Εvents list 1

Εγγραφές Περιόδου 2024-2025

Εγγραφές Περιόδου 2024-2025

 
 

Event Details:

 • Date: -    - 
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register

 


Tο Ε.Ψ.Μ. παρέχει χορήγηση μερικών υποτροφιών ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώσεις διδάκτρων έως και 50% από τα ήδη χαμηλά δίδακτρα! Παρέχεται επίσης εξαιρετικά σημαντική μείωση διδάκτρων σε περίπτωση μετακίνησης άνω των 400 χιλιομέτρων.
Εξαιρετικά ανταγωνιστικά δίδακτρα και ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής, όπου για προεγγραφές έως και 30/7 το ακριβότερο πρόγραμμα δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ μηνιαίως!
Η προσφορά ισχύει για νέες εγγραφές και παρέχεται στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του κέντρου, το οποίο αναγνωρίζει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα και αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα των προγραμμάτων του.
Ποιος ακούει τα παιδιά;

Ποιος ακούει τα παιδιά;

Ποιος ακούει τα παιδιά;

Εντατικό Βιωματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς
 
Σχετικά με το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας "Ποιος ακούει τα παιδιά;"
Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (www.epsyme.com) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους μαθητές τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο μέσα από ένα σύγχρονο βιωματικό πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, από όπου πηγάζει και η μαθητοκεντρική προσέγγιση, να διευκολύνει τους συμμετέχοντες βρουν πιο βοηθητικούς τρόπους επικοινωνίας όχι μόνο στους μαθητές τους αλλά να διευκολυνθούν οι ίδιοι να ανατροφοδοτούνται μέσα από μια διαφορετική σχέση όχι μόνο με τους μαθητές τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ποιος ακούει τα παιδιά» είναι μία βιωματική εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 6 εβδομάδων (30 ωρών). Στη διάρκεια των 6 εβδομάδων θα πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις την εβδομάδα είτε σε καθημερινή μέρα της εβδομάδας (οι δίωρες συναντήσεις) είτε σε Σαββατοκύριακο (οι πεντάωρες συναντήσεις).
Οι ώρες των συναντήσεων κατανέμονται σε 7 δίωρες και 3 πεντάωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις.
*Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ποιος ακούει τα παιδιά;" αφορά εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός κατά την καθημερινή του επαφή με τους μαθητές στο σχολείο ασκεί έστω και έμμεσα συμβουλευτικό έργο (Μπρούζος, 2009) ενώ θεωρείται σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίο οι δάσκαλοι να μπορούν να επικοινωνούν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τους μαθητές τους (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2011). Μελέτες δείχνουν ότι το χάσμα επικοινωνίας που συχνά μπορεί να υπάρχει στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μπορεί να γεφυρωθεί μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και σε δεξιότητες επικοινωνίας παράλληλα βέβαια με τη σύνδεση και την άμεση εφαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποιος ακούει τα παιδιά» στόχος είναι να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες να μάθουν για τις δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από τις συνθήκες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν για τις συνθήκες και τις δεξιότητες επικοινωνίας, αλλά και να βιώσουν τι συμβαίνει όταν σχετίζονται με αυτές (Natiello, 1998).
Παράλληλα, διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς µε σεβασμό, αποδοχή, ενσυναίσθηση και γνησιότητα παρουσιάζουν προσωπική ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, ευνοϊκότερη κοινωνική συμπεριφορά, υψηλότερες γνωστικές επιδόσεις και υψηλότερο επίπεδο διανοητικών διεργασιών (Wittern & Tausch 1983. Tausch & Tausch, 1991).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος του σε βιωματικές ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης και αντίληψης βοηθητικών δεξιοτήτων για την επικοινωνία με τον εαυτό και με τους άλλους, όπως δεξιότητες παθητικής και ενεργητικής ακρόασης, αποτελεσματική επικοινωνία και οριοθέτηση κτλ.
Κόστος 150€
Έναρξη Μάρτιος 2024
Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/y6kDsk5TJRAYbZPw6
 
 
Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/y6kDsk5TJRAYbZPw6
 

16-17 Play Therapy εντατικό διήμερο Σεμινάριο

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, - online
 • Register

16-17 Play Therapy εντατικό διήμερο Online Σεμινάριο

με θέμα:

Ανακαλύπτοντας την Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία:

Η Χαρά και η Ανάπτυξη στη Ζωή των Παιδιών μέσα από τη Μαγεία του Παιχνιδιού.

Η Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία είναι μια προσέγγιση στην ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών που θεωρεί το παιχνίδι ως έναν από τους πιο ισχυρούς και αποτελεσματικούς τρόπους να ενισχύσει τις δεξιότητες τους, τη χαρά τους και την αυτοπεποίθησή τους. Σε αυτήν την προσέγγιση, το παιδί θεωρείται ως το κέντρο της θεραπείας, και το παιχνίδι ως το μέσο με το οποίο εξερευνά τον κόσμο, εκφράζει τα συναισθήματά του και αναπτύσσεται.

Το παιχνίδι δεν είναι απλά ένας τρόπος ψυχαγωγίας για τα παιδιά, αλλά ένας τρόπος να μάθουν για τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κοινωνική δεξιότητα, η επίλυση προβλημάτων και η δημιουργικότητα. Επίσης, το παιχνίδι τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να ανακαλύψουν πώς να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και προκλήσεις.

Η παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία δεν αφορά μόνο τη θεραπεία των προβλημάτων, αλλά και την προαγωγή της θετικής ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χαρά της μάθησης μέσα από το παιχνίδι, αναπτύσσουν την αυτοπεποίθησή τους και μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Το παιχνίδι είναι η μαγική γέφυρα που συνδέει την παιδική φαντασία με τον πραγματικό κόσμο. Μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά μπορούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να βιώσουν τη χαρά της ανάπτυξης. Είναι μια μορφή τέχνης και επιστήμης που συνδυάζει τη μαγεία του παιχνιδιού με την ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανθίσουν και να ευδαιμονούν στη ζωή τους.

Η παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων παιδικής ανάπτυξης και ευεξίας. Βασισμένη στην πεποίθηση ότι το παιχνίδι είναι η φυσική γλώσσα των παιδιών και ο καθρέφτης του κόσμου τους, η παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία παρέχει ένα ασφαλές και αποδεκτικό περιβάλλον, ώστε τα παιδιά να εκφράσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ανησυχίες τους.

"Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας μέσα από πρακτικά παραδείγματα, εμπλέκοντας τους συμμετέχοντες σε εργαστήρια που προωθούν την κατανόηση και την εφαρμογή των αρχών αυτής της προσέγγισης."

Σε αυτό το σεμινάριο, θα ανακαλύψουμε τα βασικά στοιχεία της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας μέσα από πρακτικά παραδείγματα και εργαστήρια που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργικότητα.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον και διασκεδαστικό περιβάλλον, που θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και τη θεραπεία παιδιών.

Αυτό το σεμινάριο στοχεύει στο να προσφέρει μια πλήρη εισαγωγή στον κόσμο της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας και να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα αυτόν, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την ευεξία των παιδιών με τα οποία δουλεύουν.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές αρχές της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας και να τους εξοπλίσει με πρακτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους με παιδιά.  

Θα εξετάσουμε θέματα όπως:

 • Εισαγωγή στην Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία: Ορισμός και βασικές αρχές.
 • Η σημασία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του παιδιού.
 • Βασικές αρχές της παιδοκεντρικής παιγνιοθεραπείας.
 • Παιχνίδια και υλικά στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία.
 • Τεχνικές και πρακτικές παιγνιοθεραπείας.
 • Προσέγγιση διαφόρων ηλικιών και διαφορετικών αναγκών.

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το σεμινάριο για να ανακαλύψουμε την μαγεία του παιχνιδιού και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για την ευημερία των παιδιών μας.

 

Κόστος: 100€,
Κόστος: 50€ με Έγκαιρη προπληρωμένη εγγραφή έως 1/12/23

 

Κάνε Αίτηση Εδώ!

Πληροφορίες / Εγγραφές:

τηλ.:25510-83782

κινητό: 6938 968474

E-mail: epsyme@epsyme.com

Website: www.epsyme.com

 

4-10 /2 /2024 Play Therapy Week 24'

Event Details:

 • Date:4 -    -
 • Venue: Greece, Alexandroupoli,
 • Register

Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την
Play Therapy


 

 
Η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Play Therapy, γνωστή και ως Play Therapy Week, πλησιάζει! 
​Φέτος η Ε.Α.Π.Π.Π.Π.Ν-Α.Ε. σε συνεργασία με τη Διεθνή Κοινοπραξία Ενώσεων για την Play therapy (IC-PTA) ετοιμάζεται να αναδείξει τη θεραπευτική αξία που μπορεί να έχει το παιχνίδι σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ομάδες ανθρώπων!

*Μάθε Περισσότερα για την IC-PTA εδώ: ​https://www.ic-pta.com/

 

Στις 4 με 10 Φεβρουαρίου 2024, φορείς ψυχικής υγείας και επαγγελματίες από όλον τον κόσμο θα συμβάλλουν στην περαιτέρω γνωστοποίηση αυτής της μοναδικής θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά, της Play therapy.
Έτσι και όλοι εμείς στην «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (Ε.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Ε.) με τον διακριτικό τίτλο «Πρόσωπον Γίγνεσθαι», θα πραγματοποιήσουμε στο πλαίσιο της Play Therapy Week εκδηλώσεις και ενημερωτικές δράσεις, αναδεικνύοντας και γνωστοποιώντας για 5η συνεχόμενη χρονιά την θεραπευτική αξία του παιχνιδιού!

Ας γιορτάσουμε λοιπόν, όλοι μαζί τη φετινή εβδομάδα αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση για την Play Therapy με τον πιο ταιριαστό τρόπο, παίζοντας!  

 
 
* Δείτε το σύντομο ντοκιμαντέρ που έχουμε ετοιμάσει για την Play Therapy... "While Playing"!

 

 

26-29 / 11/ 21 Τετραήμερο Παρουσίασης Πρότασης για τη Διπλωματική 3ου ΚΥΚΛΟΥ Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, (Εξειδίκευση στην CCPT & FCT)

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 

26-29 / 11/ 21 Τετραήμερο Παρουσίασης Πρότασης για τη Διπλωματική 3ου ΚΥΚΛΟΥ Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, (Εξειδίκευση στην CCPT & FCT)

Σε ποιους απευθύνεται:

Στον 3ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν Σύμβουλοι που έχουν ολοκληρώσει τον 2ο κύκλο και τους έχει απονεμηθεί το Professional Certificate in Person-centred Counselling και θα ήθελαν να αποκτήσουν πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και να εξειδικευτούν στην CCPT και την Προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και επαγγελματίες εκπαιδευμένοι σύμβουλοι / ψυχοθεραπευτές / επαγγελματίες ψυχολόγοι / ψυχίατροι / παιδοψυχίατροι με κλινική εμπειρία  σε περιορισμένο αριθμό, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσωπική και ακαδημαϊκή ωριμότητα.

 

Στόχοι και περιεχόμενο

 

Στόχος είναι να διερευνήσουμε και να βιώσουμε τη θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού, να έρθουμε σε επαφή με το δημιουργικό μας εαυτό και να ενσωματώσουμε μη παρεμβατικές μεθόδους της παιγνιοθεραπείας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή μας ζωή.

Στον 3ο κύκλο της εκπαίδευσης (260 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική, αλλά και εξειδικεύονται στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία και την προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Συνεχίζουν την κλινική πρακτική με παιδιά και οικογένειες και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση. Ο 3ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει ο εκπαιδευόμενος να αναπτύξει την ταυτότητά του μέσα στο επάγγελμα που διάλεξε, όπως π.χ. Πώς κατανοεί το επάγγελμα του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή & προσωποκερντρικού οικογενειακού θεραπευτή; Τη θέση του για διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών σε διαφορετικούς θεσμούς, την κατανόηση και αφομοίωση των όρων της δεοντολογίας.

Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια θεραπευτικών αποκρίσεων, εργαστήρια ενσυναίσθησης, εργαστήρια play therapy, εργαστήρια οικογενειακής θεραπείας, εργαστήρια εποπτείας, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. Η αξιολόγηση όλων των ενοτήτων γίνεται µέσω γραπτών εργασιών που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

 Έναρξη: 19-20 Δεκεμβρίου 2020

 

Διάρθρωση του 3ου κύκλου

Περιλαμβάνονται 8 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 1 εντατικό τετραήμερο των 30 ωρών, από Παρασκευή έως Δευτέρα, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο των 16 ωρών και 1 εντατικό πενθήμερο 36 ωρών και 1 εντατικό εξαήμερο ανοιχτής ομάδας συνάντησης 50 ωρών. Στα 4 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των Συναντήσεων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 3ου κύκλου αντιστοιχεί σε 260 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 80 ώρες περίπου θεωρία, 90 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 90 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων!

 

 

 

Οι Αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει!

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για: Εξειδίκευση στην CCPT & FCT

Νέο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης!: Σωματικός Εαυτός, Διατροφή, Σεξουαλικότητα, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοσωματική

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 
περί ψυχής και άλλων δαιμονίων 

"Σωματικός Εαυτός, Διατροφή, Σεξουαλικότητα, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοσωματική"

Νέο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης! 

 

Το Νέο αυτό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης αποτελεί ένα εκπαιδευτικό και βιωματικό σεμινάριο, που θα μας επιτρέψει να έρθουμε σε επαφή και να διερευνήσουμε σε βάθος τον Σωματικό μας Εαυτό, την σχέση μας με την Διατροφή, την Σεξουαλικότητα, την Ψυχοπαθολογία και την Ψυχοσωματική και πως όλα αυτά σχετίζονται με τη συνολική ανάπτυξη & διαφοροποίηση του Εαυτού, που είναι και το μοναδικό εργαλείο σχέσης στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

. Σύμφωνα με τον Carl Rogers άλλωστε η PCA αποτελεί έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, παρά μια μέθοδο ή τεχνική θεραπείας απλά. Έτσι, πρόκειται να διερευνήσουμε στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής, τη δυνατότητα αλλαγής και μετακίνησης του ορισμού της ζωής από την προτεραιότητα του «πράττειν» στην προτεραιότητα του «είναι» και του «υπάρχειν». Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συναντηθούμε στον φιλόξενο χώρο του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών όπου η θεραπεία, η έρευνα και η εκπαίδευση βρίσκουν κοινό τόπο πραγμάτωσης στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & όπου ο άνθρωπος πραγματώνεται ψυχοσωματικά ως Πρόσωπο.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στα μέλη & τους φίλους της ΕΑΠΠΠΠΝΑΕ και του Ε.Ψ.Μ.. Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων με εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Σε επαγγελματίες υγείας και αρωγής με εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση(γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ.)  & ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς κύκλους του Ε.Ψ.Μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18-19/12/2021, 29-30/01/2022, 12-13/03/2022, 14-15/05/2022, 15-17/07/2022(τριήμερο)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ώρες +4 Παράλληλες εκδηλώσεις(τα Σαββατοκύριακα) 30 ώρες το τελικό τριήμερο στη Σαμοθράκη.

ΚΟΣΤΟΣ: Συνολικό κόστος 500€ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΑΠΠΠΠΝΑΕ “Πρόσωπον Γίγνεσθαι”

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ!