Events List 2

Εκπαίδευση στα Test

Εκπαίδευση στα Test (6)

Ο τομέας των προβολικών μεθόδων βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς.  Πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχοδιαγνωστικής ο οποίος είναι σε θέση να εμπερικλείει και να εφαρμόζει σχεδόν όλες τις γνωστές θεωρητικές κατασκευές γύρω από την οργάνωση της προσωπικότητας, την συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αυτό το δεδομένο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινούμε πάντα καινούριες συζητήσεις και να αναπτύσουμε νέους προβληματισμούς στον γενικότερο χώρο της επιστημονικής διερεύνησης της ψυχικής υγείας.

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει αυτή την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ακόμα και μέσα από την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τις οποίες αποκαλούμε «προβολικές». Πέρα όμως από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τις ημερίδες, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια και τις ειδικεύσεις που οργανώνει το ΕΨΜ στην Συμβουλευτική και την Ψυχομετρία, στοχεύει τελικά στην προώθηση της ψυχοθεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης. Δημιουργεί με άλλα λόγια ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν η επιστημονική αναζήτηση μαζί με τις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και ακόμα μέχρι και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ψυχολογία ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, ξεπήδησε μέσα από την Φιλοσοφία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μέσα από την συνεργασία συναδέλφων μπορεί να προκύπτει ένα νέο μοίρασμα γνώσεων, εμπειριών και κατάρτισης.

Οι προβολικές τεχνικές δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από τις θεωρίες προσωπικότητας της ψυχοθεραπείας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πολύ κοντά σε αυτές. Αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρχουν μαζί και να διευρύνουν την σχεσιοκεντρική διάσταση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

Εκπαίδευση στα Test

Ο τομέας των προβολικών μεθόδων βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς.  Πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχοδιαγνωστικής ο οποίος είναι σε θέση να εμπερικλείει και να εφαρμόζει σχεδόν όλες τις γνωστές θεωρητικές κατασκευές γύρω από την οργάνωση της προσωπικότητας, την συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αυτό το δεδομένο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινούμε πάντα καινούριες συζητήσεις και να αναπτύσουμε νέους προβληματισμούς στον γενικότερο χώρο της επιστημονικής διερεύνησης της ψυχικής υγείας.

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει αυτή την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ακόμα και μέσα από την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τις οποίες αποκαλούμε «προβολικές». Πέρα όμως από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τις ημερίδες, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια και τις ειδικεύσεις που οργανώνει το ΕΨΜ στην Συμβουλευτική και την Ψυχομετρία, στοχεύει τελικά στην προώθηση της ψυχοθεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης. Δημιουργεί με άλλα λόγια ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν η επιστημονική αναζήτηση μαζί με τις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και ακόμα μέχρι και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ψυχολογία ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, ξεπήδησε μέσα από την Φιλοσοφία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μέσα από την συνεργασία συναδέλφων μπορεί να προκύπτει ένα νέο μοίρασμα γνώσεων, εμπειριών και κατάρτισης.

Οι προβολικές τεχνικές δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από τις θεωρίες προσωπικότητας της ψυχοθεραπείας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πολύ κοντά σε αυτές. Αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρχουν μαζί και να διευρύνουν την σχεσιοκεντρική διάσταση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

Α) Μαθήματα

Β) Ημερίδες Εξειδίκευσης

Γ) Κλινική Πρακτική

Δ) Εποπτεία

Ε) Εργασίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...

 


Περιγραφή

Πρόκειται για το test το οποίο έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της έννοιας της «προβολικής υπόθεσης». Εισηγητές του είναι οι: Henry Murray και Margaret Morgan από την ψυχολογική κλινική του πανεπιστημίου του Harvard το 1935. Οι τεχνικές για την ανάλυσή του αφορούν σε πολλές περιοχές της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως: ανάγκη για επιτεύγματα, φιλοδοξίες, εργασιακά ενδιαφέροντα, αλλά και με πιο ψυχοδυναμικές έννοιες όπως είναι οι απωθήσεις για την σεξουαλικότητα, οι αμυντικές διεργασίες σχετικά με τις γονεϊκές φιγούρες, κτλ.

Περισσότερα...

