Συμμετοχή του ΕΨΜ σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή του Ε.Ψ.Μ. σε Διεθνές Συνέδριο

Το τμήμα Ερευνας & Μελέτης του Ε.Ψ.Μ. συμμετήχε στο Διεθνές Συνέδριο Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας στις 24-28 / 6 / 09 στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ψ.Μ. κ. Μπλίτσας Βασίλειος εισηγηθηκε βιωματικό εργαστήριο με θέμα "Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας"

Η περίληψη του Εργαστηρίου:
Δυσλεξία & Προσωπικότητα

Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Το Εργαστήριο είναι βασισμένο στις αρχές τις Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers και περιλαμβάνει παρουσίαση ερευνητικών και κλινικών ευρημάτων του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ για την αλληλεπίδραση δυσλεξίας και προσωπικότητας στο παιδί.Στόχος: Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω βιωματικών μεθόδων να διερευνήσουν τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των  παιδιών και των εφήβων με δυσλεξία και να αναζητήσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό το Εργαστήριο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχομετρικά test, προβολικές τεχνικές, και την παγκοσμίου φήμης διευκολυντική παρέμβαση σε παιδιά play therapyΚατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με το συναίσθημα της ματαίωσης αλλά και άλλα συναισθήματα του δυσλεξικού μέσω ειδικών ασκήσεων.Το Εργαστήριο αυτό λοιπόν αποτελεί παρουσίαση μιας εναλλακτικής προσέγγισης στο δυσλεξικό παιδί, πιο ολοκληρωμένης, η οποία λαμβάνει υπόψη συνολικά την ιδιαίτερη προσωπικότητα του κάθε παιδιού και κυρίως το ρόλο του συναισθήματος στη διαμόρφωση αυτής της προσωπικότητας.Συγκεκριμένα, παρέχοντας στο δυσλεξικό παιδί τις κατάλληλες συνθήκες, που δεν είναι άλλες από την ΑΟΑ, την Ενσυναίσθηση και την αυθεντικότητα, δημιουργούμε το αναγκαίο αλλά και ικανό περιβάλλον ώστε να επιτραπεί στο παιδί να εμπιστευτεί και να αναπτύξει το δικό του ιδιαίτερο τρόπο επεξεργασίας του λόγου. Έτσι καθώς γίνεται απόλυτα σεβαστός ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος, σταδιακά την θέση του συναισθήματος ματαίωσης παίρνει η εμπιστοσύνη στον εαυτό και η ολοένα αυξανόμενη αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα η προσωπικότητα του δυσλεξικού να αναδιοργανώνεται και να αναπτύσσεται και έτσι «να γίνεται ολοένα αυτό που έχει τη δυνατότητα να γίνει…»

Υ.Γ.: Ο εισηγητής του Εργαστηρίου είναι και ο ίδιος δυσλεξικός