Ποίηση

Ανυπαρξία

Βαρύς ο τρόπος που σε νιώθω.
Απέραντη ευδαιμονία.
Μοναξιά μέσα στη σιωπή,
κι εσύ να ξεπροβάλλεις
απ' την άβυσσο.
Κι αν αυτό δεν είναι
το τέλος,
τότε σίγουρα είναι 
η αρχή.

Log in