Νέα-Εκδηλώσεις

Εγγραφές Περιόδου 2024-2025

Εγγραφές Περιόδου 2024-2025

 
 

Event Details:

 • Date: -    - 
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register

 


Tο Ε.Ψ.Μ. παρέχει χορήγηση μερικών υποτροφιών ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις μειώσεις διδάκτρων έως και 50% από τα ήδη χαμηλά δίδακτρα! Παρέχεται επίσης εξαιρετικά σημαντική μείωση διδάκτρων σε περίπτωση μετακίνησης άνω των 400 χιλιομέτρων.
Εξαιρετικά ανταγωνιστικά δίδακτρα και ευέλικτα προγράμματα αποπληρωμής, όπου για προεγγραφές έως και 30/7 το ακριβότερο πρόγραμμα δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ μηνιαίως!
Η προσφορά ισχύει για νέες εγγραφές και παρέχεται στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης του κέντρου, το οποίο αναγνωρίζει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η χώρα και αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα των προγραμμάτων του.
Ποιος ακούει τα παιδιά;

Ποιος ακούει τα παιδιά;

Ποιος ακούει τα παιδιά;

Εντατικό Βιωματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας για εκπαιδευτικούς
 
Σχετικά με το Εκπαιδευτικό Βιωματικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επικοινωνίας "Ποιος ακούει τα παιδιά;"
Το Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών (www.epsyme.com) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους μαθητές τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο μέσα από ένα σύγχρονο βιωματικό πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, από όπου πηγάζει και η μαθητοκεντρική προσέγγιση, να διευκολύνει τους συμμετέχοντες βρουν πιο βοηθητικούς τρόπους επικοινωνίας όχι μόνο στους μαθητές τους αλλά να διευκολυνθούν οι ίδιοι να ανατροφοδοτούνται μέσα από μια διαφορετική σχέση όχι μόνο με τους μαθητές τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Ποιος ακούει τα παιδιά» είναι μία βιωματική εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας 6 εβδομάδων (30 ωρών). Στη διάρκεια των 6 εβδομάδων θα πραγματοποιούνται 2 συναντήσεις την εβδομάδα είτε σε καθημερινή μέρα της εβδομάδας (οι δίωρες συναντήσεις) είτε σε Σαββατοκύριακο (οι πεντάωρες συναντήσεις).
Οι ώρες των συναντήσεων κατανέμονται σε 7 δίωρες και 3 πεντάωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις.
*Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ποιος ακούει τα παιδιά;" αφορά εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτικός κατά την καθημερινή του επαφή με τους μαθητές στο σχολείο ασκεί έστω και έμμεσα συμβουλευτικό έργο (Μπρούζος, 2009) ενώ θεωρείται σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίο οι δάσκαλοι να μπορούν να επικοινωνούν με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα με τους μαθητές τους (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2011). Μελέτες δείχνουν ότι το χάσμα επικοινωνίας που συχνά μπορεί να υπάρχει στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών μπορεί να γεφυρωθεί μέσω της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική και σε δεξιότητες επικοινωνίας παράλληλα βέβαια με τη σύνδεση και την άμεση εφαρμογή τους στο σχολικό πλαίσιο.
Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποιος ακούει τα παιδιά» στόχος είναι να διευκολυνθούν οι συμμετέχοντες να μάθουν για τις δεξιότητες επικοινωνίας μέσα από τις συνθήκες της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να μάθουν για τις συνθήκες και τις δεξιότητες επικοινωνίας, αλλά και να βιώσουν τι συμβαίνει όταν σχετίζονται με αυτές (Natiello, 1998).
Παράλληλα, διεθνής έρευνα υποστηρίζει ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς µε σεβασμό, αποδοχή, ενσυναίσθηση και γνησιότητα παρουσιάζουν προσωπική ικανοποίηση, εμπιστοσύνη, ευνοϊκότερη κοινωνική συμπεριφορά, υψηλότερες γνωστικές επιδόσεις και υψηλότερο επίπεδο διανοητικών διεργασιών (Wittern & Tausch 1983. Tausch & Tausch, 1991).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος του σε βιωματικές ασκήσεις και εργαστήρια ανάπτυξης και αντίληψης βοηθητικών δεξιοτήτων για την επικοινωνία με τον εαυτό και με τους άλλους, όπως δεξιότητες παθητικής και ενεργητικής ακρόασης, αποτελεσματική επικοινωνία και οριοθέτηση κτλ.
Κόστος 150€
Έναρξη Μάρτιος 2024
Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/y6kDsk5TJRAYbZPw6
 
