Εκπαίδευση σε Δεξιότητες Επικοινωνίας & Συμβουλευτικής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Certificate in Communication & Counselling Skills

  Απευθύνεται σε:              

 • ü  Φοιτητές ή αποφοίτους ψυχολογίας / παιδαγωγικών τμημάτων
 • ü  Παιδαγωγούς / Εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας Φοιτητές / Επαγγελματίες υγείας και αρωγής (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ.)
 • ü  Άτομα που θέλουν να αναπτύξουν δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις
 • ü  Στελέχη διαχείρισης προσωπικού
 • ü  Το Certificate in Communication & Counselling Skills επίσης είναι σχεδιασμένο με σκοπό να αναπτύξει στους εκπαιδευόμενους τις δεξιότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν να επιδιώξουν στη ζωή τους  και να επιτύχουν σημαντικούς για τους ίδιους στόχους. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένης κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης

Στόχοι του Προγράμματος: 

      Εισαγωγή στη Συμβουλευτική Επικοινωνία

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αρχές, τους μηχανισμούς και τις μεθόδους της Συμβουλευτικής Επικοινωνίας και να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες εφαρμογές της (άτομα, ομάδες, παιδιά, σχολείο, εξαρτήσεις, οικογένεια, ζευγάρια, γονείς, νοσοκομεία, χρόνιους ή καταληκτικούς ασθενείς κτλ.)

      Ανάπτυξη δεξιοτήτων Επικοινωνίας & Συμβουλευτικής και πρακτική εφαρμογή

Αναφέρεται στο βιωματικό μέρος του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει τρείς παράλληλους τρόπους: α) Ομάδες αυτογνωσίας β) Εργαστήρια και πρακτική άσκηση σε δεξιότητες Συμβουλευτικής επικοινωνίας γ) Διερεύνηση πιθανών δυσκολιών των συμμετεχόντων στην καθημερινή τους επικοινωνία

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επίσης, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

 • Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και επιτυχία.
 • Σχεδιάζει και θέτει στόχους, προσωπικούς και επαγγελματικούς, τους οποίους στη συνέχεια θα επιδιώκει.
 • Ελέγχει την αρνητική αυτοκριτική η οποία θα μπορεί να πλήξει την αυτό-εικόνα του.
 • Αισθάνεται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το χτίσιμο της οποίας θα μπορεί να συνεχίσει και μετά το πέρας του προγράμματος.
 • Θέτει όρια, όπως ο ίδιος θα επιθυμεί, στους άλλους γύρω του.
 • Έχει ξεκάθαρη εικόνα των αξιών του και πως αυτές έχουν δημιουργηθεί και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του.

 

1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) με Αρ. Πρωτ.4259/221/01.09.2016.

2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1961/30/06/2016 με τίτλο «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ».

4. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Διάρκεια Προγράμματος: 6 Μήνες, (Ιανουάριος-Ιούνιος 100 εκπαιδευτικές ώρες) 

Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Διδασκαλίας:  Ελληνική 

Ηµέρες Διδασκαλίας: Καθημερινές (Δευτέρα) απόγευμα & 3  Σαββατοκύριακα

Τύπος Προγράμματος:  Ευέλικτο (flexible) πρόγραµµα, εύχρηστο για επαγγελματίες/εργαζόμενους (adult learning).

 

Περιορισμένος Αριθμός Συμμετοχής!

Ειδικό μειωμένο κόστος για φοιτητές, ανέργους & ΑΜΕΑ!

 

Γραμματεία/ Πληροφορίες/ Ραντεβού