Δυσλεξία & Προσώπικότητα

Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ διοργανώνει ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: Δυσλεξία σε παιδιά & εφήβους: Σχέση Δυσλεξίας & οργάνωσης της προσωπικότητας

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Σάββατο & Κυριακή, 10π.μ.- 6 μ.μ.

Το σεμινάριο είναι βασισμένο στις αρχές τις Προσωποκεντρικής προσέγγισης του Carl Rogers

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει παρουσίαση ερευνητικών και κλινικών ευρημάτων του Ε. Ψ. Μ. για την αλληλεπίδραση δυσλεξίας και προσωπικότητας στο παιδί.


Στόχος: Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσω βιωματικών μεθόδων να διερευνήσουν τις ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τωνπαιδιών και των εφήβων με δυσλεξία και να αναζητήσουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Για το σκοπό αυτό το Σεμινάριο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό σε ψυχομετρικά test, προβολικές τεχνικές, και την παγκοσμίου φήμης διευκολυντική παρέμβαση σε παιδιά playtherapy

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους/ φοιτητές κι επαγγελματίες που έχουν ως αντικείμενό τους την εκπαίδευση, την αξιολόγηση, και την φροντίδα παιδιών κι εφήβων ( σε νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές , σε παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, και γονείς).

Δικαίωμα Συμμετοχής: 150 Ε για επαγγελματίες, 100 Ε για φοιτητές & ανέργους, 80Ε για μέλη του Ε. Ψ. Μ

Χώρος διεξαγωγής Σεμιναρίου: Κίου 2, Αλεξανδρούπολη

Κράτηση Θέσης: με καταβολή προκαταβολής του ποσού των 50 Ευρώ σε κατάστημα της (Τράπεζας Εθνικής - Αριθμός Λογαριασμού: 467/608234-38, Όνομα Δικαιούχου: Μπλίτσας Βασίλειος) Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφληθεί την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου.

Στο τέλος του Σεμιναρίου θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετέχουν είναι πολύ περιορισμένος, συνιστάται, προκειμένου να βρείτε θέσεις, να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 1 μήνα πριν την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Πληροφορίες Συμμετοχής:·Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται σαββατοκύριακα.·Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: 6 άτομα·Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα
Πληροφορίες / Εγγραφές / Ραντεβού: τηλ.:25510-83782 κινητό: 6938 968474

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού