Προειδοποίηση
 • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 981

Νέα-Εκδηλώσεις

Συμβουλευτική Έναρξη 1ου Κύκλου Εκπαίδευσης

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 
 
Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία - Έναρξη 1ου Κύκλου Οκτώβριος του 2023.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απευθύνεται σε:

 • Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων
 • Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους κτλ.)
 • Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)
 • Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
 • Στελέχη διαχείρισης προσωπικού

 

Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Έτσι, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Η έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δίνεται και μέσω των ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εξάσκησης και εποπτείας. Τελικός στόχος είναι να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένα εφόδια για μία επιτυχημένη και αξιόπιστη επαγγελματική άσκηση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε διάφορα πεδία. Το πρόγραμμα επομένως ενδιαφέρει όλους εσάς που επιδιώκετε να γίνετε επαγγελματίες θεραπευτικοί σύμβουλοι. Το πρόγραμμα αποτελείται από 4 κύκλους – στάδια και τουλάχιστον 2026 ώρες συνολικής εκπαίδευσης. Για τη μετάβαση στο 2ο  στάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ομοίως και για τη μετάβαση στο 3ο & 4ο στάδιο, η ολοκλήρωση του 2ου  & 3ου σταδίου.

Διάρκεια Προγράμματος:4 ή 6 έτη με την πρακτική, (1 + 1 έτη, δυο αυτόνομοι κύκλοι, 24 μήνες) + 3ος κύκλος εξειδίκευσης(1 ή 2 έτη), κατά τη διάρκεια της πρακτικής, στην Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία & την Προσωποκενρική οικογενειακή θεραπεία +  4ος κύκλος εκπαίδευσης ,για όσους πληρούν τις προυποθέσεις, στην Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία

Τόπος διεξαγωγής του Προγράμματος: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας:Ελληνική

Ηµέρες Διδασκαλίας:Σαββατοκύριακα & Εντατικά

Τύπος Προγράμματος:Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adultlearning & εν μέρει distancelearning).

1ος Κύκλος

Στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης (258 ώρες) οι σπουδαστές παρακολουθούν το πρόγραμμα «Συμβουλευτική & Δεξιότητες Συμβουλευτικής». Εξετάζεται η θεωρία και οι εφαρμογές των κύριων προσεγγίσεων στη συμβουλευτική και παρέχεται εκπαίδευση στις βασικές δεξιότητες της συμβουλευτικής. Η έµφαση δίνεται στις βασικές αρχές και μεθόδους της συμβουλευτικής, όπως αυτές εφαρμόζονται σε πληθώρα πλαισίων και περιστατικών. 

Επίσης οι σπουδαστές εμβαθύνουν στις μεθόδους και αρχές των θεωρητικών μοντέλων, αναπτύσσουν τις δεξιότητες συμβουλευτικής, ενισχύουν την αυτογνωσία, και εξοικειώνονται με διάφορα θέματα ψυχικής υγείας-ψυχοπαθολογίας, δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής.
Αναλυτικότερα αυτό το πρόγραµµα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, από τη µια, να βιώσουν και να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Συμβουλευτικής καθώς και τις σηµαντικές διαστάσεις και εφαρμογές της, ενώ συγχρόνως, να εκτεθούν και να ασκηθούν στις βασικές συμβουλευτικές δεξιότητες σύµφωνα µε την Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Το πρώτο µέρος του προγράμματος (Εισαγωγή στη Συμβουλευτική) εισάγει τους σπουδαστές στη βασική θεωρία της Συμβουλευτικής και στις βασικές αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, που αφορούν στην παραγωγικότερη επικοινωνία του επαγγελματία µε άτοµα ή µε οµάδες. Η εκπαίδευση βοηθά στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τους μηχανισμούς και τη μεθοδολογία της συμβουλευτικής επικοινωνίας. Το δεύτερο µερος αφορά τη βιωματική εκπαίδευση και έχει δύο βασικούς σκοπούς που επιδιώκονται παράλληλα:
1. Ο πρώτος αφορά στην προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών, η οποία καλλιεργείται µε την συμμετοχή τους σε µικρές οµάδες συνάντησης.
2. Ο δεύτερος σχετίζεται µε την ανακάλυψη από πλευράς του σπουδαστή, του αποτελεσματικότερου τρόπου εφαρμογής της Συμβουλευτικής στο δικό του επαγγελµατικό χώρο. Τούτο αναπτύσσεται µε πολλαπλά εργαστήρια συμβουλευτικών δεξιοτήτων.

«Το πρόγραµµα αναπτύσσει εξαιρετικές ικανότητες συμβουλευτικής που μπορούν να εφαρμοστούν σε µια σειρά επαγγελματικών δραστηριοτήτων»

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άτοµα µε ποικίλα ενδιαφέροντα που ασκούν διάφορα επαγγέλματα όπως π.χ. 

 • • Άτοµα που σκοπεύουν να ασκήσουν το επάγγελµα του Σύμβουλου-Θεραπευτή
 • • Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης που θέλουν να μάθουν πως να δημιουργούν το ευνοϊκότερο δυνατό κλίµα, ώστε να αναπτυχθεί το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών τους. Η τάξη είναι η σημαντικότερη εστία μαθησιακής επικοινωνίας. 
 • • Επαγγελματίες υγείας όπως γιατροί, οδοντίατροι, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές κτλ. που θα βρουν ότι πέντε λεπτά προσεκτικής και υπεύθυνης ακρόασης θα δώσουν στον άρρωστο τη θετική εμπειρία ότι ακούστηκε και έγινε κατανοητός. Το γεγονός αυτό και µόνο αρκεί για να εξασφαλίσει την αρχική συνεργασία του. 
 • • Άτοµα που εργάζονται Συμβουλευτικά σε μεγάλους οργανισμούς όπως κοινωνικοί λειτουργοί ή κληρικοί που χρειάζεται να ασκηθούν στο να στηρίζουν και να ενδυναμώνουν αποτελεσματικότερα όσους χρειάζονται τη βοήθεια τους. 
 • • Υπευθύνους προσωπικού και επιχειρήσεων που επιθυµούν να εκμεταλλευτούν την ευεργετική επιρροή της προσωπικής ανάπτυξης και της ενσυναισθητικής ακρόασης στην παραγωγικότητα των υφισταμένων τους. Η σωστή συμβουλευτική πρακτική και επικοινωνία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αρµονικότερη συνεργασία µε συναδέλφους ή/και µε ανώτερα στελέχη. 
 • • Άτοµα που θέλουν να αποκτήσουν τη δική τους εμπειρία, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους αντίληψη, ευαισθησία και δεξιότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

ΣΤΟΧΟΙ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Διαπροσωπικές Σχέσεις ( 83 ώρες) 
Εξετάζονται διάφοροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και πώς αυτοί οι παράγοντες µας επηρεάζουν τώρα ή και µας έχουν επηρεάσει στο παρελθόν στο να επικοινωνούµε αποτελεσματικά.
2. Δεξιότητες Συμβουλευτικής ( 83 ώρες) 
Εξερευνώνται και αναπτύσσονται ικανότητες σχετικές µε τη Συμβουλευτική επικοινωνία όπως: παρακολούθηση, ενεργή ακρόαση, ανταπόκριση, ενσυναίσθηση, αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης του άλλου, στήριξη, καθορισµός και επιλογή των στόχων και των τρόπων για την επίτευξή τους.
3. Θεωρία Συμβουλευτικής ( 92 ώρες) 
• Προσωποκεντρική Θεωρία. 
• Επαγγελµατικά Θέµατα στη Συμβουλευτική. Δεοντολογία 
• Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. 
Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια ενσυναίσθησης, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. 
Η αξιολόγηση όλων των παραπάνω ενοτήτων γίνεται µέσω δύο γραπτών εργασιών που παραδίδονται στα µέσα και στο τέλος 1ου κύκλου του προγράμματος.

ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

Η ολοκλήρωση των κύκλων του προγράμματος οδηγεί:

Ο 1ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Counselling & Counselling Skills.

Ο 2ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Person-Centred Counselling.

Ο3ος κύκλος μαζί με την πρακτική οδηγεί στην απόκτηση του Professional Diploma in Person-Centred Counselling & Psychotherapy, in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

Ο 4ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Advanced Professional Certificate for Psychotherapy

Και δίνει:

Πλήρη κάλυψη των προϋποθέσεων: για εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, για την απονομή του Certificate of Counselling του European Association for Counselling, καθώς επίσης και για τον τίτλο του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή του European Psychotherapy Association, μέσω του Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy & Counselling Therapies, Counselling and Psychotherapy (NEAPCEPC).

Από το ξεκίνημα της εκπαίδευσης στο Certificate του πρώτου κύκλου έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως δόκιμα μέλη στην Ένωση για την Ανάπτυξη της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (Ε.Α.Π.Π.Π.Π.Ν-A.E.) (https://a4pca-ccpt-see.weebly.com/ ) *

Μετά την ολοκλήρωση του Diploma (τρίτος κύκλος) έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως πλήρη τακτικά μέλη της προαναφερόμενης Ένωσης και να λάβετε την πιστοποίηση του Certified Person-Centred Therapist από την εν λόγω Ένωση.

* (Σκοπός της Ε.Α.Π.Π.Π.Π.Ν-Α.Ε. είναι να προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεσμικής οργάνωσης, στήριξης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελματίες Προσωποκεντρικούς θεραπευτές και Παιγνιοθεραπευτές καθώς και συνεχιζόμενη µετεκπαιδευτική επιμόρφωση των µελών της. Η Ένωση συνεργάζεται με τη διεθνή κοινοπραξία Ενώσεων για την Play Therapy - International Consortium of Play Therapy Associations IC-PTA μέλη της οποίας είναι οι ενώσεις: Association for Play Therapy, Association for Play Therapy Italy, Australasia Pacific Play Therapy Association,, British Association of Play, Therapists, Canadian Association for Play Therapy & Japan Association for Play Therapy).