 


 To RISB αποτελεί ένα αυτόνομο προβολικό εργαλείο παρ’ όλο που συνήθως χρησιμοποιείται σε συστοιχίες δοκιμασιών (BatteryTest). Τα αποτελέσματά του γύρω από τα a μοντελα (patterns) των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, βοηθούν τον θεραπευτή να έχει μία συγκεκριμένη εικόνα για τα ενδοβλημένα εσωτερικά αντικείμενα των βασικών φιγούρων φροντίδας αλλά ταυτόχρονα μία δομημένη εικόνα γύρω από τις αντιλήψεις και τις στάσεις ζωής του ανθρώπου ο οποίος έχει απευθυνθεί στον ειδικό ψυχικής υγείας.

Περισσότερα...

 


Το House Tree Person test (HTP), που αναπτύχθηκε από τον John N. Buck, είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα και χρησιμοποιούμενα ευρέως προβολικά τεστ. Για πάνω από 50 χρόνια, έχουν κάνει χρήση οι κλινικοί του HTP τεστ για να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνονται οι εμπειρίες ενός άτομου σε σχέση με άλλα άτομα και το οικογενειακό περιβάλλον. 

Περισσότερα... 


 Πρόκειται για τα παραμύθια της Duss τα οποία αποτελούνται από 10 ιστορίες και έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν αντιδράσεις, σκέψεις και προβληματισμούς των πελατών ως προς διάφορες καταστάσεις. Οι ιστορίες έχουν χαρακτήρα προβολικό και δίνουν σημαντικά κλινικά στοιχεία για διάφορες περιοχές του ψυχισμού. Η ανάλυσή τους γίνεται με τρόπο ψυχοδυναμικό και εστιάζει στην προσωπική ιστορία του υποκειμένου αν και όπως συμβαίνει με διάφορες άλλες προβολικές τεχνικές, υπάρχουν κάποιες νομοθετικές πληροφορίες.

Περισσότερα...

Read more...

DUSS TEST

Περιγραφή

Πρόκειται για τα παραμύθια της Duss τα οποία αποτελούνται από 10 ιστορίες και έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν αντιδράσεις, σκέψεις και προβληματισμούς των πελατών ως προς διάφορες καταστάσεις. Οι ιστορίες έχουν χαρακτήρα προβολικό και δίνουν σημαντικά κλινικά στοιχεία για διάφορες περιοχές του ψυχισμού. Η ανάλυσή τους γίνεται με τρόπο ψυχοδυναμικό και εστιάζει στην προσωπική ιστορία του υποκειμένου αν και όπως συμβαίνει με διάφορες άλλες προβολικές τεχνικές, υπάρχουν κάποιες νομοθετικές πληροφορίες.

Το Duss Test έχει χρησιμοποιηθεί σε παιδιά όμως φαίνεται ότι είναι δυνατόν να είναι πολύ χρήσιμο και με ενήλικες, διότι βοηθάει να δημιουργηθούν άμεσες παλινδρομικές συνθήκες ώστε, χωρίς να ασκηθεί πίεση, ο εξεταζόμενος δίνει πληροφορίες για τις πιο σημαντικές εμπειρίες του κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Λαμβάνοντας υπ'όψιν λοιπόν την ανήλικη ζωή του, μπορούν να εξαχθούν υποθέσεις σχετικά με το τι έχει περάσει στην σφαίρα της ενήλικης πραγματικότητας.

Στόχοι της εκπαίδευσης

 • Εντόπιση των κύριων δυσλειτουργιών περιοχών σκέψης
 • Αντιδράσεις προς την ενηλικίωση
 • Εκτίμηση της «λογικής» που επικρατεί στην σκέψη
 • Εκτίμηση ειδικών περιεχομένων (π.χ κατάθλιψη, θυμός , φόβος, κλπ)
 • Εκτίμηση κατάληξης ιστοριών σε σχέση με την κατάληξη των απαντήσεων Τ.Α.Τ
 • Εκτίμηση των απαντήσεων με σκοπό την πρόσθεση επιπλέον καρτών στην χορήγηση Τ.Α.Τ
 • Συσχέτιση αποκλινόντων ποσοτικών μετρήσεων του Rorschach με το περιεχόμενο των απαντήσεων
 • T.R.I και περιεχόμενο Duss
 • Δείκτης άγχους και περιεχόμενο Duss
 • Τύποι Ψύχωσης και περιεχόμενοDuss
 • Σχιζοφρενικό Σύνδρομο και περιεχόμενο Duss
Read more...

