Συχνές Ερωτήσεις για την Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (PLAY THERAPY)

 

 

Τι είναι η θεραπεία μέσω παιχνιδιού (Play Therapy);

Το παιχνίδι είναι η γλώσσα των παιδιών και η θεραπεία μέσω παιχνιδιού είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί μια φυσική τάση του παιδιού να εξωτερικεύει μέσω παιχνιδιού τις αντιδράσεις του σε καταστάσεις ζωής. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν τα συναισθήματά τους και να βρούν λύσεις σε προβλήματα. Τα παιχνίδια σε ένα δωμάτιο θεραπείας μέσω παιχνιδιού περιλαμβάνουν κούκλες, μινιατούρες, υλικό δημιουργικής έκφρασης και αμμοδόχους. Όλα τα παιχνίδια είναι προσεκτικά επιλεγμένα ώστε να διευκολύνουν τη δημιουργική και συναισθηματική έκφραση των παιδιών. Ο ρόλος του θεραπευτή μέσω παιχνιδιού είναι να δημιουργήσει περιβάλλον όπου ένα παιδί αισθάνεται ασφαλές στο να εκφράσει μέσω παιχνιδιού αυτά που το απασχολούν. Έτσι ο θεραπευτής μπορεί να εκτιμήσει το παιχνίδι του παιδιού και να διευκολύνει τους γονείς στο να σχεδιάσουν τρόπους να λύνουν προβλήματα.

Ποιος είναι ο ρόλος της οικογένειας στη διαδικασία της θεραπείας μέσω παιχνιδιού;

Η αποτελεσματική δουλειά με ένα παιδί εξαρτάται από την υποστήριξη και τη συμμετοχή των γονιών. Συνεδρίες μόνο για γονείς πραγματοποιούνται περιοδικά ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος της θεραπείας. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να προτείνει πως και πότε να συμμετέχουν κάποια ή όλα τα μέλη της οικογένειας στη διαδικασία

Τι να πω στο παιδί μου όταν το φέρω για θεραπεία μέσω παιχνιδιού;

 Πρόκειται να πάμε σε ένα θεραπευτή μέσω παιχνιδιού που λέγεται Βασίλης. Αυτός θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τα συναισθήματά σου καθώς θα ζωγραφίζεις, θα σχεδιάζεις, θα παίζετε, και θα λέτε ιστορίες. Οι συναντήσεις σου με το Βασίλη θα διαρκούν περίπου μία ώρα και θα γίνονται την ίδια μέρα και ώρα, στο ίδιο μέρος κάθε βδομάδα. Μερικές φορές ο Βασίλης θα χρειάζεται να συζητάει με τους γονείς σου σχετικά με το πώς τα πάς. Ο Βασίλης δεν πρόκειται να σε βάλει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις να κάνεις. Θα μπορείς να επιλέγεις τι θέλεις να κάνεις και πότε θέλεις να πεις κάτι.

Σε τι βοηθάει το play therapy;

 Το Play therapy βοηθάει τα παιδιά:

  • Να γίνονται πιο υπεύθυνα και να αναπτύσσουν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.
  • Να αναπτύσσουν νέες και δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα.
  • Να αναπτύσσουν σεβασμό και αποδοχή για τον εαυτό τους και τους άλλους.
  • Να μαθαίνουν να βιώνουν και να εκφράζουν συναισθήματα.
  • Να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και σεβασμό για σκέψεις και συναισθήματα άλλων.
  • Να μαθαίνουν νέες κοινωνικές δεξιότητες και να βελτιώνουν τις σχέσεις τους με τη οικογένεια.
    Να αναπτύσσουν αυτοκατανόηση και έτσι μεγαλύτερη σιγουριά για τις ικανότητες τους

Σε ποιες περιπτώσεις συνίσταται το play therapy;

 Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι η πιο κρίσιμη για τηνανάπτυξη του ανθρώπου . Συχνά όμως παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα όπως : Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, αναπτυξιακά προβλήματα, αυτισμός, διαταραχές ύπνου, ενούρηση-Ενκόπριση , προβλήματα συναισθηματικά , συμπεριφοράς και προσαρμογής, ανορεξία, βουλιμία, παχυσαρκία, κλπ
Μπορούν να αντιμετωπιστούν με έγκαιρη εξειδικευμένη παρέμβαση.

Log in