Τα Προγράμματά μας με μια ματιά

Τα Προγράμματά μας με μια ματιά

Τα Προγράμματά μας με μια ματιά

 

Είδος προγράμματος/τμήμα Τίτλος Διάρκεια Έναρξη
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Εκπαίδευσης Εκπαίδευση στην Προσωποκενρική Συμβουλευτική &Ψυχοθεραπεία 3-4 έτη Οκτώβριος
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Εκπαίδευσης "Ποιός ακούει τα παιδιά;" 8 μήνες Δεκέμβριος
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Εκπαίδευσης Εκπαίδευση στο Play Therapy 12 μήνες Δεκέμβριος
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Συμβουλευτικής Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης 1 ακαδημαϊκό έτος Σεπτέμβριος
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Συμβουλευτικής Ψυχαναλυτικές Δεξιότητες 12 μήνες Ιανουάριος
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Συμβουλευτικής  Πρόγραμμα Στήριξης της Οικογένειας Ποικίλει Οποτεδήποτε
Ειδικό Πρόγραμμα/τμήμα Συμβουλευτικής Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα 3 μήνες Οκτώβριος  / Ιανουάριος / Απρίλιος
Σεμινάριο/τμήμα Εκπαίδευσης Πένθος & Απώλεια 1 ή 2 ημέρες Διάφορες
Σεμινάριο/τμήμα Εκπαίδευσης Εμείς, τα Παιδιά & το Παιδί μέσα μας 2 μέρες >> >>
>>                   >>  Δυσλεξία & Προσωπικότητα 2 μέρες >> >>
>>                  >> Εξαρτήσεις 1 ή 2 Μέρες >> >>
Σεμινάριο/         >> Οικογενειακή Θεραπεία & play therapy 2 μέρες >> >>
>>                 >> Διατροφικές διαταραχές 1 μέρα >> >>
Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης/τμήμα Ψυχομετρίας Εισαγωγή στην Προβολική Ψυχοδιαγνωστική 6 μήνες

Σεπτέμβριος

/Φεβρουάριος

>>          >> Rorschach Test 1 ακαδημαϊκό έτος Νοέμβριος
>>          >> Τ.Α.Τ, C.A.T. Tests 6 μήνες

Σεπτέμβριος

/Φεβρουάριος

>>         >> HTPDAPTestdelarbre & άλλα προβολικά σχέδια 6 μήνες

Σεπτέμβριος

/Φεβρουάριος

>>            >>  Duss Test, Rotter Test 6 μήνες

Σεπτέμβριος

/Φεβρουάριος