HTP TEST, DAP TEST

House-Tree-Person Projective Drawing Technique (HTP)

Περιγραφή

Το House Tree Person test (HTP), που αναπτύχθηκε από τον John N. Buck, είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα και χρησιμοποιούμενα ευρέως προβολικά τεστ. Για πάνω από 50 χρόνια, έχουν κάνει χρήση οι κλινικοί του HTP τεστ για να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνονται οι εμπειρίες ενός άτομου σε σχέση με άλλα άτομα και το οικογενειακό περιβάλλον. Όπως συμβαίνει με όλες τις προβολικές τεχνικές, το HTP τεστ διευκολύνει την προβολή των στοιχείων της προσωπικότητας και περιοχών συγκρούσεων, και έτσι επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, με σκοπό την αξιολόγηση και την από κοινού θέσπιση αποτελεσματικών τρόπων θεραπευτικής επικοινωνίας. Το HTP  δεν είναι δημοφιλές μόνο επειδή αποδίδει άφθονες κλινικές πληροφορίες, αλλά και επειδή εξοικονομεί χρόνο και είναι εύκολο στη χρήση Το HTP μπορεί να χορηγηθεί στον καθέναν πάνω από την ηλικία των 3 ετών. Ο εξεταζόμενος απλά παράγει ένα σχέδιο ενός σπιτιού, ενός δέντρου και ενός ανθρώπου. Στη συνέχεια, του δίνεται η ευκαιρία να περιγράψει, να καθορίσει και να ερμηνεύσει αυτά τα σχέδια. Επειδή μπορεί να μειώσει την ένταση στην εξέταση, το HTP συχνά χορηγείται ως η πρώτη από μια σειρά δοκιμασιών (battery test). Είναι ιδανικός τρόπος για την αξιολόγηση της προσωπικότητας των ατόμων με πολιτιστικές διαφορές, εκπαιδευτική υποβάθμιση, αναπτυξιακή αναπηρία ή μη ελληνόφωνους. Τα HTP σχέδια είναι πολύ ευαίσθητα στην παρουσία ψυχοπαθολογίας νωρίς στην ανάπτυξη.

Draw A Person (DAP)

Η τεχνική ανήκει στην Machover η οποία δημοσίευσε το test το 1949. Πρόκειται για ένα µη προφορικό test που απαιτεί τη σχεδίαση ανθρώπινων µορφών και µπορεί να χορηγηθεί ατοµικά ή οµαδικά. Ο χρόνος χορήγησης είναι πέντε λεπτά για κάθε σχέδιο. Δεδομένου ότι η εξέταση δεν είναι προφορική, οι επιπτώσεις της μητρικής γλώσσας είναι δευτερεύουσας σηµασίας, οπότε το test είναι κατάλληλο για την εκτίµηση παιδιών που προέρχονται από μειονότητες ή από διάφορα πολιτισµικά πλαίσια, καθώς και παιδιών που προβάλλουν άµυνα στην προφορική επικοινωνία µε έναν εξεταστή.

Read more...

ROTTER (RISB)

To RISB αποτελεί ένα αυτόνομο προβολικό εργαλείο παρ’ όλο που συνήθως χρησιμοποιείται σε συστοιχίες δοκιμασιών (BatteryTest). Τα αποτελέσματά του γύρω από τα a μοντελα (patterns) των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, βοηθούν τον θεραπευτή να έχει μία συγκεκριμένη εικόνα για τα ενδοβλημένα εσωτερικά αντικείμενα των βασικών φιγούρων φροντίδας αλλά ταυτόχρονα μία δομημένη εικόνα γύρω από τις αντιλήψεις και τις στάσεις ζωής του ανθρώπου ο οποίος έχει απευθυνθεί στον ειδικό ψυχικής υγείας.

