Νέα-Εκδηλώσεις

4η Συνάντηση 2ου Κύκλου Prof. D. in PC-C,P

4η Συνάντηση 2ου Κύκλου Prof. D. in PC-C,P

  • Faculty: Counselling & Psychotherapy
  • Degrees: Prof. Cert. in Person-Centred Counselling

Event Details:

  • Date: -   -
  • Venue: Greece, Κίου 2 Αλεξανδρούπολη 681 00
  • Register
 

 

Αριθμός Συνάντησης

Είδος

Συνάντησης

Θεματική Συνάντησης

Οφειλόμενα Καθήκοντα

 

4η Συνάντηση

Σαββατοκύριακο

Εξαρτήσεις και συνεξάρτηση

Εργαστήρια διευκόλυνσης ομάδας, ομαδική εποπτεία, παράδοση της εργασίας:

ΨΨΨ και PCA