 
Πληροφορίες και Δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/y6kDsk5TJRAYbZPw6
 

26-29 / 11/ 21 Τετραήμερο Παρουσίασης Πρότασης για τη Διπλωματική 3ου ΚΥΚΛΟΥ Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, (Εξειδίκευση στην CCPT & FCT)

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 

26-29 / 11/ 21 Τετραήμερο Παρουσίασης Πρότασης για τη Διπλωματική 3ου ΚΥΚΛΟΥ Εκπαίδευσης στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία, (Εξειδίκευση στην CCPT & FCT)

Σε ποιους απευθύνεται:

Στον 3ο κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν Σύμβουλοι που έχουν ολοκληρώσει τον 2ο κύκλο και τους έχει απονεμηθεί το Professional Certificate in Person-centred Counselling και θα ήθελαν να αποκτήσουν πλήρη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία και να εξειδικευτούν στην CCPT και την Προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Μπορούν να γίνουν δεκτοί και επαγγελματίες εκπαιδευμένοι σύμβουλοι / ψυχοθεραπευτές / επαγγελματίες ψυχολόγοι / ψυχίατροι / παιδοψυχίατροι με κλινική εμπειρία  σε περιορισμένο αριθμό, ανάλογα με τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρία, κατά την κρίση του ακαδημαϊκού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται προσωπική και ακαδημαϊκή ωριμότητα.

 

Στόχοι και περιεχόμενο

 

Στόχος είναι να διερευνήσουμε και να βιώσουμε τη θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού, να έρθουμε σε επαφή με το δημιουργικό μας εαυτό και να ενσωματώσουμε μη παρεμβατικές μεθόδους της παιγνιοθεραπείας τόσο στην επαγγελματική όσο και στην καθημερινή μας ζωή.

Στον 3ο κύκλο της εκπαίδευσης (260 ώρες) οι σπουδαστές αποκτούν ολοκληρωμένη γνώση και επαγγελματική ικανότητα στην συμβουλευτική, αλλά και εξειδικεύονται στην παιδοκεντρική παιγνιοθεραπεία και την προσωποκεντρική οικογενειακή θεραπεία. Συνεχίζουν την κλινική πρακτική με παιδιά και οικογένειες και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ομάδες εποπτείας, ενώ συνεργάζονται και με εξωτερικό επόπτη σε ατομική βάση. Ο 3ος κύκλος της εκπαίδευσης λοιπόν, στοχεύει ο εκπαιδευόμενος να αναπτύξει την ταυτότητά του μέσα στο επάγγελμα που διάλεξε, όπως π.χ. Πώς κατανοεί το επάγγελμα του παιδοκεντρικού παιγνιοθεραπευτή & προσωποκερντρικού οικογενειακού θεραπευτή; Τη θέση του για διαφορετικούς πληθυσμούς πελατών σε διαφορετικούς θεσμούς, την κατανόηση και αφομοίωση των όρων της δεοντολογίας.

Ο τρόπος εκπαίδευσης περιλαμβάνει συζητήσεις, εργαστήρια, επανατροφοδότηση και εποπτεία, και audio tapes, µικρές οµάδες, οµάδες συνάντησης, εργαστήρια θεραπευτικών αποκρίσεων, εργαστήρια ενσυναίσθησης, εργαστήρια play therapy, εργαστήρια οικογενειακής θεραπείας, εργαστήρια εποπτείας, role playing, συζητήσεις περιπτώσεων και διαλέξεις. Η αξιολόγηση όλων των ενοτήτων γίνεται µέσω γραπτών εργασιών που παραδίδονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

 Έναρξη: 19-20 Δεκεμβρίου 2020

 