Όταν χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προβολικά εργαλεία, η δυναμική του αυξάνεται κατά πολύ. Οι ειδικές μελέτες που συνδυάζουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες του Rorschach Inblot test (βλέπε δείγματα στο βιβλίο ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ) με τις ανολοκλήρωτες προτάσεις του, δύναται να φέρουν στο φως βαθύτερα κομμάτια της ψυχικής ζωής τα οποία ο ενδιαφερόμενος αγνοεί στην συνείδησή του ή απλώς αμύνεται σε αυτά με αποτέλεσμα την ανάδυση συμπτωματολογίας. Στο ΕΨΜ, η εκπαίδευση για το RISB γίνεται πάντοτε σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυχομετρικά εργαλεία καθώς είναι αποδεδειγμένη η αξιοπιστία του όταν μαζί με αυτό συνυπολογίζονται τα ποιοτικά στοιχεία των άλλων εργαλείων.

Read more...

T.A.T. & C.A.T.

Thematic Apperception Test

(T.A.T)

Περιγραφή

Πρόκειται για το test το οποίο έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της έννοιας της «προβολικής υπόθεσης». Εισηγητές του είναι οι: Henry Murray και Margaret Morgan από την ψυχολογική κλινική του πανεπιστημίου του Harvard το 1935. Οι τεχνικές για την ανάλυσή του αφορούν σε πολλές περιοχές της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως: ανάγκη για επιτεύγματα, φιλοδοξίες, εργασιακά ενδιαφέροντα, αλλά και με πιο ψυχοδυναμικές έννοιες όπως είναι οι απωθήσεις για την σεξουαλικότητα, οι αμυντικές διεργασίες σχετικά με τις γονεϊκές φιγούρες, κτλ.

Βασικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • · Χορήγηση τεσσάρων ερωτήσεων
 • · Αυτοχορήγηση -Ατομική Χορήγηση-Ομαδική Χορήγηση
 • · Σειρά καρτών για άνδρες – γυναίκες
 • · Η χρήση της κάρτας 16
 • · Η Σημασιολογική διαφορική μελέτη του Eron
 • · Main Themes Technique
 • · Διαγνωστικές Υποθέσεις
 • · Συμβολή του Τ.Α.Τ στον Θεραπευτικό Σχεδιασμό
 • · Συγγραφή έκθεσης αποτελεσμάτων
 • · Οι Αντικειμενότροπες σχέσεις στο Τ.Α.Τ
 • · Η χρήση του Τ.Α.Τ στην ψυχοθεραπεία (Η συναισθηματική αντήχηση στην ομαδική χορήγηση. Συμβολή στην δυσκολία ανάδυσης συνειρμών στην ατομική ψυχοθεραπεία).
 • · 12 Βασικοί Κανόνες και Περιορισμοί στην Ερμηνεία
Read more...

H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach

«H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

Α) Μαθήματα

Β) Ημερίδες Εξειδίκευσης

Γ) Κλινική Πρακτική

Δ) Εποπτεία

Ε) Εργασίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Εισαγωγή Στα Προβολικά Test

Μηχανισμοί Άμυνας

Ο μηχανισμός της Προβολής

Εισαγωγή στην Θεωρία της “Προβολικής Υπόθεσης”

Αμφισημικά Δεδομένα

Συγκριτική Ανάλυση Απαντήσεων και Στάθμιση των ΔεδομένωνBattery test/

ΕισαγωγήΣτηνΜέθοδοRorschach - Context

Rapport

Ιστορικό Ασθενείας (McWilliams)

ΜαθήματαΧορήγησης

Instructions For Administration/Free Association Phase – ΠρώτηΦάσηΧορήγησης

Inquiry – δεύτερη Φάση Χορήγησης

Recording and coding responses/Test of limits – ΤρίτηΦάσηΧορήγησης

Placing Responses in a Format/Interpreting Responses (quantities and qualities)

Μαθήματα Ερμηνείας

Ποσοτική Ανάλυση Πρωτοκόλλου (TRIW%, κτλ.)

