Events List 2

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα (5)

Η εκπαίδευση στη Συμβουλευτική, όπως προσφέρεται στο Ε.Ψ.Μ βασίζεται στις φιλοσοφικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και διέπεται από το σεβασμό προς τη μοναδικότητα του κάθε συμμετέχοντα και από την προσπάθεια ανάπτυξης της ξεχωριστής προσωπικότητάς του.

Σύμφωνα με την  Προσωποκεντρική Προσέγγιση  η πιο σημαντική προσφορά του Συμβούλου στη θεραπευτική του σχέση, είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Η προσωπική του ανάπτυξη είναι αυτή που συντελεί στη δημιουργία μιας ισότιμης, αυθεντικής σχέσης με τον πελάτη του.

Τα προγράμματα του Τμήματος είναι βιωματικά.  Οι εμπειρίες, οι σκέψεις, οι προβληματισμοί, οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα που αναδύονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των μελών των εκπαιδευτικών ομάδων επενδύονται με θεωρία - προσωποκεντρικής και άλλων προσεγγίσεων, ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας, μεθοδολογίας-έρευνας -  η οποία είναι πάντα σχετική με τα θέματα που έχουν προκύψει.  Στη συνέχεια, ολοκληρώνεται η διαδικασία με ασκήσεις εφαρμογής στη συμβουλευτική. Αυτές οι ασκήσεις έχουν ως αποτέλεσμα να αναδύονται και πάλι συναισθήματα, απορίες και συνειδητοποιήσεις οι οποίες και πάλι συνοδεύονται από θεωρητική ανάλυση και από εφαρμογές της νεοαποκτηθείσας μάθησης.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία 4ος Κύκλος


Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Έτσι, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Η έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δίνεται και μέσω των ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εξάσκησης και εποπτείας. Τελικός στόχος είναι να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένα εφόδια για μία επιτυχημένη και αξιόπιστη επαγγελματική άσκηση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε διάφορα πεδία. Το πρόγραμμα επομένως ενδιαφέρει όλους εσάς που επιδιώκετε να γίνετε επαγγελματίες Σύμβουλοι & Ψυχοθεραπευτές. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 κύκλους – στάδια και τουλάχιστον 1850 ώρες συνολικής εκπαίδευσης. Για τη μετάβαση στο 2ο στάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ομοίως και για τη μετάβαση στο 3ο  & 4ο στάδιο, η ολοκλήρωση του 2ου & 3ου σταδίου.


4ος ΚΥΚΛΟΣ

  • Σε ποιους απευθύνεται:

Στον 4ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν Σύμβουλοι που έχουν ολοκληρώσει τον 3ο κύκλο και τους έχει απονεμηθεί το Professional Diploma in Person-centred Counselling και θα ήθελαν να αποκτήσουν πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία και να τους απονεμηθεί το Advanced Certificate for Psychotherapy.

 

 • Στόχοι και περιεχόμενο

 

Στον 4o κύκλο της εκπαίδευσης (230 ώρες + 120 ώρες διευκόλυνσης σε Ομάδες Συνάντησης) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην Ψυχοθεραπεία. Συνεχίζουν την κλινική πρακτική με ενήλικες, παιδιά, οικογένειες και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση. Ο 4ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει ο εκπαιδευόμενος να αναπτύξει την ταυτότητα του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή, όπως π.χ. Πώς κατανοεί το επάγγελμα του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή & προσωποκερντρικού οικογενειακού θεραπευτή; Τη θέση του για διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών σε διαφορετικούς θεσμούς, την κατανόηση και αφομοίωση των όρων της δεοντολογίας.

Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια play therapy, εργαστήρια οικογενειακής θεραπείας, εργαστήρια εποπτείας, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. Η αξιολόγηση όλων των ενοτήτων γίνεται µέσω γραπτών εργασιών που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σχετικά με τις ασκήσεις, τα εργαστήρια και τις εργασίες του 4ου κύκλου δείτε παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.

 • Διάρθρωση του 4ου κύκλου

Περιλαμβάνονται 4 Σαββατοκύριακα των 20 ωρών, 5 εντατικά τετραήμερα των 30 ωρών, από Παρασκευή έως Δευτέρα. Στα 5 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τετραημέρων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 4ου κύκλου αντιστοιχεί σε 230 εκπαιδευτικές ώρες ( + 120 ώρες συμμετοχής στη διευκόλυνση Εντατικών Ομάδων Συνάντησης). Αυτές μοιράζονται σε 90 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.


Κλινική πρακτική και εποπτεία

Όσοι θέλουν να εργαστούν ως Ψυχοθεραπευτές και τους έχει απονεμηθεί το Professional Diploma in Person-Centred Counselling πρέπει να συμπληρώσουν 600 ώρες εποπτευόμενης εργασίας με πελάτες. Το Ε.Ψ.Μ. δεν μπορεί να αναλάβει απευθείας ευθύνη για εξεύρεση πελατών στους εκπαιδευόμενους αλλά θα τους βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του 2ου , 3ου και 4ου κύκλου και εωσότου ολοκληρωθούν οι ώρες Εποπτευόμενης Κλινικής Πρακτικής του κάθε εκπαιδευόμενου, η εκπαίδευση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Κατά τη διάρκεια του 3ου κύκλου η πρακτική με πελάτες διευρύνεται σε παιδιά & οικογένειες. Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική λοιπόν είναι απαραίτητη για την αποφοίτηση (τουλάχιστον 600 ώρες + τουλάχιστον 150 ώρες εποπτείας). Εποπτευόμενη Ψυχοθεραπευτική δουλειά με πελάτες και συναφείς δραστηριότητες σε κατάλληλα πλαίσια. Προβλέπεται συμμετοχή σε ομάδα εσωτερικής εποπτείας (36 ώρες ) κατά τη διάρκεια του 2ου , 3ου & 4ου κύκλου. Χρειάζεται επίσης και συνεργασία με εξωτερικό επόπτη σε τακτά χρονικά διαστήματα (1 ώρα για κάθε 4 ατομικές συνεδρίες περίπου).

Read more...

Πίνακες Διάρθρωσης Εκπαίδευσης


Περιλαμβάνονται 7 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 2 εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή και 1 εντατικό πενθήμερο των 40 ωρών, από Παρασκευή έως Τρίτη στη Σαμοθράκη. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριημέρων και του πενθημέρου. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 1ου κύκλου αντιστοιχεί σε 200 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Πίνακας Διάρθρωσης του 1ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εισαγωγή στον 1ο κύκλο, εισαγωγή στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

Πραγματοποίηση εργαστηρίων ενσυναίσθησης και θεραπευτικών αποκρίσεων

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεραπευτικές συνθήκες, 19 προτάσεις, εισαγωγή στη μεθοδολογία της Συμβουλευτικής.

Πραγματοποίηση εργαστηρίων ενσυναίσθησης και θεραπευτικών αποκρίσεων

3η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Θεραπευτικές συνθήκες, Προσωποκεντρική και άλλες προσεγγίσεις

Συμμετοχή σε σχετικά role playing και βιωματικά εργαστήρια της ενότητας

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Πένθος και απώλεια

Παράδοση εργασίας για τις θεραπευτικές συνθήκες

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία, αυθεντικότητα - όρια

Έναρξη εργαστηρίων Συμβουλευτικής

6η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Αναζήτηση και επαφή με το παιδί μέσα μας

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Διεργασία της ομάδας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, παράδοση εργασίας: γραπτά σχόλια μιας συμβουλευτικής συνεδρίας

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεωρία Προσωπικότητας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, προετοιμασία για αυτοαξιολογήσεις

9η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρίτη

Αυτοαξιολογήσεις

Διαδικασία προφορικής αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης στην ομάδα

       
       

10η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Κλείσιμο του κύκλου,

Θεωρία Προσωπικότητας και Θεραπείας.

Παράδοση της εργασίας της γραπτής αυτοαξιολόγησης

 

 


Περιλαμβάνονται 7 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 2 εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή και 1 εντατικό πενθήμερο των 40 ωρών, από Παρασκευή έως Τρίτη στη Σαμοθράκη. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριημέρων και του πενθημέρου. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 2ου κύκλου αντιστοιχεί σε 200 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

 

 

 Πίνακας Διάρθρωσης του 2ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Θεωρία Προσωπικότητας και Θεραπείας

Παράδοση της εργασίας:

Θεωρία Προσωπικότητας της PCA, εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοδιαγνωστική και προβολικά τεστ

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία, έναρξη πρακτικής με πελάτες

3η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Ψυχοπαθολογία, Ψυχοδιαγνωστική, Ψυχοσωματική και PCA

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια με την ενότητα

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εξαρτήσεις και συνεξάρτηση

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία, παράδοση της εργασίας:

ΨΨΨ και PCA

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοφυσιολογία, ψυχοφαρμακολογία

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

6η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Εφαρμογές της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής σε διάφορα πλαίσια και οργανισμούς, σύγκριση PCA με άλλες προσεγγίσεις

Σχετικές με την ενότητα  παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόμενους, ομαδική εποπτεία

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Διαχείριση κρίσης, ανάγκη παραπομπής πελάτη σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

 

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Προετοιμασία για τις αυτοαξιολογήσεις, επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία

 

9η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρίτη

Αυτοαξιολογήσεις

Διαδικασία προφορικής αυτοαξιολόγησης και ανατροφοδότησης στην ομάδα

10η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Κλείσιμο 2ου κύκλου,

Συγγραφή Μελέτης Περίπτωσης

Παράδοση της εργασίας της γραπτής αυτοαξιολόγησης

 


Περιλαμβάνονται 8 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 1 εντατικό τριήμερο των 20 ωρών, από Παρασκευή έως Κυριακή, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο των 16 ωρών και 1 εντατικό πενθήμερο 36 ωρών. Στα 3 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των Συναντήσεων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 3ου κύκλου αντιστοιχεί σε 204 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 60 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 74 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. 

Πίνακας Διάρθρωσης του 3ου κύκλου

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Ασκήσεις και εργαστήρια ομαδική εποπτεία

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Το παιδί, το παιχνίδι και η οικογένεια, Θεωρίες Προσωπικότητας και παιχνίδι, 8 βασικές αρχές της Axline

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

ομαδική εποπτεία

3η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Παράδοση εργασιών:

α) ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού, β) Οι 8 βασικές αρχές της CCPT.

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, οι 8 βασικές αρχές της Axline στο σχολείο, Ψυχική υγεία, ψυχοσωματική, διαταραχές, 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, 4 στάδια της CCPT

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, ομαδική εποπτεία

5η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Επαγγελματικά θέματα Συμβουλευτικής και Δεοντολογίας, Εποπτεία

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων του Προσωποκεντρικού Οικογενειακού και Παιδοκεντρικού θεραπευτή

6η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Πένθος και απώλεια και παιδί, οικογενειακή θεραπεία, Νευροψυχολογία του εμβρύου και του παιδιού, προβολικά τεστ, filial therapy

Παράδοση εργασιών:

α) ο ρόλος του play therapy στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού, β) Οι 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή.

Έναρξη εργαστηρίων Play Therapy,.

7η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εφαρμογές της Οικογενειοκεντρικής θεραπείας και της Παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας

Ασκήσεις και εργαστήρια, ομαδική εποπτεία

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος εφαρμογών της CCPT και της FCT

Ασκήσεις και εργαστήρια, ομαδική εποπτεία

9η Συνάντηση

Τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

παρουσιάσεις Proposal Case Study

Ομαδική εποπτεία

10η Συνάντηση

Πενθήμερο από Παρασκευή έως Τρήτη

Αυτοαξιολογήσεις

Συνολική αξιολόγηση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης του εαυτού και του προγράμματος, παράδοση Διπλωματικής εργασίας Μελέτης Περίπτωσης

Αυτόνομη

Συνάντηση

Εξειδίκευσης

Σαββατοκύριακο

Οικογενειοκεντρική θεραπεία και

Προσωποκεντρική Play Therapy

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια με την ενότητα


Περιλαμβάνονται 4 Σαββατοκύριακα των 20 ωρών, 5 εντατικά τετραήμερα των 30 ωρών, από Παρασκευή έως Δευτέρα. Στα 5 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των τετραημέρων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 4ου κύκλου αντιστοιχεί σε 230 εκπαιδευτικές ώρες ( + 120 ώρες συμμετοχής στη διευκόλυνση Εντατικών Ομάδων Συνάντησης). Αυτές μοιράζονται σε 90 ώρες περίπου θεωρία, 70 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 70 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

 Πίνακας Διάρθρωσης του 4ου κύκλου

 

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Φιλοσοφικές & Επιστημολογικές Βάσεις της PCA & Ψυχοθεραπευτική πρακτική

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων-

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοφυσιολογία, Ψυχοφαρμακολογία & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων-

3η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Σώμα, Σεξουαλικότητα, Προσωπικότητα, Ψυχοσωματική & Ψυχοθεραπεία- Μια ολιστική προσέγγιση

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Ψυχοθεραπεία με παιδιά, Οικογένειες & Ζευγάρια στην PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

5η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Ψυχοδιαγνωστική & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

6η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Σοβαρή Ψυχοπαθολογία & PCA

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

7η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Η παρουσία του PCA θεραπευτή ως πλήρως λειτουργικό πρόσωπο & επαγγελματικό ήθος & δεοντολογία

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

8η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εφαρμογές της PCA & Εποπτεία

Ομαδική Εποπτεία, Ανάλυση περιπτώσεων- σχετικά βιωματικά εργαστήρια

9η Συνάντηση

Τετραήμερο από Παρασκευή έως Δευτέρα

Τελική Αυτό-αξιολόγηση & Συνολική Αξιολόγηση του Προγράμματος

Proposal Case Study τελικής Διπλωματικής Εργασίας

Read more...

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης σε Θέματα Παιδοψυχολογίας & Play Therapy


 

“Ποιός ακούει τα παιδιά;”*


Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης σε Θέματα Παιδοψυχολογίας & Play Therapy:

CERTIFICATE IN CHILD PSYCHOLOGY AND PLAY THERAPY ISSUES


ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΕΦΩΝ, ΝΗΠΙΩΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ*

Απευθύνεται: Σε φοιτητές ή επαγγελματίες με εκπαίδευση ή και επαγγελματική εμπειρία σε βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους - βρεφοκόμους, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, παιδιάτρους, επισκέπτες υγείας.

Στόχος : Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά στην επαγγελματική ή/και προσωπική τους ζωή. Στόχος είναι να διερευνήσουμε και να βιώσουμε τη θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού, να έρθουμε σε επαφή με το δημιουργικό μας εαυτό και να ενσωματώσουμε μη παρεμβατικές μεθόδους της παιγνιοθεραπείας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή μας ζωή.

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers & της Παιδοκεντρικής Play Therapy της Virginia Axline.

Επίσης, το πρόγραμμα αποτελείται από: 1)Το θεωρητικό υπόβαθρο στην παιδοψυχολογία και την παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία 2) Την βιωματική Εκπαίδευση στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία.

 

Τρόπος εκπαίδευσης: Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση, πρακτική και εποπτεία, audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, εργαστήρια play therapy, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις.

 

 Θεωρητικό υπόβαθρο στην παιδοψυχολογία και την παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία

Εντρυφεί στη μελέτη των διαδικασιών και μηχανισμών που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βιολογικής και διανοητικής ανάπτυξης του εμβρύου σε ενήλικα. Στοχεύει στην ανάπτυξη εκτεταμένων γνώσεων σε θέματα βιολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Συνάμα,  βοηθά στην κατανόηση της διαφορετικότητας της παιδικής αντίληψης και των παιδικών ικανοτήτων συγκριτικά με τους ενήλικες, ενώ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι παιδικές εμπειρίες επηρεάζουν τη μεταγενέστερη ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές μελετούν την εξέλιξη της Παιδοψυχολογίας παγκοσμίως, τάσεις και τακτικές, καθώς και τα πιο σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Συγχρόνως ενισχύεται η μελέτη και κατανόηση φαινομένων κακοποίησης παιδιών, παιδικής βίας και επιθετικότητας, προβλημάτων εκπαίδευσης, επιρροής διαζυγίων κτλ. και πως αυτά εκδηλώνονται στην Ελλάδα, συγκριτικά με το εξωτερικό. Το πρόγραμμα επιπλέον αναπτύσσει τις γνώσεις και ικανότητες των σπουδαστών σε θέματα ψυχολογικών αξιολογήσεων, και στην παγκοσμίου φήμης θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά play therapy.


Θεματικές ενότητες:

 • * Παιδί & οικογένεια,
 • * Το παιχνίδι ως μέσο σχέσης με το παιδί,
 • * οικογενειοκεντρική θεραπεία & play therapy,
 • * ψυχική υγεία & διαταραχές του παιδιού,
 • * ψυχοσωματική του παιδιού,
 • * μαθησιακές δυσκολίες,
 • * δυσλεξία & προσωπικότητα,
 • * προβολικά test,
 • * Απώλεια, Πένθος & Παιδί.

 

 Βιωματική Εκπαίδευση στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις αναπτύσσει την ικανότητα των σπουδαστών να σχετίζονται θεραπευτικά με τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά):

 • * Παιγνιοθεραπεία σήμερα – ορισμός και πλαίσια εφαρμογής
 • * Αρχές, Μέθοδοι και Τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας
 • * Θεραπευτικές παράμετροι που διευκολύνουν την επανασύνδεση με το έμφυτο δυναμικό ίασης του παιδιού
 • * Δομή της θεραπείας μέσω του παιχνιδιού: Περιβάλλον και υλικά
 • * Τα τρία είδη του παιχνιδιού στην Παιγνιοθεραπεία (ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων)
 • * Η κατανόηση της συμβολικής έκφρασης
 • * Κατανόηση της λειτουργικότητα του παιχνιδιού στην ζωή των ανθρώπων.
 • * Η διερεύνηση και αξιοποίηση μη παρεμβατικών μεθόδων για την προσέγγιση των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ενηλίκων με μικρές παραλλαγές
 • * Η προσέγγιση του  παιχνιδιού ως βιωματικό τρόπο δημιουργικής μάθησης, έκφρασης και επικοινωνίας σε κοινά σχολεία, σε σχολεία ειδικής αγωγής σε παιδιά, αλλά και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  σε ενήλικες.
 • Τα 4 στάδια της Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας (CCPT) 1. warm up 2. aggressive 3.regression 4. mastery
 • Οι 7 Δεξιότητες του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή
 • Filial Therapy και εκπαίδευση γονέων 

 

 Διάρκεια του προγράμματος

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι: α) 12 μήνες για το πρόγραμμα Professional Certificate in Child Psychology and Play Therapy issues, 4 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, ένα εντατικό 4ήμερο των 30 ωρών, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο 16 ωρών με θέμα: Προσωποκεντρική οικογενειοκεντρική θεραπεία/Προσωποκεντρικη Play Therapy.

 


 

 Κόστος του προγράμματος Professional Certificate in Child Psychology and Play Therapy issues

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 800€  για επαγγελματίες. Δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με μία προκαταβολή 300€ με την εγγραφή στο πρόγραμμα και εξόφληση του υπολοίπου σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 100€.

 Ειδικές κατηγορίες, μειώσεις διδάκτρων

Για φοιτητές/ανέργους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες το κόστος είναι 550€.

Παρέχεται έκπτωση 300€ στο ποσό των 800€, για λόγους απόστασης άνω των 200 χιλιομέτρων.

Η μείωση διδάκτρων δεν ισχύει σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω e-learning.Ημερομηνίες συναντήσεων εκπαιδευτικής ομάδας: (Καθορίζονται με συναπόφαση στην πρώτη συνάντηση από όλη την Εκπαιδευτική Ομάδα)

Ημερομηνίες συναντήσεων εκπαιδευτικής ομάδας:

Το Πρόγραμμα διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη

*Δυνατότητα ένταξής, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι αίτησης, 1) στο Βιωματικό Μεταπτυχιακό Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής που προσφέρει το Institute of Counselling & Psychological Studies (ICPS) σε συνεργασία με το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο του Strathclyde, 2) στο Μοναδικό Μεταπτυχιακό Παιδοψυχολογίας στην Ελλάδα που προσφέρει το Institute of Counselling & Psychological Studies (ICPS) σε συνεργασία με το Βρετανικό κρατικό Πανεπιστήμιο του Central Lancashire


Πληροφορίες / Εγγραφές / Ραντεβού:

τηλ.:25510-83782

κινητό: 6938 968474

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

Read more...

Εξειδικευση στην CCPT & FCT

 


 •  Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

  Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση σε θέματα Παιδοψυχολογίας και Παιγνιοθεραπείας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης όπως εφαρμόστηκαν στα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην PCA δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Εντρυφεί στη μελέτη των διαδικασιών και μηχανισμών που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βιολογικής και διανοητικής ανάπτυξης του εμβρύου σε ενήλικα. Στοχεύει στην ανάπτυξη εκτεταμένων γνώσεων σε θέματα βιολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Συνάμα,  βοηθά στην κατανόηση της διαφορετικότητας της παιδικής αντίληψης και των παιδικών ικανοτήτων συγκριτικά με τους ενήλικες, ενώ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι παιδικές εμπειρίες επηρεάζουν τη μεταγενέστερη ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές μελετούν την εξέλιξη της Παιδοψυχολογίας παγκοσμίως, τάσεις και τακτικές, καθώς και τα πιο σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Συγχρόνως ενισχύεται η μελέτη και κατανόηση φαινομένων κακοποίησης παιδιών, παιδικής βίας και επιθετικότητας, προβλημάτων εκπαίδευσης, επιρροής διαζυγίων κτλ. και πως αυτά εκδηλώνονται στην Ελλάδα, συγκριτικά με το εξωτερικό. Το πρόγραμμα επιπλέον αναπτύσσει τις γνώσεις και ικανότητες των σπουδαστών σε θέματα ψυχολογικών αξιολογήσεων και στην παγκοσμίου φήμης θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά play therapy.

   

   2. Σε ποιούς απευθύνεται:

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά στην επαγγελματική ή/και προσωπική τους ζωή και επιθυµούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και σε βάθος εκπαίδευση στη Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία & την Προσωποκεντρική Οικογενειοκεντρική Θεραπεία, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος τους. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της Συμβουλευτικής & Παιγνιοθεραπείας ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και τους κώδικες δεοντολογίας και κατευθύνσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων.

  Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά στην επαγγελματική ή/και προσωπική τους ζωή, όπως Ψυχολόγους / Παιδοψυχολόγους, Παιδιάτρους / Παιδοψυχίατρους, Συμβούλους / Ψυχοθεραπευτές, Εκπαιδευτικούς, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φοιτητές των παραπάνω κλάδων κτλ.