Διάρθρωση του 3ου κύκλου

Περιλαμβάνονται 8 Σαββατοκύριακα των 16 ωρών, 1 εντατικό τετραήμερο των 30 ωρών, από Παρασκευή έως Δευτέρα, 1 εντατικό αυτόνομο Σαββατοκύριακο των 16 ωρών και 1 εντατικό πενθήμερο 36 ωρών και 1 εντατικό εξαήμερο ανοιχτής ομάδας συνάντησης 50 ωρών. Στα 4 εντατικά, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν με δικά τους έξοδα, στον ίδιο χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια των Συναντήσεων. Συνολικά η διάρκεια των συναντήσεων της εκπαιδευτικής ομάδας του 3ου κύκλου αντιστοιχεί σε 260 εκπαιδευτικές ώρες. Αυτές μοιράζονται σε 80 ώρες περίπου θεωρία, 90 ώρες περίπου βιωματική ομάδα και 90 ώρες εργαστήρια. Η ακριβής κατανομή των ωρών καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & εκπαιδευόμενους με μετακίνηση άνω των 200 χιλιομέτρων!

 

 

 

Οι Αιτήσεις εγγραφών έχουν ξεκινήσει!

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων

Περισσότερες Πληροφορίες για: Εξειδίκευση στην CCPT & FCT

Νέο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης!: Σωματικός Εαυτός, Διατροφή, Σεξουαλικότητα, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοσωματική

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece, Alexandroupolis-Kiou 2
 • Register
 
περί ψυχής και άλλων δαιμονίων 

"Σωματικός Εαυτός, Διατροφή, Σεξουαλικότητα, Ψυχοπαθολογία, Ψυχοσωματική"

Νέο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης! 

 

Το Νέο αυτό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης αποτελεί ένα εκπαιδευτικό και βιωματικό σεμινάριο, που θα μας επιτρέψει να έρθουμε σε επαφή και να διερευνήσουμε σε βάθος τον Σωματικό μας Εαυτό, την σχέση μας με την Διατροφή, την Σεξουαλικότητα, την Ψυχοπαθολογία και την Ψυχοσωματική και πως όλα αυτά σχετίζονται με τη συνολική ανάπτυξη & διαφοροποίηση του Εαυτού, που είναι και το μοναδικό εργαλείο σχέσης στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση.

. Σύμφωνα με τον Carl Rogers άλλωστε η PCA αποτελεί έναν τρόπο ζωής, έναν τρόπο ύπαρξης, παρά μια μέθοδο ή τεχνική θεραπείας απλά. Έτσι, πρόκειται να διερευνήσουμε στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής, τη δυνατότητα αλλαγής και μετακίνησης του ορισμού της ζωής από την προτεραιότητα του «πράττειν» στην προτεραιότητα του «είναι» και του «υπάρχειν». Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να συναντηθούμε στον φιλόξενο χώρο του Εργαστηρίου Ψυχοκοινωνικών Μελετών όπου η θεραπεία, η έρευνα και η εκπαίδευση βρίσκουν κοινό τόπο πραγμάτωσης στα πλαίσια της Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής & όπου ο άνθρωπος πραγματώνεται ψυχοσωματικά ως Πρόσωπο.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Στα μέλη & τους φίλους της ΕΑΠΠΠΠΝΑΕ και του Ε.Ψ.Μ.. Σε φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας & παιδαγωγικών τμημάτων με εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση. Σε επαγγελματίες υγείας και αρωγής με εκπαίδευση στην Προσωποκεντρική Προσέγγιση(γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, κληρικούς, συμβούλους, παιδαγωγούς, κτλ.)  & ανοιχτή για όλους τους εκπαιδευτικούς κύκλους του Ε.Ψ.Μ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 18-19/12/2021, 29-30/01/2022, 12-13/03/2022, 14-15/05/2022, 15-17/07/2022(τριήμερο)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16 ώρες +4 Παράλληλες εκδηλώσεις(τα Σαββατοκύριακα) 30 ώρες το τελικό τριήμερο στη Σαμοθράκη.

ΚΟΣΤΟΣ: Συνολικό κόστος 500€ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΑΠΠΠΠΝΑΕ “Πρόσωπον Γίγνεσθαι”

 

ΚΑΝΕ ΑΙΤΗΣΗ!

covid 19 & ψυχική πανδημία;

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece,
 • Register

Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών ΕΨΜ 

Πρότυπο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης, Έρευνας, Συμβουλευτικής & Παιγνιοθεραπείας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

banner 2

 

covid 19 & ψυχική πανδημία;

Μέσα σε αυτές τις μέρες κρίσης που βιώνουμε οι συμβούλοι, ψυχοθεραπευτές και εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχικής υγείας, εκπαιδευόμενοι και εθελοντές είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι μέρες αυτές ανακινούν φόβους και σύγχυση. Η αίσθηση της αβεβαιότητας είναι έντονη μιας και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πώς θα πάνε τα πράγματα και έτσι για πολλούς από μας το στρες πανικού είναι μια άμεση αλλά και καταστροφική συνέπεια.

Οι συνέπειες του στρες πανικού που ευδοκιμεί κάτω από αυτές τις συνθήκες έντονου φόβου και αβεβαιότητας μπορούν επίσης να κοστίσουν ζωές καθώς και να πυροδοτήσουν την έναρξη ψυχικών διαταραχών. Μέσα από την αβεβαιότητα όμως, μπορεί να ξεπηδήσει κάτι σταθερό και ουσιαστικό ακόμη και όταν τα πράγματα μοιάζουν, στους άλλους και σε εμάς τους ίδιους, να καταρρέουν. Ακόμα και αν το αίτημα φαίνεται πολύ βαρύ, ακόμα και αν το άγχος και ο φόβος που καλούμαστε να "σηκώσουμε" είναι πρωτόγνωρος, η κρίση αυτή να έχει και τη δυνατότητα να αποτελέσει πυροδότηση ενός διαφορετικού τρόπου σχέσης.

Η Προσωποκεντρική Προσέγγιση έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μέσα από τη διαφορετική σχέση και τις διευκολυντικές θεραπευτικές συνθήκες, μια επανορθωτική εμπειρία οικογένειας. Αυτή είναι η στιγμή που απαιτεί να επιστρατεύσουμε όλη τη δύναμη και τις ικανότητές μας ώστε να συμβάλουμε όλοι στην ευημερία και την ασφάλεια του συνόλου της κοινότητας. Αυτές τις μέρες κρίσης η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία καθίσταται πιο απαραίτητη και ανεκτίμητη από ποτέ. Οι σύμβουλοι και οι ψυχοθεραπευτές αποτελούν τη συναισθηματική ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, αν και συχνά παραγνωρισμένοι, είναι εκεί για να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν, να ενισχύσουν, να κατευνάσουν, να αγκαλιάσουν μέσω μιας υποστηρικτικής, φροντιστικής, ζεστής, θεραπευτικής σχέσης, πιο απαραίτητη από ποτέ.


Εργαστήρι Ψυχοκοινωνικών Μελετών ΕΨΜ 

Πρότυπο Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης, Έρευνας, Συμβουλευτικής & Παιγνιοθεραπείας

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

Μένουμε στο Πλευρό σου!

Event Details:

 • Date: -   -
 • Venue: Greece,
 • Register

 

Μένουμε στο πλευρό σου 

Στον καιρό της πρωτόγνωρης αυτής Πανδημίας του COVID-19, αλλά και της εσωτερικής ψυχικής πανδημίας, την οποία μπορεί να βιώνει ο καθένας, η "Πρόσωπον Γίγνεσθαι" (επίσημο ακρωνύμιο Ε.Α.Π.Π.Π.Π.ΝΑ.Ε.) δημιούργησε το Πρόγραμμα Παροχής Συμβουλευτικής Υποστήριξης "Μένουμε στο Πλευρό σου".

 
 
Μέσω του προγράμματος τα Μέλη της Εταιρείας θα παρέχουν Δωρεάν για 3 μήνες Παροχή Συμβουλευτικής  Υποστήριξης στους συνανθρώπους μας μέσω:  
 • Tου Τηλεφώνου.

*Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τον Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR
Picture
 
Picture
 
Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα χρειάζεται να αιτηθείτε στη φόρμα , εφόσον έχετε διαβάσει τους Όρους Δεοντολογίας του Προγράμματος.
 
Περαιτέρω για την όλη διαδικασία μπορείτε να βρείτε εδώ -->
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
 
Θέματα_Δεοντολογίας.pdf
Download File

 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα από κάθε ηλικία, όπου και αν βρίσκονται.
*Σε περίπτωση Ανηλίκων την Αίτηση χρειάζεται να τη συμπληρώσουν οι γονείς, όπως αναγράφεται στους Όρους Δεοντολογίας.