ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΣΤ

Εκπαίδευση στα Test

Ο τομέας των προβολικών μεθόδων βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς.  Πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχοδιαγνωστικής ο οποίος είναι σε θέση να εμπερικλείει και να εφαρμόζει σχεδόν όλες τις γνωστές θεωρητικές κατασκευές γύρω από την οργάνωση της προσωπικότητας, την συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αυτό το δεδομένο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινούμε πάντα καινούριες συζητήσεις και να αναπτύσουμε νέους προβληματισμούς στον γενικότερο χώρο της επιστημονικής διερεύνησης της ψυχικής υγείας.

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει αυτή την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ακόμα και μέσα από την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τις οποίες αποκαλούμε «προβολικές». Πέρα όμως από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τις ημερίδες, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια και τις ειδικεύσεις που οργανώνει το ΕΨΜ στην Συμβουλευτική και την Ψυχομετρία, στοχεύει τελικά στην προώθηση της ψυχοθεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης. Δημιουργεί με άλλα λόγια ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν η επιστημονική αναζήτηση μαζί με τις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και ακόμα μέχρι και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ψυχολογία ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, ξεπήδησε μέσα από την Φιλοσοφία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μέσα από την συνεργασία συναδέλφων μπορεί να προκύπτει ένα νέο μοίρασμα γνώσεων, εμπειριών και κατάρτισης.

Οι προβολικές τεχνικές δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από τις θεωρίες προσωπικότητας της ψυχοθεραπείας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πολύ κοντά σε αυτές. Αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρχουν μαζί και να διευρύνουν την σχεσιοκεντρική διάσταση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο τομέας των προβολικών μεθόδων βρίσκεται σε μεγάλη ανάπτυξη διεθνώς.  Πρόκειται για έναν κλάδο της Ψυχοδιαγνωστικής ο οποίος είναι σε θέση να εμπερικλείει και να εφαρμόζει σχεδόν όλες τις γνωστές θεωρητικές κατασκευές γύρω από την οργάνωση της προσωπικότητας, την συμπτωματολογία και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Αυτό το δεδομένο μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινούμε πάντα καινούριες συζητήσεις και να αναπτύσουμε νέους προβληματισμούς στον γενικότερο χώρο της επιστημονικής διερεύνησης της ψυχικής υγείας.

Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (ΕΨΜ) δημιουργήθηκε ακριβώς για να ενισχύσει αυτή την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου ακόμα και μέσα από την πρακτική εφαρμογή των τεχνικών τις οποίες αποκαλούμε «προβολικές». Πέρα όμως από αυτό, θεωρώ ότι μέσα από τις ημερίδες, τις διαλέξεις, τα σεμινάρια και τις ειδικεύσεις που οργανώνει το ΕΨΜ στην Συμβουλευτική και την Ψυχομετρία, στοχεύει τελικά στην προώθηση της ψυχοθεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης. Δημιουργεί με άλλα λόγια ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να χωρέσουν η επιστημονική αναζήτηση μαζί με τις επιμέρους εφαρμογές οι οποίες αφορούν στο κοινωνικό σύνολο και ακόμα μέχρι και τον φιλοσοφικό στοχασμό. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ψυχολογία ως ανεξάρτητος επιστημονικός κλάδος, ξεπήδησε μέσα από την Φιλοσοφία. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι μέσα από την συνεργασία συναδέλφων μπορεί να προκύπτει ένα νέο μοίρασμα γνώσεων, εμπειριών και κατάρτισης.

Οι προβολικές τεχνικές δεν αποτελούν ξεχωριστό κομμάτι από τις θεωρίες προσωπικότητας της ψυχοθεραπείας. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι πολύ κοντά σε αυτές. Αλληλοσυνδέονται και συνεργάζονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να υπάρχουν μαζί και να διευρύνουν την σχεσιοκεντρική διάσταση της ψυχοθεραπευτικής σχέσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

Α) Μαθήματα

Β) Ημερίδες Εξειδίκευσης

Γ) Κλινική Πρακτική

Δ) Εποπτεία

Ε) Εργασίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ...

 

T.A.T. & C.A.T.

Περιγραφή

Πρόκειται για το test το οποίο έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της έννοιας της «προβολικής υπόθεσης». Εισηγητές του είναι οι: Henry Murray και Margaret Morgan από την ψυχολογική κλινική του πανεπιστημίου του Harvard το 1935. Οι τεχνικές για την ανάλυσή του αφορούν σε πολλές περιοχές της ανθρώπινης προσωπικότητας όπως: ανάγκη για επιτεύγματα, φιλοδοξίες, εργασιακά ενδιαφέροντα, αλλά και με πιο ψυχοδυναμικές έννοιες όπως είναι οι απωθήσεις για την σεξουαλικότητα, οι αμυντικές διεργασίες σχετικά με τις γονεϊκές φιγούρες, κτλ.

Περισσότερα...

 

ROTTER (RISB)

 To RISB αποτελεί ένα αυτόνομο προβολικό εργαλείο παρ’ όλο που συνήθως χρησιμοποιείται σε συστοιχίες δοκιμασιών (BatteryTest). Τα αποτελέσματά του γύρω από τα a μοντελα (patterns) των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, βοηθούν τον θεραπευτή να έχει μία συγκεκριμένη εικόνα για τα ενδοβλημένα εσωτερικά αντικείμενα των βασικών φιγούρων φροντίδας αλλά ταυτόχρονα μία δομημένη εικόνα γύρω από τις αντιλήψεις και τις στάσεις ζωής του ανθρώπου ο οποίος έχει απευθυνθεί στον ειδικό ψυχικής υγείας.

Περισσότερα...

 

HTP TEST, DAP TEST

Το House Tree Person test (HTP), που αναπτύχθηκε από τον John N. Buck, είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα και χρησιμοποιούμενα ευρέως προβολικά τεστ. Για πάνω από 50 χρόνια, έχουν κάνει χρήση οι κλινικοί του HTP τεστ για να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τον τρόπο που οργανώνονται οι εμπειρίες ενός άτομου σε σχέση με άλλα άτομα και το οικογενειακό περιβάλλον. 

Περισσότερα... 

DUSS TEST

 Πρόκειται για τα παραμύθια της Duss τα οποία αποτελούνται από 10 ιστορίες και έχουν σκοπό να εκμαιεύσουν αντιδράσεις, σκέψεις και προβληματισμούς των πελατών ως προς διάφορες καταστάσεις. Οι ιστορίες έχουν χαρακτήρα προβολικό και δίνουν σημαντικά κλινικά στοιχεία για διάφορες περιοχές του ψυχισμού. Η ανάλυσή τους γίνεται με τρόπο ψυχοδυναμικό και εστιάζει στην προσωπική ιστορία του υποκειμένου αν και όπως συμβαίνει με διάφορες άλλες προβολικές τεχνικές, υπάρχουν κάποιες νομοθετικές πληροφορίες.

Περισσότερα...

Log in