναία Ύδρα της εξαρτητικής προσωπικότητας (εξάρτηση: τοξική, διατροφική, τεχνολογική, συναισθηματική, ψυχοσωματική κτλ. στα παιδιά, στους εφήβους, στους ενήλικες)  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ- FOLLOWUP.

Ο εξαρτημένος και ο συνεξαρτημένος αποδρά από τον εαυτό του και την πραγματικότητα, κυνηγώντας μια ψεύτικη ευτυχία, αλλά εγκλωβίζεται όλο και περισσότερο στον κύκλο του εθισμού.
Η θεραπεία της εξάρτησης και της συνεξάρτησης είναι δυνατή σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει, αρκεί να το παραδεχτεί και να ζητήσει βοήθεια.

 

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

 

Read more...

Εμπειρίες - Μαρτυρίες - το Παιδί μέσα μας

"Εμείς, τα Παιδιά & το Παιδί μέσα μας" 25 - 26 / 5 / 2008

1.

"ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΙΩΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.

ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΝΕΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ"

2.

"ΝΙΩΘΩ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ.

ΕΧΩ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΙΔΗ ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ."
3.
"ΧΘΕΣ ΜΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΑ ΟΣΑ ΕΖΗΣΑ ΕΔΩ.
ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΑΓΓΙΞΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΧΩ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΦΗΣΑΝ ΛΙΓΟ ΚΕΝΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΣΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΟΤΙ ΗΜΟΥΝΑ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΩ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΥΧΝΑ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΦΟΣΙΩΘΩ ΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ. ΜΕΝΩ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΖΩ ΤΟ ΠΑΡΟΝ."4.
"ΕΧΩ ΕΜΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΑΡΑΓΕ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ."
5.
"ΝΙΩΘΩ ΦΟΒΟ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΩ ΠΩΣ ΕΙΜΑΙ ΕΥΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΑ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΩΣ ΣΤΙΓΜΗ, ΑΥΤΟ ΜΕ ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΑΝΥΠΟΜΟΝΩ. ΝΙΩΘΩ ΠΩΣ ΕΧΩ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΩ. ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΔΕΝ ΝΙΩΘΩ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΩ."

Read more...

Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ διοργανώνει ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή, 10π.μ.- 6 μ.μ.

Το σεμινάριο είναι βασισμένο στις αρχές τις Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση ερευνητικών και κλινικών ευρημάτων του Ε. Ψ. Μ. για την αλληλεπίδραση δυσλεξίας και προσωπικότητας στο παιδί.


Στόχος: Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω βιωματικών μεθόδων να διερευνήσουν τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τωνπαιδιών και των εφήβων με δυσλεξία και να αναζητήσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό το Σεμινάριο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχομετρικά test, προβολικές τεχνικές, και την παγκοσμίου φήμης διευκολυντική παρέμβαση σε παιδιά playtherapy

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους/ φοιτητές κι επαγγελματίες που έχουν ως αντικείμενό τους την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, και την φροντίδα παιδιών κι εφήβων ( σε νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές , σε παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, και γονείς).

Δικαίωμα Συμμετοχής: 150 Ε για επαγγελματίες, 100 Ε για φοιτητές & ανέργους, 80Ε για μέλη του Ε. Ψ. Μ

Χώρος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Κίου 2, Αλεξανδρούπολη

Κράτηση Θέσης: με καταβολή προκαταβολής του ποσού των 50 Ευρώ σε κατάστημα της (Τράπεζας Εθνικής - Αριθμός Λογαριασμού: 467/608234-38, Όνομα Δικαιούχου: Μπλίτσας Βασίλειος) Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.

Στο τέλος του Σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν είναι πολύ περιορισμένος, συνιστάται, προκειμένου να βρείτε θέσεις, να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πληροφορίες Συμμετοχής:·Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται σαββατοκύριακα.·Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα·Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Πληροφορίες / Εγγραφές / Ραντεβού: τηλ.:25510-83782 κινητό: 6938 968474

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

Read more...

Εμείς, τα παιδιά και το παιδί μεσα μας

Συνοπτική περιγραφή : Ελάτε να γνωρίσουμε τα παιδιά Να παρατηρήσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά τους χωρίς να χάνουµε τις ιδιαιτερότητές τους. Θα εξετάσουμε το συγκεκριμένο στάδιο της ανθρώπινης ζωής, την παιδική ηλικία, όπως αυτή εξελίσσεται στο συγκεκριμένο πολιτισµικό περιβάλλον µας. Θα µοιραστούµε σκέψεις, εμπειρίες, προβληματισμούς που αφορούν θέµατα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτήν την ηλικία. Θα εξετάσουμε επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης µίας καλύτερης επικοινωνίας µαζί τους. 