 

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 400 χιλιομέτρων!

 

 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε θέση.

Tο Ε.Ψ.Μ. παρέχει χορήγηση μερικών υποτροφιών ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώσεις διδάκτρων έως και 50% από τα ήδη χαμηλά δίδακτρα! Παρέχεται επίσης εξαιρετικά σημαντική μείωση διδάκτρων σε περίπτωση μετακίνησης άνω των 400 χιλιομέτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε >>ΕΔΩ<<

 

Φόρμα

Ενδιαφέροντος

www.epsyme.com

*Παρακαλούμε συμπληρώστε αναλυτικά το λόγο για τον οποίο κάνετε "αίτηση " . Όσο πιο αναλυτική είναι η περιγραφή σας τόσο πιο πολύ θα μας βοηθήσετε να σας δώσουμε την απάντηση που θέλετε.

Read more...

7-12/7/2023 17η Ομάδα Συνάντησης PCA "Πρόσωπον Γίγνεσθαι"

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Samothraki-Therma
 • Register

OMADES SYNANTISIS

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών συνδιοργανώνει μαζί με την  Ένωση για την Ανάπτυξη της Προσωποκεντικής Προσέγγισης και της Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης την 17η "Ομάδα Συνάντησης PCA"   7/7/-12/7/2022 στη Σαμοθράκη, όπου και εσύ μπορείς να πάρεις μέρος!

 banner 1ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Η "Ομάδα Συνάντησης PCA" αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση συνάντησης και επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, μια εναλλακτική πρόταση διακοπών με βάση τις αρχές και το πνεύμα της PCA, μια πρόταση ελευθερίας, ενεργού συμμετοχής,  επαφής με τη φύση, μια πρόταση δημιουργικότητας. Σύμφωνα με τον Carl Rogers άλλωστε, η PCA(Προσωποκεντρική Προσέγγιση), αποτελεί περισσότερο έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, παρά μια μέθοδο ή τεχνική θεραπείας απλά.

Στον απόηχο της πανδημίας που συγκλόνισε την ανθρωπότητα, όπου η σημασία της σχέσης δοκιμάστηκε σε κάθε επίπεδο έχουμε τη δυνατότητα σε αυτήν την ομάδα συνάντησης να έρθουμε ξανά σε επαφή με τον εαυτό μας και τους Άλλους. Μέσα από μια εναλλακτική πρόταση συνάντησης και επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, μια εναλλακτική πρόταση Βιωματικής Εμπειρίας με βάση τις αρχές και το πνεύμα της PCA, μια πρόταση ελευθερίας , ενεργού συμμετοχής, μια πρόταση δημιουργικότητας, έχουμε τη δυνατότητα να σχετιστούμε ξανά στο εδώ και τώρα και να ανατροφοδοτηθούμε μετά από μια μακρά περίοδο ραγδαίων αλλαγών, απωλειών και προκλήσεων.  Σύμφωνα με τον Carl Rogers άλλωστε, η PCA(Προσωποκεντρική Προσέγγιση), αποτελεί περισσότερο έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, παρά μια μέθοδο ή τεχνική θεραπείας απλά.
Ετσι, θα έχεις την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με:

 • Παρουσίαση των αρχών της PCA(Προσωποκεντρικής Προσέγγισης)
 • Βιωματικά εργαστήρια & ασκήσεις
 • ενεργητική ακρόαση και αναδιατύπωση (reformulation), με ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή,
 • Ψυχόδραμα, Υπαρξιακή Θεραπεία, Θεραπεία Gestalt, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, προβολικά σχέδια κ.α.αυτόματη σωματική έκφραση με κίνηση, χορό, αυθόρμητο θέατρο, αισθητική έκφραση, art-therapy, PlayTherapy κ. α.
 • Τεχνικές χαλάρωσης – ενεργοποίησης, σωματο-ψυχο-παιδαγωγική
 • Ομάδες κοινότητας (ολομέλεια), μοίρασμα, έκφραση, ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων

Πρόγραμμα

Η "Ομάδα Συνάντησης PCA" θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7/7/2023 στις 19:30 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 12/7/2023, το μεσημέρι. Καθημερινά (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη) θα πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις (πρωινές 10:00-13:00 και απογευματινές 18:00-21:00). Όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ανοικτό χώρο.

Έναρξη Συνάντησης: Παρασκευή 7/7/2023, 19:30

Πρώτη γνωριμία επαφή με τους συμμετέχοντες και τους διευκολυντές, βιωματική παρουσίαση των αρχών της PCA, επικέντρωση στην ανάδυση και την έκφραση των αναγκών των συμμετεχόντων, διαμόρφωση του περιεχομένου και της μορφής των συναντήσεων ως άσκηση ελευθερίας και δημιουργικότητας, χώρου επαφής με τον εαυτό & τη φύση .

Πρωινές Συναντήσεις:
Βιωματικά εργαστήρια έκφρασης και επικοινωνίας, χαρακτηριζόμενα από στάση συνοδείας, διευκόλυνσης, ακρόασης, ενσυναίσθησης, γνησιότητας και αποδοχής του άλλου. Οι πρωινές συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες με βασικές θεματικές που προκύπτουν από τις εκφρασμένες ανάγκες και τα αιτήματα των συμμετεχόντων.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν:
 • Βιωματικές ασκήσεις – παιχνίδια για το «ζέσταμα» της ομάδας
 • Βιωματικά εργαστήρια γνωριμίας, έκφρασης, επικοινωνίας, ανάπτυξης της δημιουργικότητας
 • Μέθοδοι συνοδείας, ενεργητικής ακρόασης και αναδιατύπωσης (reformulation), με ενσυναίσθηση, γνησιότητα και ανεπιφύλακτα θετική αποδοχή, σύμφωνα με την παράδοση του Carl Rogers
 • Μέθοδοι και τεχνικές προερχόμενες από το κίνημα του ανθρώπινου δυναμικού (Ψυχόδραμα, Υπαρξιακή Θεραπεία, Θεραπεία Gestalt, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, προβολικά σχέδια κ.α.)
 • Μέθοδοι και τεχνικές διευκόλυνσης της έκφρασης και της επικοινωνίας (αυτόματη – αυθόρμητη έκφραση στο γραπτό και προφορικό λόγο, αυτόματη σωματική έκφραση με κίνηση, χορό, αυθόρμητο θέατρο, αισθητική έκφραση, art-therapy, PlayTherapy κ. α.)
 • Τεχνικές χαλάρωσης – ενεργοποίησης, σωματο-ψυχο-παιδαγωγική
 • Μέθοδοι και τεχνικές που θα ανακύψουν από την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα των διευκολυντών και των συμμετεχόντων
 • Βιωματικές δράσεις με στόχο την επαφή με τη φύση, την ιστορία και το νησί της Σαμοθράκης

Απογευματινές συναντήσεις:
 • Συνάντηση όλων των συμμετεχόντων σε κοινότητα (ολομέλεια), μοίρασμα, έκφραση, ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων
 • Παρουσίαση των αρχών της PCA
 • Προετοιμασία των πρωινών συναντήσεων

Τετάρτη 12/7/2023:10:00-14:00

Κλείσιμο της “Ομάδας Συνάντησης PCA”, εντυπώσεις, συναισθήματα, αποχαιρετισμός

Κόστος Συμμετοχής: 70 ευρώ

Παρακαλούμε, για λόγους δυναμικής της ομάδας, οι συμμετέχοντες να εγγραφούν για το σύνολο των ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διοργανωτές. 
 
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής:
Βρείτε εδώ την Αίτηση και περισσότερες πληροφορίες:1.    https://forms.gle/o3oe3EYo7VLuD2tW72.    https://a4pca-ccpt-see.weebly.com/summer_pca_2023.html3.    Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: https://www.facebook.com/adpcaccptsee          https://www.instagram.com/prosopon.gignesthai/
Θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής!
Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής 
Read more...

3-5/11/2023 Play Therapy! ΝΕΑ ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ PLAY THERAPY

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 

 

banerplaytherapyneo
Certificate
/ Diploma στην Παιδοκεντρική Play Therapy & την Οικογενειο-κεντρική Θεραπεία

Έναρξη: 3-4-5 Νοεμβρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε θέματα Παιδοψυχολογίας και Παιγνιοθεραπείας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε βιωματικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα αυτό επίσης, παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική άσκηση της Παιγνιοθεραπείας και οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του Πιστοποιημένου Παιγνιοθεραπευτή.

Έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης όπως εφαρμόστηκαν στα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην PCA που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Εντρυφεί στη μελέτη των διαδικασιών και μηχανισμών που ενεργοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της βιολογικής και διανοητικής ανάπτυξης του εμβρύου σε ενήλικα. Στοχεύει στην ανάπτυξη εκτεταμένων γνώσεων σε θέματα βιολογικής, γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών. Συνάμα, βοηθά στην κατανόηση της διαφορετικότητας της παιδικής αντίληψης και των παιδικών ικανοτήτων συγκριτικά με τους ενήλικες, ενώ αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι παιδικές εμπειρίες επηρεάζουν τη μεταγενέστερη ανάπτυξη του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές μελετούν την εξέλιξη της Παιδοψυχολογίας παγκοσμίως, τάσεις και τακτικές, καθώς και τα πιο σύγχρονα επιστημονικά ευρήματα μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Συγχρόνως ενισχύεται η μελέτη και κατανόηση φαινομένων κακοποίησης παιδιών, παιδικής βίας και επιθετικότητας, προβλημάτων εκπαίδευσης, επιρροής διαζυγίων κτλ. και πως αυτά εκδηλώνονται στην Ελλάδα, συγκριτικά με το εξωτερικό. Το πρόγραμμα επιπλέον αναπτύσσει τις γνώσεις και ικανότητες των σπουδαστών σε θέματα ψυχολογικών αξιολογήσεων και στην παγκοσμίου φήμης θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά play therapy

