Test Rorschach

H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach

«H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

Α) Μαθήματα

Β) Ημερίδες Εξειδίκευσης

Γ) Κλινική Πρακτική

Δ) Εποπτεία

Ε) Εργασίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

«H Ψυχομετρική - Προβολική Μέθοδος Rorschach»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -

Α) Μαθήματα

Β) Ημερίδες Εξειδίκευσης

Γ) Κλινική Πρακτική

Δ) Εποπτεία

Ε) Εργασίες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή Στα Προβολικά Test

Μηχανισμοί Άμυνας

Ο μηχανισμός της Προβολής

Εισαγωγή στην Θεωρία της “Προβολικής Υπόθεσης”

Αμφισημικά Δεδομένα

Συγκριτική Ανάλυση Απαντήσεων και Στάθμιση των ΔεδομένωνBattery test/

ΕισαγωγήΣτηνΜέθοδοRorschach - Context

Rapport

Ιστορικό Ασθενείας (McWilliams)

ΜαθήματαΧορήγησης

Instructions For Administration/Free Association Phase – ΠρώτηΦάσηΧορήγησης

Inquiry – δεύτερη Φάση Χορήγησης

Recording and coding responses/Test of limits – ΤρίτηΦάσηΧορήγησης

Placing Responses in a Format/Interpreting Responses (quantities and qualities)

Μαθήματα Ερμηνείας

Ποσοτική Ανάλυση Πρωτοκόλλου (TRIW%, κτλ.)

Ποιοτική Ανάλυση Πρωτοκόλλου (κατηγορίες περιεχομένου)

Οι Διευκρινιστικές Απαντήσεις Rotter

Ερμηνευτικές Yποθέσεις Για Την Χρήση Της Κάρτας «Χ»

Μαθήματα Ποσοτικής & Ποιοτικής Ανάλυσης

Testbehavior– Συμπεριφορά Δοκιμασίας και PatternΠροσωπικότητας

ΕρμηνευτικάΣυστήματαExner, Jung, Ego Psychology, Object Relations

Ανάλυση BatteryTest

Μαθήματα Συγγραφής Επιστημονικής Έκθεσης Report

Δομή Επιστημονικής Αναφοράς (KaplanMisra)

Σύγκριση Παραγόντων Συγγραφή Report

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

«Ψυχοσωματικά Σημεία Και Συμπτώματα Στο Rorschach»

Βελισσαρόπουλος Χρήστος, Μ.Α, Κλινικός Ψυχολόγος - Ψυχαναλυτής, Μέλος Του Δ.Σ Της Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης Και Οικογενειακής Θεραπείας

«Σημεία και Συμπτώματα Πένθους Και Μελαγχολίας στο Rorschach»

Μπλίτσας Βασίλης, PgC,PgD,MSc Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας –Προσωποκεντρικός Ψυχοθεραπευτής

«Ψυχοπαθολογία: Διαταραχές Προσωπικότητας»

Πατεράκης Μιχάλης, Μ.Α, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπευτής, Δ/ντης Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών

«Κλινικός Έλεγχος Αντιμεταβιβαστικών Παραγώγων Στην Συγγραφή Της Ψυχομετρικής Έκθεσης -Report»

Πατεράκης Μιχάλης, Μ.Α, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπευτής, Δ/ντης Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κάθε εκπαιδευόμενος κατά την διάρκεια του σεμιναριακού κύκλου θα χορηγεί τουλάχιστον testRorschach(+ MMPI,Rotter) σε διάφορα περιστατικά, μέσα στα πλαίσια των εργασιών ενός ψυχιατρικού ιδρύματος. Προκειμένου κάθε εκπαιδευόμενος να αποκτήσει αναλυτική εμπειρία επάνω στην διαδικασία χορήγησης του testπραγματοποιείται προσομοίωση χορήγησης μέσα στην εκπαιδευτική ομάδα.

Εποπτεία

Για κάθε test το οποίο χορηγεί κάθε εκπαιδευόμενος, θα το εποπτεύει πρωτίστως ατομικά ώστε να ελέγχεται η ορθότητα της διαδικασίας χορήγησης και να αυξάνεται η εξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Σε δεύτερο βαθμό κάθε εκπαιδευόμενος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης στην ομάδα εκπαιδευσης. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η ομαδική εποπτεία και η σύνθεση-ανταλλαγή κλινικών γνώσεων οι οποίες έχουν αποκομισθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.

Εργασίες

Κατά την διάρκεια του σεμιναριακού κύκλου, οι εκπαιδευόμενοι θα υποβάλλουν τμηματικά 4 εργασίες των 2500 λέξεων η καθεμία (1 εργασία ανα τρίμηνο). Κάθε εργασία θα πρέπει να υποστηρίζεται από πέντε τουλάχιστον βιβλιογραφικές αναφορές. Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε τύπο doublespace και παρουσιάζονται στην ομάδα. Τα θέματα των 4 εργασιών είναι τα παρακάτω:θέμα πρώτης εργασίας: Ιστορικό Ασθενείας

θέμα δεύτερης εργασίας: Ανάλυση Μίας Κατηγορίας Περιεχομένου

θέμα τρίτης εργασίας: Object Relations Interpretive System/Ego Psychology

θέμα τέταρτης εργασίαςExner’s Comprehensive System/Archetypal Interpretive System (Jung)

Σε Ποιούς Απευθύνεται Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Τo σεμινάριo «Εισαγωγή Στην Μεθοδολογία Και Στις Κλινικές Εφαρμογές Της Προβολικής - Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Rorschach» είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης το οποίο αφορά στην Ψυχοδιαγνωστική. Απευθύνεται αποκλειστικά σε: Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτές, καθώς και σε φοιτητές Ψυχολογίας και Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών Επιστημών.

 

Εκπαίδευση

Κάθε εκπαιδευτικός κύκλος είναι σχεδιασμένος σε πλαίσιο αναλυτικής εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζει: α) την εισαγωγή στην συγκριτική θεώρηση μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων (ExnerBohmBeck,κτλ), καθώς και β) την πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευομένων.

 

 

Έντυπο Yλικό

 

Στην ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα η ανάλογη βιβλιογραφία επάνω στις προβολικές τεχνικές. Επίσης δεν υπάρχουν μεταφράσεις σημαντικών βιβλίων σε αυτό τον τομέα. Το έντυπο υλικό το οποίο συστήνεται κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης αποτελείται από ξένα εγχειρίδια εισαγωγής, ανάλυσης και ερμηνείας του testΓια τον λόγο αυτό η μελέτη της βιβλιογραφίας απαιτεί καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται: ο κώδικας δεοντολογίας, οι κανόνες χρήσης των testτα εγχειρίδια ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσής τους, κ.α. Στο τέλος του σεμιναριακού κύκλου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης .

 

 

Διοργάνωση

Ο Σεμιναριακός Κύκλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο «RorschachTest», διοργανώνεται από το ΕΨΜ  και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της Ψυχικής Υγείας, επισκέπτες κλινικούς εισηγητές, και κέντρα εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία.

Προυποθέσεις ολοκλήρωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην μεθοδολογία και στις κλινικές εφαρμογές της προβολικής – ψυχομετρικής δοκιμασίας Rorschach.

Α) Παρακολούθηση μαθημάτων (μέχρι 4 απουσίες)

Β) Εξετάσεις μέσης περιόδου (ελάχιστο 85% επιτυχία)

Γ) Εξετάσεις τελικής περιόδου (ελάχιστο 95% επιτυχία)

Δ) Άρτιες Εργασίες

Ε) Χορήγηση 5 testRorschach

Ζ) Ομαδική εκπαίδευση

Ζ) Κλινική πρακτική

Η) Αξιόπιστα Report(Συγγραφή Ψυχομετρικής Έκθεσης)

Θ) 5 Ατομικές εποπτείες

Ι) Παρακολούθηση 4 ημερίδων

Διάρκεια Σεμιναριακού-Εκπαιδευτικού Κύκλου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια 12 μηνών

Αναλυτικά η διάρκεια σε ώρες:

-Μαθήματα: 72 ώρες Τέσσερις Εξάωρες Ημερίδες24 -Εποπτείες (minimum 5): 5 ώρες-Σύνολο Ωρών: 101

Συχνότητα Μαθημάτων

Η συχνότητα των μαθημάτων είναι μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια του κάθε μαθήματος είναι 1 ½ώρα. *Οι ημέρες και ώρες για τις ημερίδες και τις εποπτείες καθορίζονται κατά την διάρκεια του προγράμματος

Μαθήματα

Τα μαθήματα γίνονται σε μικρές ομάδες έως και δέκα ατόμων.

Κλινική Πρακτική

Η κλινική πρακτική πραγματοποιείται σε ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα με ευθύνη του εκπαιδευόμενου.

Κόστος

Το κόστος παρακολούθησης των μαθημάτων του σεμιναρίου ανέρχεται στα 120 ευρώ/μήνα και εξοφλείται στο πρώτο μάθημα του κάθε μήνα.*σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 15%.Οι ατομικές εποπτείες (πέντε εποπτείες για την κλινική πρακτική) και τα τέσσερα ειδικά εξάωρα μαθήματα, εξοφλούνται ξεχωριστά Κόστος κάθε εποπτείας = 50 ευρώ. Κόστος κάθε εξάωρης ημερίδας = 90 ευρώ.Το κόστος για τις ημερίδες εξοφλείται ένα μήνα πριν την πραγματοποίησή τους και το κόστος το οποίο αφορά στις εποπτείες εξοφλείται με το τέλος κάθε εποπτείας. Οι ημερίδες πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους ειδικούς κλινικούς αναγνωρισμένους για την συμβολή τους στον χώρο της ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

MisraRK. etal. (1996). Rorschach Test. London: Sage Publications

MelonR. (1998). Οι Ψυχοδιαγνωστικές Μέθοδοι (γ’ έκδοση). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα

McWilliamsN. (2002). Ψυχαναλυτική Διατύπωση Περιπτώσεων. Θεσσαλονική: Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας.

Kaplan & SadockΨυχιατρική.Εκδ.Λίτσας

Χατήρα, Κ. Οι κηλίδες μελάνης RorschachEκδΤυπωθήτω

Πατεράκης, Μ. Εισαγωγή Στην Μεθοδολογία και Στις Κλινικές Εφαρμογές της Προβολικής – Ψυχομετρικής Δοκιμασίας RorschachTest

Petruska ClarksonThe Therapeutic Relationship. Whurr Publishers

Stephen, M. Johnson. Character Styles. Norton Professional Ψυχαναλυτικές Σημειώσεις

Log in