Σ’ αυτό θα μας βοηθήσει η γνωριμία με το παιδί μέσα μας: Στη συνάντηση αυτή θα έχουµε την ευκαιρία να αναζητήσουμε και να συναντήσουμε το παιδί µέσα µας, να ακούσουµε τις ανάγκες, τα παράπονα, τους φόβους και τους θυµούς του. Αυτό το κρυµµένο, το πληγωμένο, το μοναχικό, το φοβισμένο, το θυµωµένο ή και το χαρούμενο παιδί θα έχει την ευκαιρία να βιώσει τα γεγονότα και τα συναισθήματα όπως τα βίωσε στην παιδική ηλικία, αυτή τη φορά όµως µαζί µε τον ενήλικα που εμπλουτισμένος µε εμπειρίες θα το προστατέψει και θα το στηρίξει σαν καινούργιος στοργικός γονιός. Θα χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες του ενήλικα για να δώσουµε στο µέσα µας παιδί νέες ευκαιρίες για να σπάσει τους παλιούς κανόνες και να είναι ο αυθεντικός του εαυτός. Θα διεκδικήσουμε την παιδική µας ηλικία, θα κλάψουµε, θα γελάσουµε και θα παίξουµε όπως µόνο τα παιδιά ξέρουν να κάνουν. 

Για το σκοπό αυτό το Σεμινάριο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχομετρικά test, προβολικές τεχνικές, και την παγκοσμίου φήμης διευκολυντική παρέμβαση σε παιδιά play therapy.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ. Σε γονείς. Σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σάββατο: 10 πμ- 6 μμ, Κυριακή: 10 πμ- 6 μμ.

Κόστος συμμετοχής: 90Ε για επαγγελματίες, 60Ε για φοιτητές & ανέργους, 50Ε για μέλη του ΕΨΜ.

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων - Παρέχεται Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Διοργανωτής: Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών

Τόπος διεξαγωγής: Β. Ελλάδα : Κίου 2, Αλεξανδρούπολη, Τ. Κ.: 68 131

Πληροφορίες/Εγγραφές/Ραντεβού:

τηλ.:25510-83782,  κινητό: 6938 968474

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

Read more...

ΠΕΝΘΟΣ & ΑΠΩΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Ο θάνατος όπως και η γέννηση, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, ανάπτυξης και εξέλιξης. Οριοθετεί τη διάρκειά μας μέσα στη ζωή και μας κεντρίζει, όσο έχουμε καιρό, να δημιουργούμε.

Γιατί αντιμετωπίζουμε το θάνατο σαν ταμπού;

Ποιά είναι η αιτία των φόβων μας;

Πώς εκφράζουμε τη λύπη μας και με ποιό τρόπο αντιδρούμε στο θάνατο κάποιου δικού μας και στην οδύνη της απώλειας;

Πώς μπορούμε να ανακουφιστούμε από τον πόνο;

Πώς μπορούμε να αποδεχτούμε το γεγονός ότι η ζωή μας είναι πεπερασμένη και να αναπτυχθούμε;

Μπορούμε ν’ ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημα της ζωής με το να συμβιβαστούμε και με την οδύνη της ανθρώπινης ύπαρξης.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων. Σε επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ.) Σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ (60 ευρώ για φοιτητές & ανέργους)

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6938968474,25510-83782

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

Read more...

Άγχος & Ψυχοσωματική, Τρόποι αντιμετώπισης του Άγχους

Ταχυπαλμία; Εφίδρωση; Δύσπνοιά ή πλάκωμα στο στήθος; Φόβος; Ναυτία ή κοιλιακή δυσφορία; Ζάλη ή αστάθεια; φόβος απώλειας ελέγχου ή ότι πρόκειται να τρελαθώ; Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα; Δυσκολία στο να χαλαρώσετε ;Αποφυγή καταστάσεων λόγω άγχους; Αίσθημα λιποθυμίας ή σκοτεινιάσματος; Νευρικότητα ή αίσθημα «τεντώματος»;

Read more...

Τμήμα έρευνας & Μελέτης

Η ποιοτική έρευνα στην Ψυχολογία και την Εκπαίδευση απασχολεί όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα και γίνεται αντικείμενο συζητήσεων και μελετών σε πολλές χώρες Το τμήμα έρευνας & μελέτης του Ε.Ψ.Μ. ως σκοπό έχει να προάγει την έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο της συμβουλευτικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχοδιαγνωστικής και της προσωπικής ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια, διαλέξεις και εκπονεί ποιοτικές έρευνες και μελέτες.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in