Τελευταία Νέα

Βιβλίο Ψυχομετρίας

Το Ε.Ψ.Μ. παρουσιάζει το βιβλίο προβολικής ψυχοδιαγνωστικής του Μιχάλη Καλαμαρίδη Πατεράκη, Διευθυντή του Τμήματος Ψυχομετρίας του Ε.Ψ.Μ.ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Τίτλος
: Στοιχεία Ψυχοδυναμικής Κατανόησης της Ψυχοπαθολογίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ - ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ RORSCHACH, T.A.T & ROTTER  

Συγγραφέας
: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΔΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Διευθυντής τμήματος ψυχομετρίας Ε.Ψ.Μ. 


Παρουσίαση Βιβλίου:
Το θέμα του παρόντος βιβλίου αφορά στην επιστημονική παρουσίαση δύο εκ των βασικών ψυχομετρικών/προβολικών εργαλείων τα οποία άπτονται του χώρου της Ψυχοδιαγνωστικής και κατ’επέκτασιν των κατευθύνσεων εκείνων οι οποίες ασχολούνται με την έρευνα, την κλινική παρατήρηση, την θεραπευτική προσέγγιση, την διάγνωση αλλά και την θεραπεία των ψυχικών διαταραχών.

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που συνοδεύουν αυτά τα ψυχομετρικά/προβολικά εργαλεία, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης φιλοσοφίας σκοπός της οποίας είναι να καταστήσει μετρήσιμα, από ποσοτική αλλά και από ποιοτική άποψη, κάποια από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ώστε να αποκωδικοποιηθούν και να αποκτήσουν ένα πιο συγκεκριμένο αλλά καί πιο ευέλικτο κλινικό αλλά και ανθρώπινο νόημα.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το βιβλίο απευθύνεται καταρχάς σε εκπαιδευόμενους και ερευνητές των προβολικών μεθόδων, σε κλινικούς ψυχικής υγείας και σε φοιτητές Ψυχολογίας ή/καί των Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών Επιστημών. Η γλώσσα του είναι απλή και κατανοητή και συνάδει με το πλαίσιο της σύγχρονης επιστημονικής ψυχοδυναμικής ορολογίας. Ο απώτερος σκοπός του είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στην φιλοσοφία των προβολικών μεθόδων καθώς επίσης και στις διαδικασίες χορήγησης, ανάλυσης και ερμηνείας των παραπάνω Test. Ταυτόχρονα αποτελεί και μία εισαγωγή στον τομέα της Ψυχοδιαγνωστικής και της ανάλυσης της δομής (ή οργάνωσης) της προσωπικότητας.Σημείωμα 
του Δ/ντη Του Τμήματος Συμβουλευτικής Του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών
Ο τομέας των προβολικών μεθόδων βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί σημαντική συνεισφορά στον χώρο της Ψυχολογίας στην Ελλάδα αφού έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην βιβλιογραφία. Πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχοδιαγνωστικής ο οποίος είναι σε θέση να εμπερικλείει και να εφαρμόζει σχεδόν όλες τις γνωστές θεωρητικές κατασκευές γύρω από την οργάνωση της προσωπικότητας, την συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αυτό το δεδομένο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινούμε πάντα καινούριες συζητήσεις και να αναπτύσουμε νέους προβληματισμούς στον γενικότερο χώρο της επιστημονικής διερεύνησης της ψυχικής υγείας.   Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΥΜΕ) το οποίο έχω τη χαρά να συνδιευθύνω από κοινού με τον συνάδελφο και συγγραφέα του παρόντος βιβλίου, Μιχάλη Πατεράκη, δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει αυτή την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ακόμα και μέσα από την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τις οποίες αποκαλούμε «προβολικές». Πέρα όμως από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τις ημερίδες, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια και τις ειδικεύσεις που οργανώνει το ΕΨΥΜΕ στην Συμβουλευτική και την Ψυχομετρία, στοχεύει τελικά στην προώθηση της ψυχοθεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης. Δημιουργεί με άλλα λόγια ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν η επιστημονική αναζήτηση μαζί με τις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και ακόμα μέχρι και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ψυχολογία ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, ξεπήδησε μέσα από την Φιλοσοφία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μέσα από την συνεργασία συναδέλφων μπορεί να προκύπτει ένα νέο μοίρασμα γνώσεων, εμπειριών και κατάρτισης, όπως είναι αυτό το εγχειρίδιο.   Οι προβολικές τεχνικές, όπως διαπραγματεύονται σε αυτό το σύγγραμμα, δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από τις θεωρίες προσωπικότητας της ψυχοθεραπείας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πολύ κοντά σε αυτές. Αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρχουν μαζί και να διευρύνουν την σχεσιοκεντρική διάσταση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.     
1/11/07 Βασίλειος Μπλίτσας
Προσωποκεντρικός Ψυχοθεραπευτής

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Log in