Ποιοτική Ανάλυση Πρωτοκόλλου (κατηγορίες περιεχομένου)

Οι Διευκρινιστικές Απαντήσεις Rotter

Ερμηνευτικές Yποθέσεις Για Την Χρήση Της Κάρτας «Χ»

Μαθήματα Ποσοτικής & Ποιοτικής Ανάλυσης

Testbehavior– Συμπεριφορά Δοκιμασίας και PatternΠροσωπικότητας

ΕρμηνευτικάΣυστήματαExner, Jung, Ego Psychology, Object Relations

Ανάλυση BatteryTest

Μαθήματα Συγγραφής Επιστημονικής Έκθεσης Report

Δομή Επιστημονικής Αναφοράς (KaplanMisra)

Σύγκριση Παραγόντων Συγγραφή Report


«Ψυχοσωματικά Σημεία Και Συμπτώματα Στο Rorschach»

Βελισσαρόπουλος Χρήστος, Μ.Α, Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτής, Μέλος Του Δ.Σ Της Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης Και Οικογενειακής Θεραπείας

«Σημεία και Συμπτώματα Πένθους Και Μελαγχολίας στο Rorschach»

Μπλίτσας Βασίλης, PgC,PgD,MSc Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας –Προσωποκεντρικός Ψυχοθεραπευτής

«Ψυχοπαθολογία: Διαταραχές Προσωπικότητας»

Πατεράκης Μιχάλης, Μ.Α, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπευτής, Δ/ντης Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών

«Κλινικός Έλεγχος Αντιμεταβιβαστικών Παραγώγων Στην Συγγραφή Της Ψυχομετρικής Έκθεσης -Report»

Πατεράκης Μιχάλης, Μ.Α, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπευτής, Δ/ντης Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών


Κάθε εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια του σεμιναριακού κύκλου θα χορηγεί τουλάχιστον testRorschach(+ MMPI,Rotter) σε διάφορα περιστατικά, μέσα στα πλαίσια των εργασιών ενός ψυχιατρικού ιδρύματος. Προκειμένου κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτήσει αναλυτική εμπειρία επάνω στην διαδικασία χορήγησης του testπραγματοποιείται προσομοίωση χορήγησης μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα.


Για κάθε test το οποίο χορηγεί κάθε εκπαιδευόμενος, θα το εποπτεύει πρωτίστως ατομικά ώστε να ελέγχεται η ορθότητα της διαδικασίας χορήγησης και να αυξάνεται η εξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερο βαθμό κάθε εκπαιδευόμενος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης στην ομάδα εκπαιδευσης. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η ομαδική εποπτεία και η σύνθεση-ανταλλαγή κλινικών γνώσεων οι οποίες έχουν αποκομισθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.


Κατά την διάρκεια του σεμιναριακού κύκλου, οι εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν τμηματικά 4 εργασίες των 2500 λέξεων η καθεμία (1 εργασία ανα τρίμηνο). Κάθε εργασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από πέντε τουλάχιστον βιβλιογραφικές αναφορές. Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε τύπο doublespace και παρουσιάζονται στην ομάδα. Τα θέματα των 4 εργασιών είναι τα παρακάτω:θέμα πρώτης εργασίας: Ιστορικό Ασθενείας

θέμα δεύτερης εργασίας: Ανάλυση Μίας Κατηγορίας Περιεχομένου

θέμα τρίτης εργασίας: Object Relations Interpretive System/Ego Psychology

θέμα τέταρτης εργασίαςExner’s Comprehensive System/Archetypal Interpretive System (Jung)

Σε Ποιούς Απευθύνεται Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Τo σεμινάριo «Εισαγωγή Στην Μεθοδολογία Και Στις Κλινικές Εφαρμογές Της Προβολικής - Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Rorschach» είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αφορά στην Ψυχοδιαγνωστική. Απευθύνεται αποκλειστικά σε: Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτές, καθώς και σε φοιτητές Ψυχολογίας και Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών.

 

Εκπαίδευση

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος είναι σχεδιασμένος σε πλαίσιο αναλυτικής εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζει: α) την εισαγωγή στην συγκριτική θεώρηση μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων (ExnerBohmBeck,κτλ), καθώς και β) την πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

 

 

Έντυπο Yλικό

 

Στην ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η ανάλογη βιβλιογραφία επάνω στις προβολικές τεχνικές. Επίσης δεν υπάρχουν μεταφράσεις σημαντικών βιβλίων σε αυτό τον τομέα. Το έντυπο υλικό το οποίο συστήνεται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης αποτελείται από ξένα εγχειρίδια εισαγωγής, ανάλυσης και ερμηνείας του testΓια τον λόγο αυτό η μελέτη της βιβλιογραφίας απαιτεί καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται: ο κώδικας δεοντολογίας, οι κανόνες χρήσης των testτα εγχειρίδια ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσής τους, κ.α. Στο τέλος του σεμιναριακού κύκλου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης .

 

 

Διοργάνωση

Ο Σεμιναριακός Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο «RorschachTest», διοργανώνεται από το ΕΨΜ  και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ψυχικής Υγείας, επισκέπτες κλινικούς εισηγητές, και κέντρα εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία.

Προυποθέσεις ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην μεθοδολογία και στις κλινικές εφαρμογές της προβολικής – ψυχομετρικής δοκιμασίας Rorschach.

Α) Παρακολούθηση μαθημάτων (μέχρι 4 απουσίες)

Β) Εξετάσεις μέσης περιόδου (ελάχιστο 85% επιτυχία)

Γ) Εξετάσεις τελικής περιόδου (ελάχιστο 95% επιτυχία)

Δ) Άρτιες Εργασίες

Ε) Χορήγηση 5 testRorschach

Ζ) Ομαδική εκπαίδευση

Ζ) Κλινική πρακτική

Η) Αξιόπιστα Report(Συγγραφή Ψυχομετρικής Έκθεσης)

Θ) 5 Ατομικές εποπτείες

Ι) Παρακολούθηση 4 ημερίδων

Διάρκεια Σεμιναριακού-Εκπαιδευτικού Κύκλου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 μηνών

Αναλυτικά η διάρκεια σε ώρες:

-Μαθήματα: 72 ώρες Τέσσερις Εξάωρες Ημερίδες24 -Εποπτείες (minimum 5): 5 ώρες-Σύνολο Ωρών: 101

Συχνότητα Μαθημάτων

Η συχνότητα των μαθημάτων είναι μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 1 ½ώρα. *Οι ημέρες και ώρες για τις ημερίδες και τις εποπτείες καθορίζονται κατά την διάρκεια του προγράμματος

Μαθήματα

Τα μαθήματα γίνονται σε μικρές ομάδες έως και δέκα ατόμων.

Κλινική Πρακτική

Η κλινική πρακτική πραγματοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα με ευθύνη του εκπαιδευόμενου.

Κόστος

Το κόστος παρακολούθησης των μαθημάτων του σεμιναρίου ανέρχεται στα 120 ευρώ/μήνα και εξοφλείται στο πρώτο μάθημα του κάθε μήνα.*σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 15%.Οι ατομικές εποπτείες (πέντε εποπτείες για την κλινική πρακτική) και τα τέσσερα ειδικά εξάωρα μαθήματα, εξοφλούνται ξεχωριστά Κόστος κάθε εποπτείας = 50 ευρώ. Κόστος κάθε εξάωρης ημερίδας = 90 ευρώ.Το κόστος για τις ημερίδες εξοφλείται ένα μήνα πριν την πραγματοποίησή τους και το κόστος το οποίο αφορά στις εποπτείες εξοφλείται με το τέλος κάθε εποπτείας. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους ειδικούς κλινικούς αναγνωρισμένους για την συμβολή τους στον χώρο της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


MisraRK. etal. (1996). Rorschach Test. London: Sage Publications

MelonR. (1998). Οι Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι (γ’ έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

McWilliamsN. (2002). Ψυχαναλυτική Διατύπωση Περιπτώσεων. Θεσσαλονική: Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας.

Kaplan & SadockΨυχιατρική.Εκδ.Λίτσας

Χατήρα, Κ. Οι κηλίδες μελάνης RorschachEκδΤυπωθήτω

Πατεράκης, Μ. Εισαγωγή Στην Μεθοδολογία και Στις Κλινικές Εφαρμογές της Προβολικής – Ψυχομετρικής Δοκιμασίας RorschachTest

Petruska ClarksonThe Therapeutic Relationship. Whurr Publishers

Stephen, M. Johnson. Character Styles. Norton Professional Ψυχαναλυτικές Σημειώσεις

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in