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με παιδιά στην επαγγελματική ή/και προσωπική τους ζωή και επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και σε βάθος εκπαίδευση στη Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία & την Προσωποκεντρική Οικογενειοκεντρική Θεραπεία, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για μια υπεύθυνη άσκηση του επαγγέλματος τους. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης στον τομέα της Συμβουλευτικής & Παιγνιοθεραπείας ως προς τη διάρκεια και το περιεχόμενο. Ακολουθεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και τους κώδικες δεοντολογίας και κατευθύνσεις των σχετικών επαγγελματικών συλλόγων.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που ασχολούνται με παιδιά στην επαγγελματική τους ζωή, όπως Ψυχολόγους / Παιδοψυχολόγους, Παιδιάτρους / Παιδοψυχίατρους, Συμβούλους / Ψυχοθεραπευτές, Εκπαιδευτικούς, Παιδαγωγούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές, Φοιτητές των παραπάνω κλάδων κτλ.

 

Το πρόγραμμα παρέχεται σε 2 κύκλους:

Ο 1ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy Skills & in Family-Centred Therapy Skills

και ο 2ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Diploma in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι

α) 20 μήνες συνολικά για το πρόγραμμα Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy Skills & in Family-Centred Therapy Skills

Μέσα στους πρώτους 12 μήνες ολοκληρώνονται τα 5 δια ζώσης εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, και παραδίδονται οι ακαδημαϊκές εργασίες.

Mετά το πέρας των 20 μηνών και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής (50 ωρών από τις 100 που απαιτούνται για την απονομή του Certificate) η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με 1 δια ζώσης εντατικό τετραήμερο των 30 ωρών.

Μέσα στο διάστημα των 20 μηνών, συμπεριλαμβάνεται:

 • Πρακτική με παιδιά και οικογένειες - πελάτες, εποπτευόμενη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως από συνεργάτες του κέντρου εκπαίδευσης,
 • Ομαδικά και ατομικά advising εξ αποστάσεως σχετικά με την πορεία της εκπαίδευσης και των παραδοτέων εργασιών
 • Μηνιαίες δίωρες συναντήσεις ομαδικής εποπτείας εξ αποστάσεως

β) 20 μήνες συνολικά για το πρόγραμμα Professional Diploma in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

Μέσα στους πρώτους 12 μήνες ολοκληρώνονται τα 5 δια ζώσης εντατικά τριήμερα των 24 ωρών, και παραδίδονται οι ακαδημαϊκές εργασίες.

Mετά το πέρας των 20 μηνών και μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής (100 ωρών από τις 200 που απαιτούνται για την απονομή του Diploma) η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με 1 δια ζώσης εντατικό τετραήμερο των 30 ωρών.

Μέσα στο διάστημα των 20 μηνών, συμπεριλαμβάνεται:

 • Πρακτική με παιδιά και οικογένειες - πελάτες, εποπτευόμενη δια ζώσης ή εξ αποστάσεως από συνεργάτες του κέντρου εκπαίδευσης,
 • Ομαδικά και ατομικά advising εξ αποστάσεως σχετικά με την πορεία της εκπαίδευσης και των παραδοτέων εργασιών

Μηνιαίες δίωρες συναντήσεις ομαδικής εποπτείας εξ αποστάσεως

 

Διάρθρωση των 2 εκπαιδευτικών κύκλων

 

1ος κύκλος: Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy Skills & in Family-Centred Therapy Skills ‘ διάρκεια 20 μήνες

 

1ο τριήμερο: Το παιδί, το παιχνίδι και η οικογένεια, Θεωρίες Προσωπικότητας και παιχνίδι, 8 βασικές αρχές της Axline

2ο τριήμερο: οι 8 βασικές αρχές της Axline στο σχολείο, Δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες, 7 δεξιότητες του Παιδοκεντρικού Παιγνιοθεραπευτή, 4 στάδια της CCPT

3ο τριήμερο: Ψυχική υγεία, ψυχοσωματική, διαταραχές, Νευροψυχολογία του εμβρύου και του παιδιού

4ο τριήμερο: Πένθος και απώλεια και παιδί, προβολικά τεστ

5ο τριήμερο: Εφαρμογές της Οικογενειοκεντρικής θεραπείας και της Παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας, οικογενειακή θεραπεία, filial therapy Παρουσιάσεις ειδικού ενδιαφέροντος εφαρμογών της CCPT και της FCT

