Πρόγραμμα Στήριξης της Οικογένειας

Πρόγραμμα στήριξης της Οικογένειας

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Ε.Ψ.Μ λειτουργεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της οικογένειας.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :