Τελευταία Νέα

"Αγκαλιά Ενσυναισθησης"

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register

 "Αγκαλιά Ενσυναίσθησης"

Συνάντηση με την Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & τις Εφαρμογές της στο Σήμερα

Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα εκπαιδευτικό και βιωματικό σεμινάριο, που θα μας επιτρέψει να έρθουμε σε επαφή και να διερευνήσουμε σε βάθος την επίδραση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και των εφαρμογών της στο Σήμερα. Σύμφωνα με τον Carl Rogers άλλωστε η PCA αποτελεί έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, παρά μια μέθοδο ή τεχνική θεραπείας απλά. Έτσι, πρόκειται να διερευνήσουμε στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής, τη δυνατότητα αλλαγής και  μετακίνησης του ορισμού της ζωής από την προτεραιότητα του «πράττειν» στην προτεραιότητα του «είναι» και του «υπάρχειν». Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συναντηθούμε στον φιλόξενο χώρο του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών όπου η θεραπεία, η έρευνα και η εκπαίδευση βρίσκουν κοινό τόπο πραγμάτωσης στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής.

το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών έχει λάβει άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ

logoeoppep2

Από τις 24 Φεβρουαρίου 2017 το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών έχει λάβει άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με Α.Π.  ΕΟΠΠΕΠ 3374/2017, 5700/2017 και κωδικό απόφασης 2101510. Οπότε το ΕΨΜ πλέον τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και Δια Βίου Μάθησης.

Οπότε:

 1. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.4259/221/01.09.2016.
 2. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 3. Τα προγράμματα μοριοδοτούνται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».
 4. Τα προγράμματα εξασφαλίζουν ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

9/1/2017 ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Certificate in Communication & Counselling Skills

  Απευθύνεται σε:              

ü  Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων

ü  Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)

ü  Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

ü  Στελέχη διαχείρισης προσωπικού

ü  Το Certificate in Communication & Counselling Skills επίσης είναι σχεδιασμένο με σκοπό να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να επιδιώξουν στη ζωή τους  και να επιτύχουν σημαντικούς για τους ίδιους στόχους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένης κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης.

Στόχοι του Προγράμματος: 

      Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Επικοινωνία

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αρχές, τους μηχανισμούς και τις μεθόδους της Συμβουλευτικής Επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες εφαρμογές της (άτομα, ομάδες, παιδιά, σχολείο, εξαρτήσεις, οικογένεια, ζευγάρια, γονείς, νοσοκομεία, χρόνιους ή καταληκτικούς ασθενείς κτλ.)

      Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Συμβουλευτικής και πρακτική εφαρμογή

Αναφέρεται στο βιωματικό μέρος του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει τρείς παράλληλους τρόπους: α) Ομάδες αυτογνωσίας β) Εργαστήρια και πρακτική άσκηση σε δεξιότητες Συμβουλευτικής επικοινωνίας γ) Διερεύνηση πιθανών δυσκολιών των συμμετεχόντων στην καθημερινή τους επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

 • Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επιτυχία.
 • Σχεδιάζει και θέτει στόχους, προσωπικούς και επαγγελματικούς, τους οποίους στη συνέχεια θα επιδιώκει.
 • Ελέγχει την αρνητική αυτοκριτική η οποία θα μπορεί να πλήξει την αυτό-εικόνα του.
 • Αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το χτίσιμο της οποίας θα μπορεί να συνεχίσει και μετά το πέρας του προγράμματος.
 • Θέτει όρια, όπως ο ίδιος θα επιθυμεί, στους άλλους γύρω του.
 • Έχει ξεκάθαρη εικόνα των αξιών του και πως αυτές έχουν δημιουργηθεί και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του.

 

1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.4259/221/01.09.2016.

2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

4. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Διάρκεια Προγράμματος: 6 Μήνες, (Ιανουάριος-Ιούνιος 100 εκπαιδευτικές ώρες)

Τόπος διεξαγωγήςΑλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Ελληνική 

Ηµέρες ΔιδασκαλίαςΚαθημερινές (Δευτέρα) απόγευμα & 3  Σαββατοκύριακα

Τύπος Προγράμματος:  Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning).

Κόστος: 700 ευρώ για επαγγελματείες, 460 ευρώ για φοιτητές & ανέργους

Περιορισμένος Αριθμός Συμμετοχής!

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & ΑΜΕΑ!

 

Κατεβάστε την Αίτηση εγγραφής παρακάτω!

9/10/2016 Τελετή Αποφοίτησης

Αγαπητοί Τελειόφοιτοι του ΕΨΜ,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στη φετινή Τελετή Αποφοίτησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, στις 20.00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Ώρα προσέλευσης 19.30.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την πρόσκλησή σας. Συγχαρητήρια για ακόμα μία φορά και προσμένουμε με χαρά να μοιραστούμε τις στιγμές αυτές μαζί σας.

Με εκτίμηση,

Η Oμάδα του ΕΨΜ

9/10/2016 "Άγχος & Ψυχοσωματική, Τρόποι αντιμετώπισης του Άγχους"- Προπαρασκευαστική Συνάντηση

ΝΕΟ!  – Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία - Προπαρασκευαστική Συνάντηση: "Άγχος & Ψυχοσωματική, Τρόποι αντιμετώπισης του Άγχους"

 

Στα πλαίσια της προπαρασκευαστικής συνάντησης για την Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία διοργανώνεται αυτόνομο βιωματικό σεμινάριο με θέμα: "Άγχος & Ψυχοσωματική, Τρόποι αντιμετώπισης του Άγχους", ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο.

  

Ταχυπαλμία; Εφίδρωση; Δύσπνοιά ή πλάκωμα στο στήθος; Φόβος; Ναυτία ή κοιλιακή δυσφορία; Ζάλη ή αστάθεια; φόβος απώλειας ελέγχου ή ότι πρόκειται να τρελαθώ; Μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα; Δυσκολία στο να χαλαρώσετε ;Αποφυγή καταστάσεων λόγω άγχους; Αίσθημα λιποθυμίας ή σκοτεινιάσματος; Νευρικότητα ή αίσθημα «τεντώματος»;

Όλα παραπέμπουν στο Άγχος!

Ποια η σχέση του άγχους όμως και με σωματικές ασθένειες; (καρδιοαγγειακές διαταραχές, βλάβη στο συκώτι λόγω αυξημένης πίεσης και διατάραξη των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, διαβήτης, υπογλυκαιμία, αλλεργίες, δερματικές παθήσεις, αυτοάνοσα, πονοκεφάλους ή πόνους στη μέση, πεπτικό έλκος, αρτηριοσκλήρυνση, ανικανότητα, στειρότητα και άλλες σεξουαλικές διαταραχές, καρκίνος, κτλ.)

Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το Άγχος;

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων. Σε επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ.) Σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 9/10/2016, ώρες συνάντησης: 10:30-18:30 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ (60 ευρώ για φοιτητές & ανέργους) Δωρεάν για τους εγγεγραμμένους στον 1ο κύκλο Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6938968474, 25510-83782

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απευθύνεται σε:


· Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων

· Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας (νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικούς συμβούλους κτλ.)

· Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)

· Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

· Στελέχη διαχείρισης προσωπικού

Το πρόγραμμα αυτό σας παρέχει εκπαίδευση στην Συμβουλευτική Προσωποκεντρικής Προσέγγισης σε θεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο. Έχει σχεδιαστεί με βάση τα δύο πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση που δημιουργήθηκαν στην Αμερική το 1980 από τον Carl Rogers το πρώτο και τους Curties Graf, Ruth Stanford και Peggy Natiello το δεύτερο. Έτσι, μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις έχετε τη δυνατότητα να εξασκηθείτε σε Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική. Η έμφαση στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δίνεται και μέσω των ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, εξάσκησης και εποπτείας. Τελικός στόχος είναι να αποκτήσετε πλήρη και ολοκληρωμένα εφόδια για μία επιτυχημένη και αξιόπιστη επαγγελματική άσκηση της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας σε διάφορα πεδία. Το πρόγραμμα επομένως ενδιαφέρει όλους εσάς που επιδιώκετε να γίνετε επαγγελματίες θεραπευτικοί σύμβουλοι. Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 κύκλους – στάδια και τουλάχιστον 950 ώρες συνολικής εκπαίδευσης. Για τη μετάβαση στο 2ο στάδιο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, ομοίως και για τη μετάβαση στο 3ο στάδιο, η ολοκλήρωση του 2ου σταδίου.

Διάρκεια Προγράμματος: 3 ή 4 έτη με την πρακτική, (1 + 1 έτη, δυο αυτόνομοι κύκλοι, 24 μήνες) + 3ος κύκλος εξειδίκευσης(1 ή 2 έτη), κατά τη διάρκεια της πρακτικής, στην Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία & την Προσωποκενρική οικογενειακή θεραπεία

Τόπος διεξαγωγής του Προγράμματος: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Ηµέρες Διδασκαλίας: Σαββατοκύριακα & Εντατικά

Τύπος Προγράμματος: Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning & εν μέρει distance learning).

ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Η ολοκλήρωση των κύκλων του προγράμματος οδηγεί:

Ο 1ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Counselling & Counselling Skills.

Ο 2ος κύκλος οδηγεί στην απόκτηση του Professional Certificate in Person-Centred Counselling.

Ο 3ος κύκλος μαζί με την πρακτική οδηγεί στην απόκτηση του Professional Diploma in Person-Centred Counselling, in Child-Centred Play Therapy & in Family-Centred Therapy

Και δίνει:

Μερική ή πλήρη κάλυψη των προϋποθέσεων: για εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής, για την απονομή του Certificate of Counselling του European Association for Counselling, καθώς επίσης και για τον τίτλο του Προσωποκεντρικού Ψυχοθεραπευτή του European Psychotherapy Association, μέσω του Network of the European Associations for Person-Centred and Experiential Psychotherapy & Counselling Therapies, Counselling and Psychotherapy (NEAPCEPC), και στην Association for Play Therapy.

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων!
 

Tο Ε.Ψ.Μ. παρέχει χορήγηση μερικών υποτροφιών ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώσεις διδάκτρων έως και 50% από τα ήδη χαμηλά δίδακτρα! Παρέχεται επίσης εξαιρετικά σημαντική μείωση διδάκτρων σε περίπτωση μετακίνησης άνω των 200 χιλιομέτρων.

Οι Εγγραφές έχουν ξεκινήσει. 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να κλείσετε θέση.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία