Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Η ακαδημαϊκή χρονιά στο Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών - Τμήμα Βιωματικής Εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται 31 Ιουλίου. Το διάστημα μεταξύ 1ης και 31ης Αυγούστου το Ε.Ψ.Μ παραμένει ανοιχτό δίχως να πραγματοποιούνται όμως εκπαιδευτικές δραστηριότητες την περίοδο αυτή.

 

Εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία.

Οι συναντήσεις για τις νέες εκπαιδευτικές ομάδες στο πρόγραμμα της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας, ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκούν όλο το χρόνο, εκτός από το μήνα Αύγουστο.

Οι ημερομηνίες συναντήσεων των εκπαιδευτικών ομάδων καθορίζονται με συναπόφαση από τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές κατά την πρώτη συνάντηση κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών.

 

Μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Παιδοκεντρική Παιγνιοθεραπεία και την Οικογενειοκεντρική Θεραπεία.

Οι συναντήσεις για τις νέες εκπαιδευτικές ομάδες ξεκινούν το Δεκέμβριο κάθε έτους και διαρκούν μέχρι και τον Ιούλιο.

Τα μαθήματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση επίσης διαρκούν όλο το χρόνο, εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών.

 

Αργίες:

Το Ε.Ψ.Μ παραμένει κλειστό στις ακόλουθες ημέρες:

  • Από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 26 Δεκεμβρίου.
  • Από τις 30 Δεκεμβρίου έως και τις 2 Ιανουαρίου.
  • Στις 6 Ιανουαρίου.
  • Την Καθαρά Δευτέρα.
  • Από την Μ. Πέμπτη κάθε έτους έως και την Δευτέρα του Πάσχα.
  • Την 1η Μαΐου.
  • Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος
  • Από τις 6 Αυγούστου έως και τις 22 Αυγούστου