 


 

 

 • Στόχος : Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά στην επαγγελματική ή/και προσωπική τους ζωή. Στόχος είναι να διερευνήσουμε και να βιώσουμε τη θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού, να έρθουμε σε επαφή με το δημιουργικό μας εαυτό και να ενσωματώσουμε μη παρεμβατικές μεθόδους της παιγνιοθεραπείας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή μας ζωή.Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις αρχές της Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers & της Παιδοκεντρικής Play Therapy της Virginia Axline.Επίσης, το πρόγραμμα αποτελείται από: 1)Το θεωρητικό υπόβαθρο στην παιδοψυχολογία και την παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία 2) Την βιωματική Εκπαίδευση στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία. Τρόπος εκπαίδευσης: Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση, πρακτική και εποπτεία, audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, εργαστήρια play therapy, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. 
 •  Θεωρητικό υπόβαθρο στην παιδοψυχολογία και την παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία

  Εντρυφεί στη μελέτη των διαδικασιών και μηχανισμών που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βιολογικής και διανοητικής ανάπτυξης του εμβρύου σε ενήλικα. Στοχεύει στην ανάπτυξη εκτεταμένων γνώσεων σε θέματα βιολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Συνάμα,  βοηθά στην κατανόηση της διαφορετικότητας της παιδικής αντίληψης και των παιδικών ικανοτήτων συγκριτικά με τους ενήλικες, ενώ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι παιδικές εμπειρίες επηρεάζουν τη μεταγενέστερη ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές μελετούν την εξέλιξη της Παιδοψυχολογίας παγκοσμίως, τάσεις και τακτικές, καθώς και τα πιο σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Συγχρόνως ενισχύεται η μελέτη και κατανόηση φαινομένων κακοποίησης παιδιών, παιδικής βίας και επιθετικότητας, προβλημάτων εκπαίδευσης, επιρροής διαζυγίων κτλ. και πως αυτά εκδηλώνονται στην Ελλάδα, συγκριτικά με το εξωτερικό. Το πρόγραμμα επιπλέον αναπτύσσει τις γνώσεις και ικανότητες των σπουδαστών σε θέματα ψυχολογικών αξιολογήσεων, και στην παγκοσμίου φήμης θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά play therapy.


  Θεματικές ενότητες:

  • * Παιδί & οικογένεια,
  • * Το παιχνίδι ως μέσο σχέσης με το παιδί,
  • * οικογενειοκεντρική θεραπεία & play therapy,
  • * ψυχική υγεία & διαταραχές του παιδιού,
  • * ψυχοσωματική του παιδιού,
  • * μαθησιακές δυσκολίες,
  • * δυσλεξία & προσωπικότητα,
  • * προβολικά test,
  • * Απώλεια, Πένθος & Παιδί.

   

   Βιωματική Εκπαίδευση στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία

  Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις αναπτύσσει την ικανότητα των σπουδαστών να σχετίζονται θεραπευτικά με τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού

  Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά):

  • * Παιγνιοθεραπεία σήμερα – ορισμός και πλαίσια εφαρμογής
  • * Αρχές, Μέθοδοι και Τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας
  • * Θεραπευτικές παράμετροι που διευκολύνουν την επανασύνδεση με το έμφυτο δυναμικό ίασης του παιδιού
  • * Δομή της θεραπείας μέσω του παιχνιδιού: Περιβάλλον και υλικά
  • * Τα τρία είδη του παιχνιδιού στην Παιγνιοθεραπεία (ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων)
  • * Η κατανόηση της συμβολικής έκφρασης
  • * Κατανόηση της λειτουργικότητα του παιχνιδιού στην ζωή των ανθρώπων.
  • * Η διερεύνηση και αξιοποίηση μη παρεμβατικών μεθόδων για την προσέγγιση των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ενηλίκων με μικρές παραλλαγές
  • * Η προσέγγιση του  παιχνιδιού ως βιωματικό τρόπο δημιουργικής μάθησης, έκφρασης και επικοινωνίας σε κοινά σχολεία, σε σχολεία ειδικής αγωγής σε παιδιά, αλλά και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης  σε ενήλικες.
  • Τα 4 στάδια της Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας (CCPT) 1. warm up 2. aggressive 3.regression 4. mastery
  • Οι 7 Δεξιότητες του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή
  • Filial Therapy και εκπαίδευση γονέων

 

 


Η διάρκεια του προγράμματος είναι: α) 12 μήνες για το πρόγραμμα Professional Certificate in Child Psychology and Play Therapy issues, 4 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, ένα εντατικό 4ήμερο των 30 ωρών, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο 16 ωρών με θέμα: Προσωποκεντρική οικογενειοκεντρική θεραπεία/Προσωποκεντρικη Play Therapy.

β) 18 μήνες για το πρόγραμμα Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy. 4 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, ένα εντατικό 4ήμερο των 30 ωρών, ένα εντατικό εξαήμερο των 50 ωρών , 6 μήνες πρακτικής υπό εποπτεία, μετά το πέρας των ομαδικών συναντήσεων(τουλάχιστον 20 ατομικές συνεδρίες με παιδιά και οικογένειες ή 20x3 σε περίπτωση ομαδικών συνεδριών και τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικές εποπτείες για αυτές τις συνεδρίες στα πλαίσια της πρακτικής). 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο 16 ωρών με θέμα: Προσωποκεντρική οικογενειοκεντρική θεραπεία/Προσωποκεντρική Play Therapy.

Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατά 75% εξ αποστάσεως, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

 Πίνακας διάρθρωσης προγράμματος

 

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

1η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Το παιδί, το παιχνίδι και η οικογένεια

Θεωρίες Προσωπικότητας και παιχνίδι, 8 βασικές αρχές της Axline

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μεσοδιάστημα

 

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μελέτη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και την πλατφόρμα e-learning.

Παράδοση Αυτοβιογραφίας

Παράδοση εργασίας: ο ρόλος του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού Παράδοση εργασίας: Οι 8 αρχές της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας

2η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, οι 8 βασικές αρχές της Axline στο σχολείο

Ψυχική υγεία, ψυχοσωματική, διαταραχές, 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, 4 στάδια της CCPT

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μεσοδιάστημα

 

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μελέτη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και την πλατφόρμα e-learning.

Παράδοση εργασίας: Ο ρόλος του Play Therapy στην ανάπτυξη και τη δομή της προσωπικότητας του παιδιού

Παράδοση εργασίας: Οι 7 δεξιότητες του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή

3η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Πένθος και απώλεια και παιδί, οικογενειακή θεραπεία

Νευροψυχολογία του εμβρύου και του παιδιού, προβολικά τεστ, filial therapy

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων του Προσωποκεντρικού Οικογενειακού και Παιδοκεντρικού θεραπευτή

Μεσοδιάστημα

 

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μελέτη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και την πλατφόρμα e-learning.

 

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εφαρμογές της Οικογενειοκεντρικής θεραπείας και της Παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας

Ασκήσεις και εργαστήρια

Μεσοδιάστημα

 

Ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή

Μελέτη αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη και την πλατφόρμα e-learning.

 

5η Συνάντηση

4ήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή

Παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος εφαρμογών της CCPT και της FCT και παρουσίάσεις Proposal Case Study

Ασκήσεις και εργαστήρια

6μηνο πρακτικής για το Professional Certificate in CCPT & FCT

Ιούλιος – Ιανουάριος

5 εκπαιδευτικές εποπτείες για τουλάχιστον 20 συνεδρίες με παιδιά και οικογένειες

Ολοκλήρωση της πρακτικής με παιδιά και οικογένειες.

Συγγραφή εργασίας μελέτης περίπτωσης (Case Study)

Αυτόνομη

Συνάντηση

Εξειδίκευσης

Σαββατοκύριακο

Οικογενειακή θεραπεία και

Play Therapy

Συμμετοχή σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια με την ενότητα

Αυτόνομη συνάντηση (για το 2ο κύκλο εξειδίκευσης)

6ημερο στη Σαμοθράκη (ενδεικτικά: από Πέμπτη έωςΤρίτη)

Παρουσιάσεις εργαστηρίων play therapy ειδικού ενδιαφέροντος σε μικρές ομάδες στο πλαίσιο της ομάδας συνάντησης

Εργαστήρια play therapy ειδικού ενδιαφέροντος

 


 

 Κόστος του προγράμματος Professional Certificate in Child Psychology and Play Therapy issues

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 800€  για επαγγελματίες. Δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής του ποσού με μία προκαταβολή 300€ με την εγγραφή στο πρόγραμμα και εξόφληση του υπολοίπου σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 100€.

 Ειδικές κατηγορίες, μειώσεις διδάκτρων

Για φοιτητές/ανέργους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες το κόστος είναι 550€.

Παρέχεται έκπτωση 300€ στο ποσό των 800€, για λόγους απόστασης άνω των 200 χιλιομέτρων.

Η μείωση διδάκτρων δεν ισχύει σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω e-learning.

 Κόστος του προγράμματος Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1400€ για επαγγελματίες, 1100€ για φοιτητές & ανέργους, 1000€ εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων,  για την εκπαιδευτική ομάδα.

40€ η κάθε εποπτεία.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού παρέχεται 10% έκπτωση

Η μείωση διδάκτρων δεν ισχύει σε περίπτωση παρακολούθησης μέσω e-learning.

 

 Κόστος αυτόνομου εντατικού Σαββατοκύριακου με θέμα: Προσωποκεντρική οικογενειοκεντρική θεραπεία/Προσωποκεντρική Play Therapy

150€ για επαγγελματίες, 120€ για φοιτητές & ανέργους το αυτόνομο εντατικό Σαββατοκύριακο 16 ωρών με θέμα: Προσωποκεντρική οικογενειοκεντρική θεραπεία/Προσωποκεντρική Play Therapy.

 Στις παραπάνω τιμές Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

 


 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του:

α) Professional Certificate in Child Psychology and Play Therapy Issues.

β) Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred TherapyΤο Πρόγραμμα διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες / Εγγραφές / Ραντεβού: τηλ.:25510-83782 κινητό: 6938 968474

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού

Read more...

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία


 Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Έτσι, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Η έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δίνεται και μέσω των ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εξάσκησης και εποπτείας. Τελικός στόχος είναι να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένα εφόδια για μία επιτυχημένη και αξιόπιστη επαγγελματική άσκηση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε διάφορα πεδία. Το πρόγραμμα επομένως ενδιαφέρει όλους εσάς που επιδιώκετε να γίνετε επαγγελματίες θεραπευτικοί σύμβουλοι. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 κύκλους – στάδια και τουλάχιστον 950 ώρες συνολικής εκπαίδευσης. Για τη μετάβαση στο 2οστάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ομοίως και για τη μετάβαση στο 3ο στάδιο, η ολοκλήρωση του 2ου σταδίου. 


Στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές παρακολουθούν το πρόγραμμα «Συμβουλευτική & Δεξιότητες Συμβουλευτικής». Εξετάζεται η θεωρία και οι εφαρμογές των κύριων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική και παρέχεται εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής. Η έµφαση δίνεται στις βασικές αρχές και μεθόδους της συμβουλευτικής, όπως αυτές εφαρμόζονται σε πληθώρα πλαισίων και περιστατικών. 

