Ποίηση

Ταξιδιώτες

Ταξιδιώτες του παραλόγου

με τρένο που πάει στο πουθενά

αγαπάμε το τίποτα

λατρεύουμε το κενό

Ε.Ε.

Log in