+1 4ήμερη συνάντηση: Ανατροφοδότηση, Εποπτεία, Παρουσιάσεις (Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, Αυτοαξιολογήσεις και παρουσιάσεις Case Study)

 

 

2ος κύκλος: Professional Diploma in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy ‘ διάρκεια 20 μήνες

6ο τριήμερο: Παιγνιοθεραπεία σήμερα – πλαίσια εφαρμογής, Οικογενειοκεντρική θεραπεία, filial therapy, Θέματα γονεϊκότητας Υιοθετημένα Παιδιά, Παιδιά σε Αναδοχή

7ο τριήμερο: Διευκόλυνση εκπαιδευτικών και γονέων μέσω της play therapy Μαθησιακές και Αναπτυξιακές δυσκολίες: Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Επιθετικότητα, Αξιολόγηση με τη χρήση προβολικών σχεδίων, Θέματα δεοντολογίας και εποπτείας

8ο τριήμερο: Ψυχοπαθολογία, Ψυχοσωματική, Ψυχοφυσιολογία του παιδιού, Ψυχοφαρμακολογία, συνεργασία με άλλους ειδικούς Ψυχικής Υγείας Θέματα δεοντολογίας και εποπτείας

9ο τριήμερο: Παιδιά που έχουν βιώσει τραύμα, κακοποίηση, θέματα εξαρτήσεων, διατροφικές διαταραχές, παραβατικές συμπεριφορές Θέματα δεοντολογίας και εποπτείας

10ο τριήμερο: Play Therapy για εφήβους και ενήλικες, Χρήση της τέχνης και του παιχνιδιού στη θεραπεία με ενήλικες, Creative arts, filial therapy, Θέματα δεοντολογίας και εποπτείας

+1 4ήμερη συνάντηση: Ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, Αυτοαξιολογήσεις. Παρουσίαση Case Study.

Θεματικές ενότητες:

 • Παιδί & οικογένεια,
 • Το παιχνίδι ως μέσο σχέσης με το παιδί,
 • Οικογενειοκεντρική θεραπεία & play therapy,
 • Ψυχική υγεία & διαταραχές του παιδιού,
 • Ψυχοσωματική του παιδιού,
 • Μαθησιακές δυσκολίες,
 • Δυσλεξία & προσωπικότητα,
 • Προβολικά test,
 • Απώλεια, Πένθος & Παιδί

Βιωματική Εκπαίδευση στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία

Μέσα από βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις αναπτύσσει την ικανότητα των σπουδαστών να σχετίζονται θεραπευτικά με τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού

Θεματικές ενότητες (ενδεικτικά):

 • Παιγνιοθεραπεία σήμερα – ορισμός και πλαίσια εφαρμογής
 • Αρχές, Μέθοδοι και Τεχνικές της Παιγνιοθεραπείας
 • Θεραπευτικές παράμετροι που διευκολύνουν την επανασύνδεση με το έμφυτο δυναμικό ίασης του παιδιού
 • Δομή της θεραπείας μέσω του παιχνιδιού: Περιβάλλον και υλικά
 • Τα τρία είδη του παιχνιδιού στην Παιγνιοθεραπεία (ενσωματικό παιχνίδι, προβολικό παιχνίδι, παιχνίδι ρόλων)
 • Η κατανόηση της συμβολικής έκφρασης
 • Κατανόηση της λειτουργικότητα του παιχνιδιού στην ζωή των ανθρώπων.
 • Η διερεύνηση και αξιοποίηση μη παρεμβατικών μεθόδων για την προσέγγιση των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ενηλίκων με μικρές παραλλαγές
 • Η προσέγγιση του παιχνιδιού ως βιωματικό τρόπο δημιουργικής μάθησης, έκφρασης και επικοινωνίας σε κοινά σχολεία, σε σχολεία ειδικής αγωγής σε παιδιά, αλλά και σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης σε ενήλικες.
 • Τα 4 στάδια της Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας (CCPT) 1. warm up aggressive 3.regression 4. mastery
 • Οι 7 Δεξιότητες του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή
 • Filial Therapy και εκπαίδευση γονέων

.

Πού οδηγεί η ολοκλήρωση του προγράμματος

Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του:

a) Professional Certificate in Child-Centred Play Therapy Skills & in Family-Centred Therapy Skills

b) Professional Diploma in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

Από το ξεκίνημα της εκπαίδευσης στο Certificate (πρώτο κύκλο Play Therapy) έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως δόκιμα μέλη στην Ένωση για την Ανάπτυξη της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης και Παιδοκεντρικής Παιγνιοθεραπείας Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης (Ε.Α.Π.Π.Π.Π.Ν-A.E.) (https://a4pca-ccpt-see.weebly.com/ ) *

Μετά την ολοκλήρωση του Diploma (δεύτερο κύκλο Play Therapy) έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως πλήρη τακτικά μέλη της προαναφερόμενης Ένωσης και να λάβετε την πιστοποίηση του Certified Play Therapist από την εν λόγω Ένωση. .

* (Σκοπός της Ε.Α.Π.Π.Π.Π.Ν-Α.Ε. είναι να προσφέρει ένα ευρύ πεδίο θεσµικής οργάνωσης, στήριξης και αλληλεπίδρασης στους επαγγελµατίες Προσωποκεντρικούς θεραπευτές και Παιγνιοθεραπευτές καθώς και συνεχιζόμενη µετεκπαιδευτική επιµόρφωση των µελών της. Η Ένωση συνεργάζεται με τη διεθνή κοινοπραξία Ενώσεων για την Play Therapy - International Consortium of Play Therapy Associations IC-PTA μέλη της οποίας είναι οι ενώσεις: Association for Play Therapy, Association for Play Therapy Italy, Australasia Pacific Play Therapy Association,, British Association of Play, Therapists, Canadian Association for Play Therapy & Japan Association for Play Therapy).

 

Οι Αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει!

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για: Certificate/ Diploma στην Play Therapy

Φόρμα

Ενδιαφέροντος

www.epsyme.com

*Παρακαλούμε συμπληρώστε αναλυτικά το λόγο για τον οποίο κάνετε "αίτηση " . Όσο πιο αναλυτική είναι η περιγραφή σας τόσο πιο πολύ θα μας βοηθήσετε να σας δώσουμε την απάντηση που θέλετε.

Read more...

Εισαγωγή στην εποπτεία-Εντατικό βιωματικό εργαστήριο

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register

28-29/1/2017 - Εντατικό βιωματικό εργαστήριο εισαγωγής στην εποπτεία

Το εργαστήριο θα εισηγηθεί η κα Αυγερινού Έλλη, Ψυχολόγος,  MSc, ECP Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια, Επόπτρια, Πρόεδρος της Ελληνικής Προσωποκεντρικής & Βιωματικής Εταιρείας και Συνεργάτιδα του Ε.Ψ.Μ

 

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης, η εποπτεία είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Έχει διάφορες λειτουργίες: την εκπαιδευτική, την στηρικτική, τη δεοντολογική. Στην Ελλάδα είναι μια σχετικά καινούργια διαδικασία και δυστυχώς ακόμα όχι ευρέως διαδεδομένη.Είναι ο χώρος όπου ο σύμβουλος/ ψυχοθεραπευτής θα αναρωτηθεί για τη θεραπευτική σχέση του με τον πελάτη του, θα επεξεργαστεί προβληματισμούς αναφορικά με τη διαδικασία της θεραπείας αλλά και το περιεχόμενό της. Εκεί θα διερευνήσει τυχόν άλυτα προσωπικά  θέματα, που του ανακινούνται κατά την άσκηση της συμβουλευτικής-ψυχοθεραπείας. Στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, είναι ένα όχημα για την εξέλιξη και τη διεύρυνση του θεραπευτή.Στην προσωποκεντρική προσέγγιση δίνουμε έμφαση στην διευκολυντική πλευρά της εποπτείας, που προάγει την προσωπική ανάπτυξη του θεραπευτή. Χρειάζεται να δοθεί χώρος από τον επόπτη ώστε να καταλάβει ο εποπτευόμενος τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα μέσα του στη σχέση του με τον πελάτη και να του δοθεί η δυνατότητα να είναι πιο αυθεντικός μέσα στη σχέση.Σαν σύμβουλοι και ψυχοθεραπευτές χρειάζεται να ξέρουμε πώς να φροντίζουμε τον εαυτό μας καθώς και να αναπτυσσόμαστε και να βελτιώνουμε τη ικανότητά μας να είμαστε βοηθητικοί.
 
 
Σε αυτό το εργαστήριο θα γίνει μια θεωρητική εισήγηση, στην οποία θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε φως στις διάφορες διαστάσεις της εποπτείας και στους τρόπους με τους οποίους προάγει την προσωπική και επαγγελματική μας ανάπτυξη.Επίσης, θα δοθεί χώρος για διερεύνηση σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική μας ταυτότητα και εξέλιξη. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως:
 • Ποια είναι η επαγγελματική μου ταυτότητα ως σύμβουλος ή ψυχοθεραπευτής.
 • Ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντώ στην άσκηση της συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας.
 • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δεξιότητες, τις οποίες απέκτησα στην προπωποκεντρική μου εκπαίδευση, στον χώρο που εργάζομαι, είτε αυτός είναι ο χώρος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας, είτε ο χώρος της υγείας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής αρωγής κλπ.
 • Πώς μπορώ να αναπτυχθώ ώστε ο εαυτός μου να αποτελεί «εργαλείο» για την εργασία μου.
 • Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την εποπτεία ως βοηθητικό μέσο για την επαγγελματική μου εξέλιξη.

Τέλος, θα γίνουν ομάδες εποπτείας, όπου θα επεξεργαστούμε θέματα από συγκεκριμένα περιστατικά, έτσι ώστε να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί το πολύτιμο εργαλείο της εποπτείας ως μέσο για την προσωπική και την επαγγελματική μας ανάπτυξη.


Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28-29/1/2017
Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 10:00-19:00, Κυριακή 10:00-17:00
Κόστος Συμμετοχής: 110 ευρώ

Θα δοθεί βεβαίωση ωρών εποπτείας στους συμμετέχοντες!

Λόγω περιορισμένων θέσεων επικοινώνησε άμεσα για να δηλώσεις τη συμμετοχή σου!

 

Σύντομο βιογραφικό

Έλλη Αυγερινού
Ψυχολόγος,  MSc, ECP
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεύτρια
Εκπαιδεύτρια, Επόπτρια

Η Έλλη Αυγερινού, συνεργάτιδα του Ε.Ψ.Μ., απόκτησε το πρώτο της πτυχία, BSc,  από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Αργότερα στράφηκε  στον τομέα της Ψυχολογίας και της Ψυχοθεραπείας. Εκπαιδεύτηκε στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και σπούδασε Ψυχολογία.
Το 2001 απόκτησε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα Postgraduate Diploma in Person-centered Counselling, University of  Strathclyde, Glasgow, Scotland.
 Το 2004 απόκτησε  Πτυχίο του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2006-2007 παρακολούθησε εκπαίδευση στην προσωποκεντρική εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο ICPS, πρώην ΚΕΠΠ, στην Αθήνα.
Το 2011 απέκτησε το Master of Science in Person-Centered Counselling, University of Strathclyde.
Από τον Ιανουάριο 2015 μέχρι τον Ιανουάριο 2016 εκπαιδεύτηκε στην  προσωποκεντρική και στην EFT θεραπεία ζεύγους στο κέντρο Focusing και στο EFT Greek Network   στην Αθήνα.
Εργάστηκε από το 2002-2013 ως επιστημονική συνεργάτης και εκπαιδεύτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική του Κολλεγίου ICPS (πρώην ΚΕΠΠ) στην Αθήνα.
Από τον Μάιο του 2015 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΠΒΕ (Ελληνική Προσωποκεντρική και Βιωματική Εταιρεία).
Από τον Απρίλιο του 2016 είναι επιστημονική συνεργάτης και προσωποκεντρική εκπαιδεύτρια στο Ελληνικό Κέντρο Focusing.

 

Read more...

Μαθήματα Ψυχοπαθολογίας

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 
 
 1. Ψυχοπαθολογία ενηλίκων

Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και σε όσους σκοπεύουν να ασχοληθούν με επαγγέλματα αρωγής αλλά και όσους ενδιαφέρονται προσωπικά για θέματα ψυχικής υγείας. Συστήνεται ιδιαίτερα για όσους εκπαιδεύονται στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία χωρίς προηγούμενο υπόβαθρο σε θέματα ψυχικής υγείας

Ψυχοπαθολογία ενηλίκων

 1. Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία
  • Ψυχικές λειτουργίες
  • Διαγνωστική συνέντευξη και ιστορικό
  • Τα διαγνωστικά κριτήρια
  • Ανάπτυξη της προσωπικότητας και μηχανισμοί άμυνας
  • Θεωρίες αιτιοπαθογένειας των ψυχικών διαταραχών
 2. Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές
 3. Διαταραχές της διάθεσης
 4. Αγχώδεις διαταραχές και φοβίες
 5. Διαταραχές προσωπικότητας
 6. Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 7. Διαταραχές ύπνου
 8. Σεξουαλικές διαταραχές
 9. Οργανικά ψυχοσύνδρομα
 10. Σωματόμορφες, σωματομετατρεπτικές, διασχιστικές διαταραχές
 11. Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
 12. Ψυχοσωματικές διαταραχές
 13. Αυτοκαταστροφικότητα-αυτοκτονικότητα

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 μήνες. Κάθε δεκαπενθήμερο ξεκινάει μια νέα θεματική  στην οποία εκτός από παρουσίαση του θεωρητικού μέρους παρατίθενται και κλινικά παραδείγματα για συζήτηση και βαθύτερη κατανόηση. Για κάθε θεματική διατίθεται διαδικτυακά και επιπλέον υλικό για μελέτη καθώς και προτεινόμενη βιβλογραφία για όποιον εκπαιδευόμενο επιθυμεί να ασχοληθεί περεταίρω. 

Read more...

«Προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία/ Προσωποκεντρική Play Therapy»

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, - Λευκίμη Σουφλίου 680 03, Ξενώνας "Απολιθωμένο Δάσος"
 • Register

εντατικό Σεμινάριο εξειδίκευσης 15 ωρών

με θέμα:

«Προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία/ Προσωποκεντρική PlayTherapy»

23 - 24 Μαρτίου 2019

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in