Επίσης οι σπουδαστές εμβαθύνουν στις μεθόδους και αρχές των θεωρητικών μοντέλων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής, ενισχύουν την αυτογνωσία, και εξοικειώνονται με διάφορα θέματα ψυχικής υγείας-ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής.
Αναλυτικότερα αυτό το πρόγραµµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, από τη µια, να βιώσουν και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής καθώς και τις σηµαντικές διαστάσεις και εφαρμογές της, ενώ συγχρόνως, να εκτεθούν και να ασκηθούν στις βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Το πρώτο µέρος του προγράμματος (Εισαγωγή στη Συμβουλευτική) εισάγει τους σπουδαστές στη βασική θεωρία της Συμβουλευτικής και στις βασικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, που αφορούν στην παραγωγικότερη επικοινωνία του επαγγελματία µε άτοµα ή µε οµάδες. Η εκπαίδευση βοηθά στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους μηχανισμούς και τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής επικοινωνίας. Το δεύτερο µερος αφορά τη βιωματική εκπαίδευση και έχει δύο βασικούς σκοπούς που επιδιώκονται παράλληλα:
1. Ο πρώτος αφορά στην προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, η οποία καλλιεργείται µε την συμμετοχή τους σε µικρές οµάδες συνάντησης.
2. Ο δεύτερος σχετίζεται µε την ανακάλυψη από πλευράς του σπουδαστή, του αποτελεσματικότερου τρόπου εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο δικό του επαγγελµατικό χώρο. Τούτο αναπτύσσεται µε πολλαπλά εργαστήρια συμβουλευτικών δεξιοτήτων.

«Το πρόγραµµα αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες συμβουλευτικής που μπορούν να εφαρμοστούν σε µια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων»

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα µε ποικίλα ενδιαφέροντα που ασκούν διάφορα επαγγέλματα όπως π.χ. 

 • • Άτοµα που σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελµα του Σύμβουλου-Θεραπευτή
 • • Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που θέλουν να μάθουν πως να δημιουργούν το ευνοϊκότερο δυνατό κλίµα, ώστε να αναπτυχθεί το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών τους. Η τάξη είναι η σημαντικότερη εστία μαθησιακής επικοινωνίας. 
 • • Επαγγελματίες υγείας όπως γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές κτλ. που θα βρουν ότι πέντε λεπτά προσεκτικής και υπεύθυνης ακρόασης θα δώσουν στον άρρωστο τη θετική εμπειρία ότι ακούστηκε και έγινε κατανοητός. Το γεγονός αυτό και µόνο αρκεί για να εξασφαλίσει την αρχική συνεργασία του. 
 • • Άτοµα που εργάζονται Συμβουλευτικά σε μεγάλους οργανισμούς όπως κοινωνικοί λειτουργοί ή κληρικοί που χρειάζεται να ασκηθούν στο να στηρίζουν και να ενδυναμώνουν αποτελεσματικότερα όσους χρειάζονται τη βοήθεια τους. 
 • • Υπευθύνους προσωπικού και επιχειρήσεων που επιθυµούν να εκμεταλλευτούν την ευεργετική επιρροή της προσωπικής ανάπτυξης και της ενσυναισθητικής ακρόασης στην παραγωγικότητα των υφισταμένων τους. Η σωστή συμβουλευτική πρακτική και επικοινωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αρµονικότερη συνεργασία µε συναδέλφους ή/και µε ανώτερα στελέχη. 
 • • Άτοµα που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους αντίληψη, ευαισθησία και δεξιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Διαπροσωπικές Σχέσεις ( 70 ώρες) 
Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτοί οι παράγοντες µας επηρεάζουν τώρα ή και µας έχουν επηρεάσει στο παρελθόν στο να επικοινωνούµε αποτελεσματικά.
2. Δεξιότητες Συμβουλευτικής ( 70 ώρες) 
Εξερευνώνται και αναπτύσσονται ικανότητες σχετικές µε τη Συμβουλευτική επικοινωνία όπως: παρακολούθηση, ενεργή ακρόαση, ανταπόκριση, ενσυναίσθηση, αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης του άλλου, στήριξη, καθορισµός και επιλογή των στόχων και των τρόπων για την επίτευξή τους.
3. Θεωρία Συμβουλευτικής ( 60 ώρες) 
• Προσωποκεντρική Θεωρία. 
• Επαγγελµατικά Θέµατα στη Συμβουλευτική. Δεοντολογία 
• Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. 
Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω ενοτήτων γίνεται µέσω δύο γραπτών εργασιών που παραδίδονται στα µέσα και στο τέλος 1ου κύκλου του προγράμματος.


Στο 2ο κύκλο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική. Χρησιμοποιούν ανώτερες δεξιότητες συμβουλευτικής και συνθέτουν τις γνώσεις από τα θεωρητικά μοντέλα. Αναπτύσσουν την ικανότητα να εργάζονται με διαφορετικούς πληθυσμούς, σε ποικιλία πλαισίων. Κάνουν κλινική πρακτική και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση.

Ο 2ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει στην ανάπτυξη προσωποκεντρικών συμβουλευτικών και ψυχοθεραπευτικών ικανοτήτων στους σπουδαστές του, με κυριότερες:
1. Την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ταυτότητας του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή.
2. Την καλλιέργεια των δεξιοτήτων για τη δημιουργία θεραπευτικών σχέσεων του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή.
3. Την ικανότητα άσκησης θεραπευτικής συμβουλευτικής-ψυχοθεραπείας.
4. Την αποτελεσματική χρήση της εποπτείας τους.
5. Την αποτελεσματική χρήση της συμβουλευτικής και σε άλλα επαγγελματικά πεδία.


Στον 3ο κύκλο της εκπαίδευσης (200 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική, αλλά και εξειδικεύονται στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία και την προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Συνεχίζουν την κλινική πρακτική με παιδιά και οικογένειες και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση.

Ο 3ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει ο εκπαιδευόμενος να αναπτύξει την ταυτότητά του μέσα στο επάγγελμα που διάλεξε, όπως π.χ. Πώς κατανοεί το επάγγελμα του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή & προσωποκερντρικού οικογενειακού θεραπευτή; Τη θέση του για διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών σε διαφορετικούς θεσμούς, την κατανόηση και αφομοίωση των όρων της δεοντολογίας.


Ατομικές συνεδρίες σε ανεξάρτητους επαγγελματίες για προσωπική ανάπτυξη-αυτογνωσία-ψυχοθεραπεία. Οι ατομικές αυτές συνεδρίες (τουλάχιστον 40 ώρες) πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια του 3ου κύκλου Εκπαίδευσης & 150 συνολικά. 
Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική (τουλάχιστον 160 ώρες + τουλάχιστον 40 εποπτεία). Εποπτευόμενη συμβουλευτική δουλειά με πελάτες και συναφείς δραστηριότητες σε κατάλληλα πλαίσια. Προβλέπεται συμμετοχή σε ομάδα εσωτερικής εποπτείας. Χρειάζεται επίσης και συνεργασία με εξωτερικό επόπτη σε τακτά χρονικά διαστήματα (επιπλέον 1 ώρα για κάθε 5 ατομικές συνεδρίες περίπου).


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το πρόγραµµα  απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και σε βάθος εκπαίδευση στη συμβουλευτική, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της συμβουλευτικής ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και τους κώδικες δεοντολογίας και κατευθύνσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων. Ενδιαφέρει επομένως όσους επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες σύμβουλοι σε θέματα ψυχικής υγείας.

Ημερομηνία Έναρξης: 10-2020

Διάρκεια πλήρους Προγράμματος: 3 ή 4 Έτη με την πρακτική,(1 + 1 έτη, δυο αυτόνομοι κύκλοι, 24 μήνες) + 3ος κύκλος εξειδίκευσης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής, στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία & την προσωποκενρική οικογενειακή θεραπεία & στα προβολικά τεστ, στα πλαίσια της πρακτικής. 

Τόπος διεξαγωγής του προγράμματος: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Ηµέρες Διδασκαλίας: Σαββατοκύριακα

Ημερομηνίες Συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας:

Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning).(Ειδικό μειωμένο κόστος για Εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων)

Διαθέσιµες Θέσεις: 15


 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στην Ψυχολογία ή σε άλλη Ανθρωπιστική Επιστήμη είναι απαραίτητο για υποψηφίους που επιθυμούν τον τίτλο του Ψυχοθεραπευτή. Πτυχίο ανεξαρτήτως ειδικότητας ή ισότιμο δίπλωμα είναι απαραίτητο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις (π.χ. Συμβούλους).
 • Ηλικία άνω του 23ου έτους.
 • Επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής κτλ είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.
 • Το επαγγελματικό ενδιαφέρον άσκησης της Συμβουλευτικής Θεραπευτικής ή της  εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο επάγγελμα του υποψηφίου είναι απαραίτητο.
 • Ικανότητα ανάγνωσης Αγγλικής βιβλιογραφίας ειναι απαραίτητη.
 • Σε προσωπική συνέντευξη οι υποψήφιοι καλούνται να υποστηρίξουν την ικανότητα τους να παρακολουθούν μετεκπαίδευση  ανώτερου επιπέδου, ενώ παράλληλα πρέπει να διαθέτουν ωριμότητα, εμπειρία ζωής και ετοιμότητα για προσωπική ανάπτυξη.
 • Επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών συναντήσεων (Σαββατοκύριακα) πριν την έναρξη του προγράμματος.
 • Ο 1ος κύκλος της εκπαίδευσης είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε ενήλικα επιθυμεί να εφαρμόσει βασικές δεξιότητες συμβουλευτικής στον προσωπικό και επαγγελματικό τοµέα. Τον δεύτερο κύκλο μπορούν να το παρακολουθήσουν πτυχιούχοι ή επαγγελματίες κοινωνικών, ανθρωπιστικών επιστημών, επιστημών της υγείας, παιδαγωγικών ή άλλου συναφούς κλάδου που επιδιώκουν καριέρα στη συμβουλευτική. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και επαγγελματίες άλλων κλάδων ή μη πτυχιούχοι σε περιορισμένο αριθμό, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσωπική και ακαδημαϊκή ωριμότητα και να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το Certificate του πρώτου κύκλου (ή άλλου αντίστοιχου προγράμματος κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου). Για τη μετάβαση στο 2ο κύκλο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο 1ος.
 • Γενικά η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ιδρύματα είναι εφικτή, αλλά υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο και είναι περιορισμένη. Δεν μπορεί να μεταφερθεί προηγούμενη κλινική πρακτική ή ατομικές συνεδρίες, καθώς είναι υποχρεωτικό να γίνονται ταυτόχρονα με την εκπαίδευση για να επιτυγχάνεται κατάλληλη σύνδεση του βιώματος με τη θεωρία και την επαγγελματική πρακτική. Η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται με την εκπλήρωση όλων των ακαδημαϊκών και άλλων υποχρεώσεων και προϋποθέσεων.

Η ολοκλήρωση των κύκλων του προγράμματος οδηγεί:

Ο πρώτος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Counselling & Counselling Skills

Ο 2ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Person-centred Counselling

Ο 3ος κύκλος μαζί με την πρακτική οδηγεί στην απόκτηση του Professional Diploma in Person-centred Counselling & Psychotherapy, in CCPT & in FCT

Και δίνει:
Mερική ή πλήρη κάλυψη των προϋποθέσεων: για εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, για την απονομή του Certificate of Counselling του European Association for Counselling, καθώς επίσης και για τον τίτλο του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή του European Psychotherapy Association, μέσω του Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy & CounsellingTherapies, Counselling and Psychotherapy (NEAPCEPC).

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in